Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 1 juli 2021

16:45 - 23:30
Locatie

MFR, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd in het besluitvormende gedeelte van de vergadering.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voorzitter
 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  In de Kadernota 2022 worden de belangrijkste thema's en uitdagingen voor 2022 benoemd. De doelen en uitgangspunten hiervan worden uitgewerkt in de begroting 2022.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  2e fase in ‘t Veld-Noord
  Ondernemers betrekken bij verduurzaming
  Startersleningen
  Woningbouw in Niedorp
 5. 5

  De Rijksoverheid heeft als doel 100 kilo restafval per inwoner in een jaar. Het is voor Hollands Kroon nodig om maatregelen te nemen om het restafval te verminderen omdat onze inwoner een gemiddelde van 170 kilo restafval per jaar heeft.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel te agenderen voor besluitvorming.

 6. 6

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  6. Vaststellen agenda
  7. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  8. Vaststellen lijst ingekomen stukken
  10. Startnotitie Omgevingsvisie
  11. De Kop Werkt! Jaarverslag 2020
  12. Kadernota 2022
  13. Recycleplan en recycletarief
  14. Benoeming lid Werkgeverscommissie
  15. Afscheid raadslid E.M.M. Vlietstra-Wouterse (D66)
  16. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging mevrouw S. Mulderij (D66)
  17. Sluiting

 7. 7
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 8. 8

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  01.Memo Informatie datacenters
  02. Memo raad 21-06-15 update renovatie De Rijd - juni 2021
  03. