Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Als een raadslid een voorgesteld besluit wil wijzigen, dan kan hij of zij een amendement indienen. Over het amendement wordt gestemd in de raadsvergadering. Als het wordt aangenomen, dan wordt het voorgestelde besluit hierdoor gewijzigd.


Deze lijst bevat de amendementen vanaf 2021.

Een raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie uitgevoerd.

Bij een toezegging belooft de burgemeester of een van de wethouders aan de raad iets te doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een schriftelijke vraag of een motie.

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college. De vragen van de raadsleden en antwoorden van het college zijn openbaar. Je kunt ze hier lezen.

De raad ontvangt post van inwoners, organisaties en het college. In de vergadering van de raad wordt de manier van afhandelen vastgesteld.
Vanaf 2021 worden deze stukken in deze lijst geplaatst.

Sinds 1 januari 2024 heeft Hollands Kroon een rekenkamer. De rekenkamer onderzoekt of beleid efficiƫnt en effectief wordt uitgevoerd.
Het lid van de rekenkamer heeft periodiek overleg met de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie bestaat uit de raadsleden van de auditcommissie. De onderzoeken voor 2024 zijn uitgevoerd door de toetsingskamer, de voorloper van de rekenkamer.

Het college vergadert elke week op dinsdag.
Besluitenlijsten, college besluiten en ingekomen stukken kun je hier lezen.