Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 30 juni 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Mededelingen voorzitter
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij aan de agenda wordt toegevoegd:


  A.4 Afscheid wethouders

 4. A.4
  Afscheid wethouders
 5. B.1
  Verslag van de coalitievorming
 6. B.2

  Besluit

  Agendapunt C.3 Wijzigingen personele invulling voorzitterschappen en lidmaatschappen commissies wordt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van 14 juli 2022.

 7. C

  Besluit

  Agendapunt C.3 Wijzigingen personele invulling voorzitterschappen en lidmaatschappen commissies wordt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van 14 juli 2022.

 8. C.1

  Besluit

  1. Van het raadsvoorstel Benoeming wethouders, wordt punt 1 unaniem aangenomen.
  2. Van het raadsvoorstel Benoeming wethouders, wordt punt 2 door geheime, schriftelijke stemming aangenomen, waarbij door het stembureau 27 geldige, uitgebrachte stembrieven zijn geteld, waarvan 27 stemmen voor M.M.J. van Gent-Overdevest, 27 stemmen voor R.N. Leever, 27 stemmen voor E.A. Peters en 27 stemmen voor M.J. Versluis, en daarmee alle voorgestelde wethouders een volstrekte meerderheid hebben verkregen.

  De raad besluit:
  1. het aantal wethouders vast te stellen op vijf (4,4 fte)
  2. te benoemen tot wethouders:
      a. M.M.J. van Gent-Overdevest, 1 fte.
      b. R.N. Leever, 1 fte
      c. E.A. Peters, 0,8 fte
      d. M. Versteeg, 0,8 fte
      e. M.J. Versluis, 0,8 fte
  3. de onder 2 genoemde kandidaat-wethouders te beëdigen.

 9. C.2

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Benoeming twee nieuwe leden van de gemeenteraad' wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  De raad van de gemeente Hollands Kroon wordt, gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven, voorgesteld te benoemen als leden van de raad van de gemeente Hollands Kroon:

  • J.H.D. de Git (D66)
  • J. Laagland (GL)
 10. C.3

  [Dit agendapunt wordt behandeld in de raadsvergadering van 14 juli 2022]

 11. D
  Sluiting