Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Titel Soort Datum wijziging
PV 2116 GL Datacenters Watergebruik als koelwater Schriftelijke vragen 09-04-2021
02. Motie vreemd aan de orde van de dag Steun aan de makers Ingekomen stukken (+ memo's) 07-04-2021
1. Memo college Q4-Jaarrapportage IHK Ingekomen stukken (+ memo's) 07-04-2021
Besluitenlijst B&W 30 maart 2021 Besluitenlijsten B&W 07-04-2021
PV 2109 GL Inspanningsverplichting college Schriftelijke vragen 02-04-2021
Rapport Achtergrond vroegtijdige beëindiging bestuurlijke samenwerking (COWWI) gemeente Schagen Hollands Kroon Toetsingskamer 01-04-2021
Jaarverslag toetsingskamer 2016 Toetsingskamer 01-04-2021
Jaarverslag toetsingskamer 2015 Toetsingskamer 01-04-2021
25. Memo college Regionale memo raad vitale verblijfsrecreatie Ingekomen stukken (+ memo's) 01-04-2021
24.Memo college voornemen deelname ROM MRA-NHN Ingekomen stukken (+ memo's) 01-04-2021

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen

april 2021

8
Beeldvormende bijeenkomst (MS Teams)
Koersdocument agrarische sector
20:00 - 22:00
1
Beeldvormende bijeenkomst (MS Teams)
Transitievisie warmte
20:00 - 22:00

maart 2021

30
Presidium (Digitaal)
20:00 - 21:30
25
Regionale Raadscommissie Noordkop (Online)
19:00 - 22:00
18
Raad (Digitaal)
20:00 - 23:00
16
Inspreekuur
20:00 - 22:00
9
Beeldvormende bijeenkomst (Digitaal)
Groenstructuurplan en Integraal beheerplan openbare ruimte
20:00 - 22:00
2
Presidium (Digitaal)
20:00 - 22:00

april 2021

13
Inspreekuur Video beschikbaar
20:00 - 22:00
15
Raad (Digitaal)
20:00 - 22:00
20
Beeldvormende bijeenkomst (Digitaal)
BV Delegatiebesluit Wabo en WRO 2015
21:00 - 22:00
22
Beeldvormende bijeenkomst (MS Teams)
Omgevingswet
20:00 - 22:00
29
Beeldvormende bijeenkomst (MS Teams)
Recycleplan
21:00 - 22:00

mei 2021

11
Presidium (MS Teams)
19:30 - 20:30
17
Regionale Raadscommissie Noordkop
19:30 - 22:00
18
Beeldvormende bijeenkomst (ntb)
Handboek inrichting en Integraal beheerplan openbare ruimte
20:00 - 22:00
20
Regionale Raadscommissie Noordkop
20:00 - 21:30
25
Presidium (Digitaal)
19:00 - 20:00