Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Amendementen (vanaf 2021)

Als een raadslid een voorgesteld besluit wil wijzigen, dan kan hij of zij een amendement indienen. Over het amendement wordt gestemd in de raadsvergadering. Als het wordt aangenomen, dan wordt het gestelde besluit gewijzigd.

Besluitenlijsten B&W

Het college vergadert elke week op dinsdag. De besluiten die zijn genomen, worden vastgelegd in de besluitenlijsten. De besluitenlijsten kun je hier lezen.

Ingekomen stukken (+ memo's)

De raad ontvangt post van inwoners, organisaties en het college. In de vergadering van de raad wordt de manier van afhandelen vastgesteld. Vanaf 2021 worden deze stukken in deze lijst geplaatst.

Moties (vanaf 2020)

Een raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie uitgevoerd.

Schriftelijke vragen

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college. De vragen van de raadsleden en antwoorden van het college zijn openbaar. Je kunt ze hier lezen.

Toezeggingen (vanaf 2021)

Bij een toezegging belooft de burgemeester of een van de wethouders aan de raad iets te doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een schriftelijke vraag of een motie.