Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 28 januari 2021

20:00 - 23:00
Locatie

MS teams

Voorzitter
A. van Dam

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.
  Opening
 2. 2
  Afscheid raadslid J.P.F. Eichhorn (GroenLinks)
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 4. 4.
  Afscheid raadslid J.P. de Groot (ChristenUnie)
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 7. 6.
  Mededelingen voorzitter
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2)
  tegen
  Fractie OHK (5), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Moties

  Titel
  M 2101 01 Invulling locaties leegstaande schoolgebouwen
 9. 8.a

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie OHK (5), Fractie GroenLinks (2)
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 11. 11.
  Vaststellen agenda
 12. 12.
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 13. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  GGupDate_voor_gemeenten.
  Landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte.
  Presentatiepanelen Joods Werkdorp 16 december 2020
  Verzoek tot handhaving Wmeer
  Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 en voorgenomen besluit deelname wkgv .
  Aanvullende mail stopzetten werk op B1
  brief aan Prov Staten
  Brief aan raad inzake ervaringen Incluzio
  Brief aan raad inzake ontwerpbestemmingsplan Grasweg 17 Anna Paulowna - Havenstraat nabij 72 Zijdewind
  Bundeling van reacties aan de raad inzake aanpassing APV/Deregulering
  Cartoon Wieringermeer
  FNV Rapport Verdringing
  Kadernota 2022 definitief
  Kadernota 2022 GRGA
  Leesmap In Control of alcohol & drugs december 2020
  Memo Aankoop Elft 51
  Memo college JeugdzorgPlus
  Memo college kerst & oud en nieuw
  Memo college motie 2019 23 aanplant bomen deel 2.
  Memo college reactienota RES.
  Memo college afwikkeling Luyt
  Memo college bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer voor PFAS-verbindingen
  Memo college decembercirculaire 2020
  Memo college Decisio rapport.
  Memo college DKW Destinatiemarketing.
  Memo college grondprijzenbrief 2021
  Memo college inzake IBT
  Memo college JOGG
  Memo college omgevingsvergunning het Venster
  Memo college oud en nieuw voor jeugd
  Memo college politiecapaciteit.
  Memo college PvA VTH naar adequaat
  Memo college raadsinformatie datacenters
  Memo college stikstof HK
  Memo college transitievisie warmte januari 2021
  Memo college wijziging APV
  Memo college woningbouwplannen.
  Memo college zonnepanelen op datacenters
  Memo Proces startnotitie omgevingsvisie
  Memo raad 21-01-05 Startnotitie VOI.
  Memo raad 21-01-19 Locatieonderzoek PNH huisvesting tijdelijke werknemers
  Memo raad grondruil Niedorp voor sportcomplex.
  Memo raad uitvoeringsprogramma 2021
  Memo Rapportages Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  ontwerpbestemmingsplan Grasweg 17 Anna Paulowna Havenstraat nabij 72 Zijdewind
  reactie aan raad en college via contactform griffie
  Red de Wieringermeerbode
  Verzoek kwijtschelding legeskosten officieel
  Wijziging Gemeenschappelijke regeling OD
  Wijziging samenstelling fractie OHK
 14. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 15. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 16. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 17. 17

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie Anders! (1)
 18. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 19. 20

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2)
  tegen
  Fractie Anders! (1), Fractie LADA (1)
 20. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 21. 22

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 22. 23

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie Anders! (1), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
 23. 24.
  Sluiting