Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 29 maart 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. B
  Oordeelvormend
 5. C
  Besluitvormend
 6. C.1

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 8. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

 9. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Brief Tweede Kamer - formuleren regels vestiging hyperscale datacenters
  Brief voor a.s. gemeenteraadsleden
  De bijzondere Waarden van het vroegere eiland Wieringen - Verkiezingsdebat
  Erfgoedpamflet
  Hoe denkt uw partij over faciliteren motorcrossterrein?
  Ieder kind moet mee kunnen doen!
  Jeugdhulp. Het moet anders, een handreiking voor uw coalitie- of raadsakkoord
  Memo raad 22-02-22 Cultuureducatie Erfgoed
  Memo raad 22-03-08 Convenant werklocaties.
  Memo raad 22-03-08 exploitatie de Rijd
  Memo raad 22-03-08 mogelijkheid normsverhoging schrijnende gevallen energie-armoede
  Memo raad 22-03-08 verkeersplan en enquête Hippolytushoef
  Memo raad 22-03-15 opvang vluchtelingen Oekraine
  Motie van zorg en verontwaardiging Oekraïne
  Onderwerpselectie
  Oproep aan VNG voor meer instrumenten voor betaalbare woningen
  Raadsmotie koppeling AOW-uitkering aan minimumloon
  Transitie bestemming Aemstelsigt
  Uitvoering van de energietransitie in de gemeente, onderhandelingstafel
  Verhogen minimumloon
  Voortgangsnotitie Maart 2022
  Zet de fiets op 1
 10. C.5

  De gekozen kandidaat-raadsleden (op 21 maart 2022 aan de huidige raad benoemd verklaard) zijn niet automatisch lid van de raad van de gemeente Hollands Kroon. De zittende raad toetst de kandidaten eerst op een aantal formele toetsingsgronden. Deze toetsing wordt namens de gehele raad gedaan door een zogenaamde ‘geloofsbrieven-commissie’ Deze commissie bestaat uit: M.M.F. Tolhuis-Anker, J.M.M. Vriend en P.C. Meijer. Als aan de toetsing wordt voldaan, kunnen de raadsleden worden toegelaten tot de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (4), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Rechtmatigheid verkiezingen en toelating nieuwbenoemde leden' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. Het verloop en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2022 rechtmatig te verklaren;
  2. Toe te laten als leden van de raad van de gemeente Hollands Kroon:

  IJ.J Bijlstra, R. Boersen, P. Borst-Koorn, S.M.E. Buczynski, H.A. Bügel, J. Dijkshoorn , H.E. van Gameren, W. Groot, W.A. de Herder, P. de Jong, J.W. van der Klugt, P. Kool, P. Laan-Olij, J.H. Leever, M.J.H. van Lierop, P.A. Medema, C.W. Meeldijk, S. Mulderij, G. Pankras, E.A. Peters, A.W. Philipsen, C.G.H. Pronk-Heisen, L.A.J. Ruiter, I.D. Sijbenga-van den Outenaar , E. Slootweg, M.J. Versluis, R.T.B. Visser, C.W. de Vries, H.J. Wittink.

 11. C.6

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Benoeming griffier Hollands Kroon' wordt door geheime, schriftelijke stemming aangenomen, waarbij door het stembureau 26 geldige, uitgebrachte stembrieven zijn geteld met 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen.


  De raad besluit

  1. De heer J.M.M. (Sjaak) Vriend (geboren op 4 september 1964 in Hoorn) met ingang van 16 mei 2022 aan te wijzen als griffier van de gemeente Hollands Kroon;
  2. De arbeidsvoorwaarden zoals zijn afgesproken tussen de Werkgeverscommissie en de heer Vriend hierbij van toepassing te verklaren.
 12. D.1
  Afscheid van de vertrekkende raadsleden
 13. D.2
  Sluiting