Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 20 december 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
H.A. Bügel
Toelichting

Omdat de vergadering van 15 december 2022 niet door kon gaan, is de vergadering verplaatst naar 20 december 2022. De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:15 - 00:00:56 - Alexander Bügel
 2. A.2

  00:00:38 - 00:00:56 - Alexander Bügel
 3. A.3

  De vergadering 15 december 2022 werd niet geopend
  De vergadering van 15 december 2022 kon geen doorgang vinden omdat het vereiste quorum niet aanwezig was. Dit overeenkomstig het eerste lid van artikel 20 van de Gemeentewet waarin wordt gesteld dat de vergadering van de raad niet wordt geopend voordat uit de presentielijst blijkt dat meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.


  Oproeping voor vergadering op 20 december 2022
  De plaatsvervangend voorzitter van de raad heeft bij afwezigheid van de burgemeester, conform de vereisten van het tweede lid van artikel 20 van de Gemeentewet, opnieuw een vergadering belegd op 20 december 2022 om 20:00 uur. Door deze agenda worden de leden voor de vergadering opgeroepen.
  Bij deze vergadering geldt gelet op het bepaalde in genoemd artikel dat deze doorgang vindt ongeacht het aantal aanwezige leden.

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  (...)
  B Oordeelvormend
  B.1 Noodfonds maatschappelijke instellingen
         Amendement 08 Voorwaarden energiebesparing (PvdA, OHK, SHK, D66, GL)
  B.2 Ondersteuning lage middeninkomens
  B.3 Indexering onderhoudsbijdrage buitensportvelden
  (...)

  00:00:40 - 00:00:56 - Alexander Bügel
  00:00:56 - 00:01:10 - Paul Medema
  00:01:10 - 00:01:20 - Alexander Bügel
  00:01:21 - 00:01:48 - Patrick Kool
  00:01:48 - 00:03:13 - Alexander Bügel
 4. B

