Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 13 oktober 2022

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:04 - 00:01:23 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:33 - 00:01:23 - Rian van Dam
 3. A.3

  Het raadsvoorstel Aanvullende krediet Brandweerkazerne Middenmeer wordt in een volgende raadsvergadering behandeld.

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  (...)
  B Oordeelvormend
  B.1 Tweede bestuursrapportage
         Motie 12: Extra ondersteuning in 2022 (PvdA, D66, SHK, OHK, GL)
  B.2 Aanvullend krediet Campus de Terp
  B.3 Intrekken beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers
  (...)

  00:00:56 - 00:01:23 - Rian van Dam
  00:01:23 - 00:01:35 - Jan-Willem van der Klugt
  00:01:35 - 00:01:52 - Rian van Dam
  00:01:52 - 00:02:04 - Paul Medema
  00:02:06 - 00:02:08 - Rian van Dam
  00:02:08 - 00:02:18 - Paul Medema
  00:02:18 - 00:03:19 - Rian van Dam
 4. B

  00:02:37 - 00:03:19 - Rian van Dam
 5. B.1

  Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de eerder gewijzigde begroting 2022 in beeld.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel en de motie te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Extra ondersteuning mensen in financiële nood.
  00:02:42 - 00:03:19 - Rian van Dam
  00:03:19 - 00:07:26 - Paul Medema
  00:07:28 - 00:07:34 - Rian van Dam
  00:07:34 - 00:13:17 - Rick Boersen
  00:13:17 - 00:13:32 - Rian van Dam
  00:13:32 - 00:17:33 - Jip Pankras
  00:17:33 - 00:17:37 - Rian van Dam
  00:17:37 - 00:21:22 - Jan-Willem van der Klugt
  00:21:22 - 00:21:25 - Rian van Dam
  00:21:25 - 00:23:43 - Judith de Git
  00:23:43 - 00:23:48 - Rian van Dam
  00:23:48 - 00:27:36 - Joop Laagland
  00:27:36 - 00:27:38 - Rian van Dam
  00:27:38 - 00:29:12 - Henk van Gameren
  00:29:12 - 00:30:58 - Alexander Bügel
  00:30:58 - 00:31:10 - Rian van Dam
  00:31:10 - 00:32:28 - Paul Medema
  00:32:30 - 00:32:32 - Rian van Dam
  00:32:33 - 00:33:21 - Jan-Willem van der Klugt
  00:33:21 - 00:33:37 - Rian van Dam
  00:36:53 - 00:37:48 - Henk van Gameren
  00:37:53 - 00:37:56 - Henk van Gameren
  00:40:55 - 00:41:08 - Rian van Dam
  00:41:08 - 00:41:59 - Paul Medema
  00:41:59 - 00:42:01 - Rian van Dam
  00:42:02 - 00:42:35 - Enno Bijlstra
  00:42:35 - 00:42:46 - Rian van Dam
  00:42:46 - 00:43:05 - Enno Bijlstra
  00:43:06 - 00:43:14 - Rian van Dam
  00:43:14 - 00:43:37 - Enno Bijlstra
  00:43:37 - 00:43:54 - Rian van Dam
  00:44:38 - 00:44:51 - Rian van Dam
  00:44:52 - 00:45:36 - Jan-Willem van der Klugt
  00:45:36 - 00:45:39 - Rian van Dam
  00:45:39 - 00:46:05 - Paul Medema
  00:46:07 - 00:47:28 - Rian van Dam
 6. B.2

