Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 30 november 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De raadsvergadering is gestart op 25 november en na schorsing voortgezet op 30 november.

Uitzending

Agendapunten

 1. II.A.4

  Besluit

  De voorzitter heropent de vergadering.

 2. II.A.5

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. II.B

  In het oordeelvormende gedeelte van de vergadering vindt de bespreking van raadsvoorstellen ter voorbereiding van de besluitvorming plaats. De raadsleden wisselen argumenten uit en kunnen zich politiek profileren over de geagendeerde onderwerpen.

 4. II.B.5

  Hollands Kroon heeft een vitale agrarische sector heeft met een gezond toekomstperspectief. In aanloop naar de nieuwe omgevingsvisie zijn de wensen van agrariërs en stakeholders geïnventariseerd en vertaald in het koersdocument agrarische sector.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 5. II.B.6

  De provincie Noord-Holland en de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hollands Kroon hebben een kustvisie opgesteld voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. De kustvisie is een belangrijke stap in de lokale en provinciale samenwerking. Het geeft aan hoe wij als gemeente en regio om willen gaan met ontwikkelingen en opgaven in het kustgebied.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel NIET te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Kustvisie IJsselmeerkust ‘Aan ’t meer 2030’
 6. II.C

  In het besluitvormende gedeelte van de vergadering worden de besluiten genomen over de geagendeerde onderwerpen.

 7. II.C.15

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

 8. II.C.16

  Hollands Kroon heeft een vitale agrarische sector heeft met een gezond toekomstperspectief. In aanloop naar de nieuwe omgevingsvisie zijn de wensen van agrariërs en stakeholders geïnventariseerd en vertaald in het koersdocument agrarische sector.

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (5), Fractie VVD (3), Fractie CU (1)
  tegen
  Fractie OHK (5), Fractie Anders! (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het koesdocument agrarische sector Hollands Kroon is aangenomen met 16 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

 9. II.D.1

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Moties

  Titel
  M 2021 21 OHK GL Anders! Witte Anjer perkje.docx
 10. II.D.2
  Sluiting