  00:02:09 - 00:03:13 - Alexander Bügel
 5. B.1

  Dorpshuizen, beheerders van sportaccommodaties, musea en andere maatschappelijke instellingen hebben last van de hoge energieprijzen. Met dit noodfonds willen we ze ondersteunen en stimuleren om energie te besparen.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Noodfonds maatschappelijk instellingen, het amendement 08 en het mondeling amendement 09 te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Subsidieverordening Noodfonds maatschappelijke instellingen
  00:02:29 - 00:03:13 - Alexander Bügel
  00:03:22 - 00:05:49 - Inspreker
  00:05:50 - 00:06:52 - Alexander Bügel
  00:06:52 - 00:10:20 - Paul Medema
  00:10:21 - 00:10:27 - Alexander Bügel
  00:10:30 - 00:16:17 - Jan-Willem van der Klugt
  00:16:17 - 00:16:21 - Alexander Bügel
  00:16:21 - 00:18:13 - Judith de Git
  00:18:13 - 00:18:20 - Alexander Bügel
  00:18:20 - 00:19:48 - Henk van Gameren
  00:19:48 - 00:19:50 - Alexander Bügel
  00:19:50 - 00:20:08 - Henk van Gameren
  00:20:09 - 00:20:18 - Alexander Bügel
  00:20:18 - 00:24:32 - Lia de Vries
  00:24:32 - 00:24:36 - Alexander Bügel
  00:24:38 - 00:26:47 - Patrick Kool
  00:26:47 - 00:26:51 - Alexander Bügel
  00:26:51 - 00:28:42 - Petra Borst-Koorn
  00:28:42 - 00:29:10 - Paul Medema
  00:29:10 - 00:29:19 - Petra Borst-Koorn
  00:29:19 - 00:29:34 - Paul Medema
  00:29:34 - 00:29:48 - Petra Borst-Koorn
  00:29:49 - 00:29:50 - Alexander Bügel
  00:29:50 - 00:30:07 - Paul Medema
  00:30:07 - 00:30:13 - Petra Borst-Koorn
  00:30:13 - 00:30:36 - Paul Medema
  00:30:36 - 00:30:49 - Petra Borst-Koorn
  00:30:49 - 00:30:54 - Alexander Bügel
  00:30:54 - 00:37:25 - Jip Pankras
  00:37:25 - 00:37:31 - Alexander Bügel
  00:37:31 - 00:38:50 - Paul Medema
  00:38:51 - 00:39:12 - Alexander Bügel
  00:39:14 - 00:44:35 - Inspreker
  00:44:35 - 00:45:17 - Henk van Gameren
  00:45:18 - 00:46:03 - Inspreker
  00:46:03 - 00:46:04 - Inspreker
  00:46:04 - 00:46:06 - Henk van Gameren
  00:46:06 - 00:46:07 - Alexander Bügel
  00:46:07 - 00:46:19 - Henk van Gameren
  00:46:22 - 00:46:30 - Inspreker
  00:46:30 - 00:46:40 - Henk van Gameren
  00:46:43 - 00:46:45 - Alexander Bügel
  00:46:45 - 00:48:25 - Inspreker
  00:48:26 - 00:48:49 - Alexander Bügel
  00:48:49 - 00:49:30 - Reginald Visser
  00:49:32 - 00:49:37 - Alexander Bügel
  00:49:38 - 00:50:13 - Petra Borst-Koorn
  00:50:13 - 00:50:19 - Alexander Bügel
  00:50:19 - 00:50:24 - Petra Borst-Koorn
  00:50:25 - 00:50:29 - Alexander Bügel
  00:50:31 - 00:53:18 - Jan-Willem van der Klugt
  00:53:18 - 00:53:30 - Jip Pankras
  00:53:30 - 00:53:32 - Jan-Willem van der Klugt
  00:53:32 - 00:54:35 - Jip Pankras
  00:54:36 - 00:55:31 - Henk van Gameren
  00:55:31 - 00:55:36 - Alexander Bügel
  00:55:36 - 00:55:38 - Alexander Bügel
  00:55:38 - 00:58:16 - Jan-Willem van der Klugt
  00:58:16 - 00:58:18 - Henk van Gameren
  00:58:18 - 00:58:19 - Jan-Willem van der Klugt
  00:58:19 - 00:58:24 - Henk van Gameren
  00:58:24 - 00:58:27 - Alexander Bügel
  00:58:30 - 00:58:31 - Alexander Bügel
  00:58:31 - 00:58:35 - Jan-Willem van der Klugt
  00:58:37 - 00:58:51 - Alexander Bügel
  00:58:51 - 00:58:55 - Jan-Willem van der Klugt
  00:58:56 - 00:59:02 - Alexander Bügel
  00:59:02 - 00:59:14 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:59:14 - 00:59:18 - Alexander Bügel
  00:59:18 - 00:59:37 - Jan-Willem van der Klugt
  00:59:38 - 00:59:40 - Alexander Bügel
  00:59:40 - 01:00:02 - Paul Medema
  01:00:02 - 01:00:03 - Alexander Bügel
  01:00:03 - 01:00:22 - Jan-Willem van der Klugt
  01:00:24 - 01:00:25 - Alexander Bügel
  01:00:25 - 01:00:44 - Paul Medema
  01:00:45 - 01:00:47 - Alexander Bügel
  01:00:47 - 01:01:11 - Jan-Willem van der Klugt
  01:01:12 - 01:01:13 - Alexander Bügel
  01:01:13 - 01:01:38 - Paul Medema
  01:01:40 - 01:01:41 - Alexander Bügel
  01:01:41 - 01:02:01 - Jan-Willem van der Klugt
  01:02:02 - 01:02:19 - Paul Medema
  01:02:20 - 01:02:37 - Alexander Bügel
  01:02:37 - 01:03:21 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  01:03:22 - 01:03:26 - Alexander Bügel
  01:03:26 - 01:03:42 - Paul Medema
  01:03:45 - 01:04:20 - Alexander Bügel
  01:04:20 - 01:04:32 - Jan-Willem van der Klugt
  01:04:33 - 01:04:40 - Alexander Bügel
  01:04:43 - 01:05:39 - Inspreker
  01:05:42 - 01:05:51 - Alexander Bügel
  01:05:51 - 01:05:53 - Petra Borst-Koorn
  01:05:56 - 01:06:02 - Petra Borst-Koorn
  01:06:03 - 01:07:44 - Alexander Bügel
 6. B.2