  Voor de realisatie van Campus de Terp is meer geld nodig. Door de internationale en economische ontwikkelingen zijn het al toegekende krediet voor het kindcentrum, de garantstelling en de toegekende exploitatiesubsidie voor het sportcomplex niet langer toereikend. Om Campus de Terp te kunnen realiseren is dit voorstel voor een extra garantiestelling voor het sportcomplex en een aanvullend krediet voor het kindcentrum.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Op de hoogte houden van de risico's
  00:46:33 - 00:47:28 - Rian van Dam
  00:47:28 - 00:49:04 - Lars Ruiter
  00:49:04 - 00:49:09 - Rian van Dam
  00:49:11 - 00:50:20 - Arnold Philipsen
  00:50:20 - 00:52:04 - Petra Borst-Koorn
  00:52:04 - 00:52:21 - Lars Ruiter
  00:52:21 - 00:52:34 - Rian van Dam
  00:52:34 - 00:54:38 - Patrick Kool
  00:54:38 - 00:54:41 - Rian van Dam
  00:54:41 - 00:56:00 - Henk van Gameren
  00:56:00 - 00:56:03 - Rian van Dam
  00:56:03 - 00:56:48 - Sylvia Buczynski
  00:56:49 - 00:56:52 - Rian van Dam
  00:56:52 - 00:57:25 - Lars Ruiter
  00:57:25 - 00:57:26 - Petra Borst-Koorn
  00:57:26 - 00:57:28 - Rian van Dam
  00:57:30 - 00:58:04 - Petra Borst-Koorn
  00:58:04 - 00:58:33 - Lars Ruiter
  00:58:33 - 00:58:43 - Rian van Dam
  00:58:43 - 00:58:44 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:58:44 - 00:58:45 - Rian van Dam
  00:58:45 - 00:59:09 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:59:09 - 00:59:10 - Rian van Dam
  00:59:10 - 00:59:11 - Sylvia Buczynski
  00:59:11 - 00:59:12 - Rian van Dam
  00:59:12 - 00:59:43 - Sylvia Buczynski
  00:59:44 - 00:59:57 - Rian van Dam
  01:03:13 - 01:03:36 - Petra Borst-Koorn
  01:04:12 - 01:04:36 - Henk van Gameren
  01:04:36 - 01:04:37 - Rian van Dam
  01:04:41 - 01:04:51 - Rian van Dam
  01:04:51 - 01:04:54 - Lars Ruiter
  01:04:54 - 01:04:56 - Rian van Dam
  01:05:38 - 01:05:42 - Rian van Dam
  01:05:42 - 01:06:12 - Enno Bijlstra
  01:06:13 - 01:06:20 - Rian van Dam
  01:06:20 - 01:06:59 - Patrick Kool
  01:07:24 - 01:07:30 - Rian van Dam
  01:07:30 - 01:08:07 - Enno Bijlstra
  01:08:07 - 01:08:28 - Rian van Dam
  01:08:30 - 01:09:29 - Rian van Dam
 7. B.3

  In het coalitieakkoord is opgenomen dat nieuwe initiatieven voor logiesfuncties tijdelijke medewerkers getoetst worden aan het nog te ontwikkelen Brede Welvaart Kader. Het college is gevraagd een voorstel te doen voor het intrekken van artikel 6 van de Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers en voor te stellen hoe er dan met op dat moment nog lopende verzoeken (als die er zijn) kan worden omgegaan.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming.

 8. C

  01:59:15 - 02:00:56 - Rian van Dam
 9. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:


  (...)
  C.7 Intrekken beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers
  C.8 Wijzigen gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
  C.9 Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening
  C.10 Mandaatbesluit griffier Hollands Kroon
  C.11 Benoeming lid en plaatsvervangend lid Regionale Raadscommissie Noordkop
  C.12 Tweede bestuursrapportage
            Motie 12: Extra ondersteuning 2022 (PvdA, OHK, SHK, D66 en GL)
  C.13 Aanvullend krediet Campus de Terp
  (...)

  01:59:44 - 02:00:56 - Rian van Dam
 10. C.2

  02:00:29 - 02:00:56 - Rian van Dam
 11. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van 15 september 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  02:00:33 - 02:00:56 - Rian van Dam
 12. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Rijbewijskeuringen
  Brief Greenports Nederland inzake internationale medewerkers
  Evaluatie 'Kolder in de Kop" door CPHK
  Gemeenelandseweg
  landelijk onderzoek naleving alcohol en tabak
  Memo raad 22-09-20 ter inzage legging BP De Groenhof
  Memo raad 22-09-20 Tozo terugvorderingen
  Memo raad 22-09-26 evaluatie harmonisatie buitensportverenigingen.
  Memo raad 22-09-27 schulddienstverlening 'Ruimte voor toekomst'.
  Memo raad 22-09-27 stand van zaken GGiD
  Memo raad 22-10-04 Q2-2022 Incluzio HK.
  Memo raad 22-10-04 RES NHN.
  Memo Stand van zaken sporthal SV Kleine Sluis
  Memo Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel
  Oneigenlijk gebruik en ongewenste herbestemming bij glasbestanden onder druk van de energiecrisis
  Stichting Drugsbeleid-burgerberaad drugs
  Suïcidepreventie in uw gemeente
  Vuilnispiraterij
  02:00:48 - 02:00:56 - Rian van Dam
  02:00:56 - 02:01:22 - Enno Bijlstra
  02:01:22 - 02:04:24 - Rian van Dam
 13. C.5

