Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 30 maart 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

Installatie raad 2022-2026.
De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  Feestelijke opening en toespraak door de burgemeester
 2. A.1

  Voor hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:


  "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.


  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
  (Dat verklaar en beloof ik!")

 3. A.2
  Mededelingen voorzitter
 4. A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. C
  Besluitvormend
 6. C.1

  Als gevolg van de verkiezingen voor de gemeenteraad vinden er meerdere personele wisselingen plaats. Met dit voorstel wordt voorzien in de vervulling in de openstaande vacatures. De gemeenteraad kan daarna de werkzaamheden snel oppakken.


  De namen zijn later in het raadsbesluit toegevoegd, in de bijlage van het raadsvoorstel staat een overzicht van de voorgedragen kandidaten.

  Besluiten

  De raad besluit:
  Te benoemen als:

  1. 1e waarnemend voorzitter van de raad:
   H.A. Bügel;
  2. 2e waarnemend voorzitter van de raad:
   E.A. Peters;
  3. Leden van de auditcommissie/toetsingskamer:
   H.A. Bügel, R.T.B. Visser, P. Borst-Koorn, G. Pankras, E.A. Peters, P.A. Medema en M.J. Versluis;
  4. Voorzitter van de toetsingskamer:
   R.T.B. Visser;
  5. Leden van de agendacommissie Regionale raadscommissie Noordkop:
   J. Dijkshoorn en W. Groot;
  6. Leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
   J.H. Leever, J. Dijkshoorn, W. Groot, A.W. Philipsen, P. Kool, S. Buczynski, S. Mulderij;
  7. Plaatsvervangende leden van de Regionale raadscommissie Noordkop
   C.W. Meeldijk, M.J.H. van Lierop, R. Boersen, W.A. de Herder, E.A. Peters en M.J. Versluis;
  8. Leden die klankbordgesprekken met de burgemeester voeren:
   L.A.J. Ruiter, P. Borst-Koorn en P. Laan-Olij;
  9. Voorzitter en vier andere leden van de werkgeverscommissie van de gemeente Hollands Kroon:
   J.W. van der Klugt (voorzitter), H.A. Bügel, P. Borst-Koorn, P. Kool, S. Buczynski.

  1. 1e waarnemend voorzitter van de raad
  Door geheime, schriftelijke stemming wordt benoemd tot 1e waarnemend voorzitter van de raad: H.A. Bügel (OHK), waarbij:

  • in de eerste stemming door het stembureau 29 geldige, uitgebrachte stembrieven zijn geteld, waarvan 14 stemmen voor H.A. Bügel, 3 stemmen voor S.M.E. Buczynski, 5 stemmen voor IJ.J. Bijlstra en 7 stemmen voor R.T.B. Visser, en niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen;
  • S.M.E. Buczynski en IJ.J. Bijlstra hun kandidaatstelling intrekken;
  • in de tweede stemming door het stembureau 29 geldig uitgebrachte stembrieven zijn geteld, waarvan 15 stemmen voor H.A. Bügel en 14 stemmen voor R.T.B. Visser en H.A. Bügel daarmee de volstrekte meerderheid heeft verkregen.

  2. 2e waarnemend voorzitter van de raad
  Door geheime, schriftelijke stemming wordt benoemd tot 2e waarnemend voorzitter van de raad: E.A. Peters (GL), waarbij:

  • in de eerste stemming door het stembureau 29 geldige, uitgebrachte stembrieven zijn geteld, waarvan 10 stemmen voor E.A. Peters, 5 stemmen voor S.M.E. Buczynski, 4 stemmen voor G. Pankras en 10 stemmen voor IJ.J. Bijlstra, en niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen;
  • S.M.E. Buczynski haar kandidaatstelling intrekt;
  • in de tweede stemming door het stembureau 29 geldige, uitgebrachte stembrieven zijn geteld, waarvan 13 stemmen voor de E.A. Peters, 3 stemmen voor G. Pankras en 13 stemmen voor IJ.J. Bijlstra, en niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen;
  • E.A. Peters en IJ.J. Bijlstra bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd;
  • in de derde stemming, die plaatsvindt tussen E.A. Peters en IJ.J. Bijlstra, door het stembureau 29 geldig uitgebrachte stembrieven zijn geteld, waarvan 15 stemmen voor E.A. Peters en 14 stemmen voor IJ.J. Bijlstra, en E.A. Peters daarmee de volstrekte meerderheid heeft verkregen.