  We ontvangen steeds meer signalen dat huishoudens het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Om schulden en achteruitgang van de gezondheid te voorkomen, willen we de groep met lagere middeninkomens ondersteunen. We doen dit door de energietoeslag uit te breiden en de inkomensgrens van de Meedoen-regeling eenmalig te verruimen.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Ondersteuning lage middeninkomens te agenderen voor besluitvorming.

  01:06:47 - 01:07:44 - Alexander Bügel
  01:07:48 - 01:10:19 - Rick Boersen
  01:10:19 - 01:10:25 - Alexander Bügel
  01:10:27 - 01:11:26 - Lia de Vries
  01:11:26 - 01:11:31 - Alexander Bügel
  01:11:32 - 01:13:46 - Paul Medema
  01:13:46 - 01:13:51 - Alexander Bügel
  01:13:54 - 01:15:00 - Jan Dijkshoorn
  01:15:00 - 01:15:02 - Alexander Bügel
  01:15:02 - 01:16:21 - Joop Laagland
  01:16:21 - 01:17:17 - Henk van Gameren
  01:17:17 - 01:17:23 - Alexander Bügel
  01:17:24 - 01:19:02 - Judith de Git
  01:19:02 - 01:19:06 - Alexander Bügel
  01:19:06 - 01:19:41 - Jip Pankras
  01:19:41 - 01:19:49 - Alexander Bügel
  01:19:51 - 01:22:13 - Inspreker
  01:22:13 - 01:22:20 - Alexander Bügel
  01:22:22 - 01:22:46 - Rick Boersen
  01:22:47 - 01:23:22 - Inspreker
  01:23:24 - 01:23:36 - Alexander Bügel
  01:23:36 - 01:24:01 - Paul Medema
  01:24:04 - 01:25:04 - Alexander Bügel
 7. B.3

  Voor de buitensportvelden wordt nu geen indexatie voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage toegepast. Door maatschappelijke ontwikkelingen en hogere kosten hebben de verenigingen bij de tussentijdse evaluatie gevraagd de onderhoudsbijdrage te indexeren. Met dit voorstel wordt daarin tegemoetgekomen.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Indexering onderhoudsbijdrage buitensportvelden te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoording vragen
  01:24:19 - 01:25:04 - Alexander Bügel
  01:25:04 - 01:28:25 - Wim Groot
  01:28:25 - 01:28:31 - Alexander Bügel
  01:28:32 - 01:28:57 - Lia de Vries
  01:28:58 - 01:29:02 - Alexander Bügel
  01:29:04 - 01:29:59 - Patrick Kool
  01:29:59 - 01:30:16 - Alexander Bügel
  01:30:16 - 01:32:25 - Inspreker
  01:32:25 - 01:32:41 - Wim Groot
  01:32:41 - 01:33:00 - Inspreker
  01:33:00 - 01:33:06 - Wim Groot
  01:33:07 - 01:33:11 - Alexander Bügel
  01:33:13 - 01:33:20 - Inspreker
  01:33:20 - 01:33:44 - Alexander Bügel
 8. C

  01:33:41 - 01:33:44 - Alexander Bügel
  01:43:34 - 01:43:40 - Alexander Bügel
  01:45:42 - 01:45:49 - Alexander Bügel
  01:47:18 - 01:48:01 - Alexander Bügel
  01:48:02 - 01:48:46 - Petra Borst-Koorn
  01:48:47 - 01:53:54 - Alexander Bügel
 9. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  C.9   Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming
  C.10 Noodfonds maatschappelijk instellingen
          Amendement 08 Voorwaarden energiebesparing (PvdA, OHK, SHK, D66, GL)
          Mondeling Amendement 09 (LADA&Anders!)
  C.11 Ondersteuning lage middeninkomens
  C.12 Indexering onderhoudsbijdrage buitensportvelden
  D.0   Motie 17 Meedoen in Hollands Kroon (VVD, CDA)
  D.1   Afscheid raadslid IJ.J. Bijlstra
  D.2   Sluiting

 10. C.2

  Als er om een hoofdelijke stemming wordt gevraagd, dan begint de stemming bij het raadslid met het volgnummer van het lootje dat wordt getrokken.