  Voor de locatie aan de Waterweg 1A in Westerland is een verzoek binnengekomen om de bestaande schuur te slopen om vervolgens een woning te realiseren. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het plan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Waterweg 1a Westerland wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.BPWesterlhz002-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  02:01:31 - 02:04:24 - Rian van Dam
 14. C.6

  Om bewoners die onder hoogspanningsverbindingen wonen
  de mogelijkheid te geven te verhuizen
  heeft de Rijksoverheid de een uitkoopregeling vastgesteld. Woningeigenaren maken zelf de keuze of ze gebruik willen maken van deze uitkoopregeling. In Hollands Kroon zijn acht woningeigenaren die gebruikmaken van deze regeling. Om de bouw- en gebruiksmogelijkheden te beperken op deze locaties moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen;
  2. het bestemmingsplan Uitkoopregeling Hoogspanningsverbindingen, conform de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPUitkoopregHoogsp-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  02:02:19 - 02:04:24 - Rian van Dam
 15. C.7

  In het coalitieakkoord is opgenomen dat nieuwe initiatieven voor logiesfuncties tijdelijke medewerkers getoetst worden aan het nog te ontwikkelen Brede Welvaart Kader. Het college is gevraagd een voorstel te doen voor het intrekken van artikel 6 van de Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers en voor te stellen hoe er dan met op dat moment nog lopende verzoeken (als die er zijn) kan worden omgegaan.

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Intrekken beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fracties CDA (4) en VVD (4) worden geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:
  de op 8 oktober 2019 vastgestelde beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers in te trekken.

  02:03:19 - 02:04:24 - Rian van Dam
  02:04:24 - 02:04:43 - Matthé van Lierop
  02:04:44 - 02:04:45 - Rian van Dam
  02:04:46 - 02:05:10 - Wim Groot
  02:05:13 - 02:05:31 - Rian van Dam
 16. C.8

  Het voorstel om de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te wijzigen komt door de herindeling van de gemeente Dijk en Waard en het toevoegen van de taak crisisfunctie jeugd. Na toestemming van de raad is het college bevoegd de wijziging vast te stellen. Het voorstel aan de raad is om die toestemming en een positieve zienswijze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Wijzigen gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. een positieve zienswijze af te geven op de voorliggende 5de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden;
  2. het college toestemming te verlenen om de 5e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (GR GGD HN) vast te stellen volgens bijgaande ontwerp-regeling.
  02:05:33 - 02:07:42 - Rian van Dam
 17. C.9

  De Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) is een regeling die geldt voor iedereen binnen het grondgebied van onze gemeente. Deze heeft tot doel de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. De voorgestelde wijzigingen zijn vooral redactionele en technische verbeteringen, die nodig zijn doordat bijvoorbeeld de wetgeving is gewijzigd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de Verordening tot derde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Hollands Kroon 2014 vast te stellen.
  2. de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening te verwerken in de Verordening fysieke leefomgeving.
  02:06:36 - 02:07:42 - Rian van Dam
  02:07:43 - 02:08:13 - Jan-Willem van der Klugt
  02:08:17 - 02:08:55 - Rian van Dam
 18. C.10

  Het is wenselijk om een aantal bevoegdheden te mandateren aan de griffier. Hierdoor kan de griffier goed zijn taken uitoefenen, waardoor de raad kan voldoen aan wettelijke voorschriften en tijdig beslissingen kan nemen.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie LADA&ANDERS! (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Mandaatbesluit griffier Hollands Kroon wordt zonder stemming aangenomen, waarbij I.D. Sijbenga-van den Outenaar (LADA&Anders!) wordt geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:
  het Mandaatbesluit griffier Hollands Kroon vast te stellen.