  3. Leden van de auditcommissie/toetsingskamer
  Zonder stemming worden benoemd tot lid van de auditcommissie/toetsingskamer: H.A. Bügel (OHK), R.T.B. Visser (CDA), P. Borst-Koorn (VVD), G. Pankras (SHK), E.A. Peters (GL), P.A. Medema (PvdA) en M.J. Versluis (D66).

  4. Voorzitter toetsingskamer
  Zonder stemming wordt benoemd tot voorzitter van de toetsingskamer R.T. B. Visser (CDA).

  5. Leden van de agendacommissie regionale raadscommissie Noordkop
  Zonder stemming worden benoemd tot lid van de agendacommissie Regionale raadscommissie Noordkop: J. Dijkshoorn (CDA) en W. Groot (VVD).

  6. Leden van de regionale raadscommissie Noordkop
  Zonder stemming worden benoemd tot lid van de Regionale raadscommissie Noordkop: J.H. Leever (OHK), J. Dijkshoorn (CDA), W. Groot (VVD), A.W. Philipsen (SHK), P. Kool (GL), S. Buczynski (PvdA), S. Mulderij (D66)

  7. Plaatsvervangende leden van de regionale raadscommissie Noordkop
  Zonder stemming worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de Regionale raadscommissie Noordkop: C.W. Meeldijk (OHK), M.J.H. van Lierop (CDA), R. Boersen (VVD), W.A. de Herder (SHK), E.A. Peters (GL), M.J. Versluis (D66).

  8. Leden die klankbordgesprekken met de burgemeester voeren
  Door geheime, schriftelijke stemming worden benoemd tot leden die klankbordgesprekken met de burgemeester voeren: L.A.J. Ruiter (OHK), P. Borst-Koorn (VVD) en P. Laan-Olij (CDA), waarbij door het stembureau 27 geldige en 2 ongeldige, uitgebrachte stemmen zijn geteld, waarvan 13 stemmen voor E.A. Peters, 25 stembrieven voor L.A.J. Ruiter, 25 stemmen voor P. Borst-Koorn, 21 stemmen voor P. Laan-Olij, 14 stemmen voor A.W. Philipsen en 12 stemmen voor D. Sijbenga-van den Outenaar en daarmee L.A.J. Ruiter, P. Borst-Koorn en P. Laan-Olij de volstrekte meerderheid hebben verkregen.

  9. Voorzitter en vier andere leden van de werkgeverscommissie
  Zonder stemming wordt benoemd tot voorzitter van de werkgeverscommissie: J.W. van der Klugt (CDA).


  Door geheime, schriftelijke stemming worden benoemd tot leden van de werkgeverscommissie: H.A. Bügel (OHK), P. Borst-Koorn (VVD), P. Kool (GL), S. Buczynski (PvdA), waarbij door het stembureau 29 geldige, uitgebrachte stembrieven zijn geteld, waarvan 26 stemmen voor P. Kool, 16 stemmen voor S. Buczynski, 22 stemmen voor H.A. Bügel, 9 stemmen voor H.E. van Gameren, 5 stemmen voor I.D. Sijbenga-van den Outenaar, 25 stemmen voor P. Borst-Koorn en 13 stemmen voor C.G.H. Pronk-Heisen en daarmee H.A. Bügel, P. Borst-Koorn, P. Kool en S. Buczynski de volstrekte meerderheid hebben verkregen.

 7. D
  Sluiting