 11. C.3

  Van elke raadsvergadering wordt een verslag gemaakt in de vorm van een besluitenlijst. Deze wordt in een volgende vergadering vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst van 24 november 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  01:49:17 - 01:53:54 - Alexander Bügel
 12. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  01:49:41 - 01:53:54 - Alexander Bügel
 13. C.5

  Onze inwoners betalen jaarlijks rioolheffing. Dat geld wordt gebruikt om het beheer en onderhoud aan de riolering te betalen. Eens in de vijf jaar stelt de gemeente vast wat er gedaan moet worden om de riolering in goede staat te houden en om toekomstige overlast, bijvoorbeeld door een veranderend klimaat, te voorkomen. Het is een regionaal plan dat is opgesteld door de Samenwerking Waterketen Noordkop.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  het beleidsplan ‘Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027’ vast te stellen.

  01:50:05 - 01:53:54 - Alexander Bügel
 14. C.6

  De gemeenteraad stelt jaarlijks vast welk budget beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies voor verenigingen en instellingen. De aanvragen voor 2023 en het budget voor ‘De Holland Kroonse Uitdaging’ zijn in de subsidieplafonds 2023 verwerkt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Subsidieplafond 2023 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de diverse subsidieplafonds van 2023 voor budget- en activiteitensubsidie, inclusief budgettaire ruimte, vast te stellen op in totaal € 2.231.290,-.

  01:51:08 - 01:53:54 - Alexander Bügel
  01:53:54 - 01:54:10 - Jan-Willem van der Klugt
  01:54:10 - 01:55:21 - Alexander Bügel
  01:55:21 - 01:55:36 - Jan-Willem van der Klugt
  01:55:37 - 01:58:45 - Alexander Bügel
  01:58:45 - 01:58:50 - Henk van Gameren
  01:58:52 - 01:59:01 - Alexander Bügel
  01:59:01 - 01:59:03 - Henk van Gameren
  01:59:03 - 01:59:07 - Alexander Bügel
  01:59:09 - 01:59:13 - Alexander Bügel
  01:59:15 - 01:59:30 - Jan-Willem van der Klugt
  01:59:31 - 02:01:38 - Alexander Bügel
  02:01:38 - 02:01:45 - Wim Groot
  02:01:48 - 02:01:53 - Alexander Bügel
  02:01:55 - 02:02:23 - Jeffrey Leever
  02:02:23 - 02:02:57 - Alexander Bügel
 15. C.7

  De belastingverordeningen worden elk jaar vastgesteld. In de Nota Tarieven 2023 staat een toelichting voor elke belastingsoort en de tarieven die daarbij horen. Voor een aantal verordeningen zijn de tarieven aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Belastingverordeningen 2023 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2023 vast te stellen;
  2. de Verordening Afvalstoffenheffing 2023 vast te stellen;
  3. de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen;
  4. de Verordening Havengeld 2023 vast te stellen;
  5. de Legesverordening 2023 vast te stellen;
  6. de Staangeldverordening 2023 vast te stellen;
  7. de Verordening Forensenbelasting 2023 vast te stellen.
  01:51:53 - 01:53:54 - Alexander Bügel
 16. C.8

  Omdat een aantal zaken nog niet konden worden opgenomen in de 2e bestuursrapportage, is er nu een een extra rapportage, de slotnota 2022, opgesteld. Door de slotnota wordt de raad over de financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2022 geïnformeerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Slotnota 2022 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de Slotnota 2022 en deze te verwerken als begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2022 zodat het begrotingssaldo 2022 van € 3.482.278,- voordelig met € 1.333.656,- toeneemt tot € 4.815.934 voordelig .