  02:08:30 - 02:08:55 - Rian van Dam
  02:08:55 - 02:09:15 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  02:09:15 - 02:09:17 - Rian van Dam
  02:09:17 - 02:09:18 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  02:09:18 - 02:09:29 - Rian van Dam
  02:09:29 - 02:13:53 - Rian van Dam
 19. C.11

  In de vergadering van 30 maart zijn de leden en plaatsvervangende leden van de Regionale Raadscommissie (RRN) benoemd. Dit is nog niet gebeurd voor de fractie LADA&Anders!. Het voorstel is om dit alsnog te regelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Benoeming lid en plaatsvervangend lid Regionale Raadscommissie Noordkop wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. H.E. van Gameren te benoemen als lid van de regionale raadscommissie Noordkop;
  2. D. Sijbenga-Van den Outenaar te benoemen als plaatsvervangend lid van de regionale raadscommissie Noordkop.
  02:11:02 - 02:13:53 - Rian van Dam
 20. C.12

  Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de eerder gewijzigde begroting 2022 in beeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de financiële mutaties (inclusief de saldo neutrale) 2022 zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2022 met een totaalbedrag van € 2.042.835;
  2. het ophogen van het investeringskrediet Reconstructie Hartweg met € 628.000,-;
  3. het ophogen van het investeringskrediet Multi Functionele Ruimte (MFA) buitenruimte met € 540.000,-;
  4. het investeringskrediet Brandweerkazerne Den Oever met € 529.254,-;
  5. het ophogen van het investeringskrediet Revitalisering parken ’t Veld en Zijdewind met € 180.205,
  6. aanpassing van indicatoren, zoals voorgesteld in de rapportage.
  02:11:04 - 02:13:53 - Rian van Dam
  02:13:53 - 02:14:18 - Jan-Willem van der Klugt
  02:14:18 - 02:14:20 - Rian van Dam
  02:14:21 - 02:14:31 - Rick Boersen
  02:14:31 - 02:14:32 - Rian van Dam
  02:14:32 - 02:14:51 - Henk van Gameren
  02:14:51 - 02:17:08 - Rian van Dam
 21. C.12.a

  Besluit

  Motie 12: Extra ondersteuning in 2022 (PvdA, OHK, SHK, D66 en GL) wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fracties VVD (4) en LADA&Anders! (2) worden geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:
  Het college te verzoeken:

  1. Een lokaal maatregelenpakket in het leven te roepen, waarbij de volgende aspecten in de afweging meegenomen dienen te worden:
   a. Het bedrag verhogen van de energietoeslag in 2022.
   b. De doelgroep voor de energietoeslag uitbreiden.
   c. Een regeling treffen voor personen met ernstige medische beperkingen.
   d. Een regeling treffen om verenigingen en stichtingen te ondersteunen.
  2. In 2022 inwoners nog actiever te informeren over de mogelijkheden om kosten te besparen, de financiën op orde te krijgen en inwoners te informeren over inkomensregelingen via alle mogelijke kanalen.

  Moties

  Titel
  Motie 12: Extra ondersteuning in 2022 (PvdA, D66, SHK, OHK, GL)
 22. C.13

  Voor de realisatie van Campus de Terp is meer geld nodig. Door de internationale en economische ontwikkelingen zijn het al toegekende krediet voor het kindcentrum, de garantstelling en de toegekende exploitatiesubsidie voor het sportcomplex niet langer toereikend. Om Campus de Terp te kunnen realiseren is dit voorstel voor een extra garantiestelling voor het sportcomplex en een aanvullend krediet voor het kindcentrum.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Aanvullend krediet Campus de Terp wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. een extra garantie van € 3.400.000 aan de kredietverlener te verstrekken voor de realisatie van het sportcomplex met ingang van 14 oktober 2022;
  2. kennis te nemen van de gemeentelijke index systematiek ten aanzien van het indexeren van het subsidiebedrag van € 520.000,- gerekend vanaf 2020. Hierbij wordt rekening gehouden met de consumentenprijs index (CPI). De indexering van de gemeentelijke begroting is hierbij leidend.
  3. het eerder toegekende krediet van € 8.735.492,- voor het kindcentrum van Campus de Terp te verhogen met € 1.688.000 incl. btw. Totale nieuwe krediet € 10.423.492,- inclusief € 803.688,- aan overheadskosten en onvoorzien. Hiervoor vanaf 2024 budget beschikbaar te stellen voor de bijbehorende kapitaallasten van € 42.200. Welke ingaan na het jaar van oplevering van het kindcentrum.
  02:15:36 - 02:17:08 - Rian van Dam
  02:17:08 - 02:17:20 - Petra Borst-Koorn
  02:17:20 - 02:17:54 - Rian van Dam
 23. D

  02:17:54 - 02:17:54 - Rian van Dam