  01:52:39 - 01:53:54 - Alexander Bügel
 17. C.9

  De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de manier waarop de gemeenteraad de persoonsgegevens verwerkt. Omdat de vorige FG uit dienst is moet hierover opnieuw een besluit worden genomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Aanwijzen Functionaris gegevensbescherming wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen persoon aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenteraad.

  01:53:15 - 01:53:54 - Alexander Bügel
  01:53:54 - 01:54:10 - Jan-Willem van der Klugt
  01:54:10 - 01:55:21 - Alexander Bügel
 18. C.10

  Dorpshuizen, beheerders van sportaccommodaties, musea en andere maatschappelijke instellingen hebben last van de hoge energieprijzen. Met dit noodfonds willen we ze ondersteunen en stimuleren om energie te besparen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluiten

  a. Het amendement 08 Voorwaarden energiebesparing (PvdA, OHK, SHK, D66, GL) wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  I.    De tekst van het laatste deel van voorwaarde 6 in de vast te stellen voorwaarden, luidende:


  - een actieve inspanningsverplichting te leveren door mee te werken aan het uitvoeren van een energiescan.
  - De resultaten van de energiescan dienen met de gemeente gedeeld te worden.


  te wijzigen in:


  -Actief mee te werken aan het uitvoeren van een energiescan.
  - De resultaten van de energiescan te delen met de gemeente.
  - Quick-wins uit de energiescan binnen een in overleg te bepalen redelijke termijn uit te voeren.
  - Binnen een jaar te starten met het uitvoeren van maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar, mits daar financiële capaciteit voor is.


  II.    In de vast te stellen voorwaarden toe te voegen onder 7:

  • 7. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd af te wijken van de te stellen voorwaarden, indien toepassing van deze voorwaarden voor een aanvrager gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze voorwaarden te dienen doelen.

  b. Het mondelinge amendement 09 (LADA&Anders!) wordt door stemming met handopsteken verworpen met 7 stemmen voor van de leden van de fracties CDA (5) en LADA&Anders! (2) en 20 stemmen tegen van de leden van de fracties OHK (8), SHK (4), VVD (3), PvdA (2), GroenLinks (2) en D66 (1).

  c. Het geamendeerde raadsvoorstel Noodfonds maatschappelijk instellingen wordt door  stemming met handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. een noodfonds in te stellen voor maatschappelijke instellingen die in financiële problemen komen door extreme energieprijzen;
  2. de geamendeerde voorwaarden voor het noodfonds vast te stellen, waarbij

  I. De tekst van het laatste deel van voorwaarde 6 in de vast te stellen voorwaarden, luidende:

  • een actieve inspanningsverplichting te leveren door mee te werken aan het uitvoeren van een energiescan.
  • De resultaten van de energiescan dienen met de gemeente gedeeld te worden

  wordt gewijzigd in:

  • Actief mee te werken aan het uitvoeren van een energiescan.
  • De resultaten van de energiescan te delen met de gemeente.
  • Quick-wins uit de energiescan binnen een in overleg te bepalen redelijke termijn uit te voeren.
  • Binnen een jaar te starten met het uitvoeren van maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar, mits daar financiële capaciteit voor is.

  II. In de vast te stellen voorwaarden onder 7 wordt toegevoegd:

  • 7. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd af te wijken van de te stellen voorwaarden, indien toepassing van deze voorwaarden voor een aanvrager gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze voorwaarden te dienen doelen.
  1. financiële bijdragen te verlenen vanaf het moment dat de instelling een hoger energietarief is gaan betalen tot en met de nota van maart 2023;
  2. de hoogte van de financiële bijdragen te beperken tot 90% van de meerkosten ten opzichte van de aan de instelling in rekening gebrachte energieprijzen in 2021;
  3. aan deelname de voorwaarde te verbinden dat instellingen stappen zetten naar energiebesparing;
   6. de kosten van het fonds te dekken uit de reserve duurzaam economisch sociaal programma (DESP) en de algemene reserve.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 08 Voorwaarden energiebesparing (PvdA, OHK, SHK, D66, GL)
  Amendement 09 Voorwaarden energiebesparing (LADA&Anders!)
  01:54:30 - 01:55:21 - Alexander Bügel
  01:55:21 - 01:55:36 - Jan-Willem van der Klugt
  01:55:37 - 01:58:45 - Alexander Bügel
  01:58:45 - 01:58:50 - Henk van Gameren
  01:58:52 - 01:59:01 - Alexander Bügel
  01:59:01 - 01:59:03 - Henk van Gameren
  01:59:03 - 01:59:07 - Alexander Bügel
  01:59:09 - 01:59:13 - Alexander Bügel
  01:59:15 - 01:59:30 - Jan-Willem van der Klugt
  01:59:31 - 02:01:38 - Alexander Bügel
 19. C.11

  We ontvangen steeds meer signalen dat huishoudens het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Om schulden en achteruitgang van de gezondheid te voorkomen, willen we de groep met lagere middeninkomens ondersteunen. We doen dit door de energietoeslag uit te breiden en de inkomensgrens van de Meedoen-regeling eenmalig te verruimen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Ondersteuning lage middeninkomens wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. Incidenteel een bedrag van € 1.000.000,- ter beschikking stellen voor de verruiming van de beleidsregel eenmalige energietoeslag door de inkomensgrens incidenteel te verhogen voor het kalenderjaar 2023 van 120% naar 150% van de bijstandsnorm en dit ten laste te brengen van de reserve sociaal domein;
  2. Incidenteel een bedrag van € 162.000,- ter beschikking stellen voor het verhogen van de inkomensgrens van de bijzondere bijstand voor de Meedoen regeling voor het kalenderjaar 2023 van 110% naar 130% van de bijstandsnorm en dit ten laste te brengen van de reserve sociaal domein.
  02:00:00 - 02:01:38 - Alexander Bügel
 20. C.12

  Voor de buitensportvelden wordt nu geen indexatie voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage toegepast. Door maatschappelijke ontwikkelingen en hogere kosten hebben de verenigingen bij de tussentijdse evaluatie gevraagd de onderhoudsbijdrage te indexeren. Met dit voorstel wordt daarin tegemoetgekomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Indexering onderhoudsbijdrage buitensportvelden wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 een jaarlijkse indexatie toe te passen op de jaarlijkse onderhoudsbijdrage voor de buitensportvelden;
  2. voor 2022 en 2023 uit te gaan van een indexatie van 4,7%.
  02:00:57 - 02:01:38 - Alexander Bügel
  02:01:38 - 02:01:45 - Wim Groot
  02:01:48 - 02:01:53 - Alexander Bügel
  02:01:55 - 02:02:23 - Jeffrey Leever
  02:02:23 - 02:02:57 - Alexander Bügel
 21. D.0
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 22. D.0.A

  De fracties van de VVD en CDA verzoeken het college via deze motie de regeling Meedoen Hollands Kroon zo te veranderen dat de betaling van de activiteit rechtstreeks naar de aanbieder van de activiteit gaat zodat deze niet achter zijn geld aan hoeft te gaan.

  Toezeggingen

  Titel
  Meedoen in Hollands Kroon (VVD, CDA)
 23. D.1

  02:06:19 - 02:06:33 - Alexander Bügel
  02:06:36 - 02:10:23 - Inspreker
  02:10:32 - 02:10:36 - Alexander Bügel
  02:10:53 - 02:13:59 - Inspreker
  02:14:04 - 02:14:25 - Alexander Bügel
  02:14:26 - 02:15:57 - Inspreker
 24. D.2

  02:15:53 - 02:15:57 - Inspreker
  02:15:57 - 02:16:04 - Alexander Bügel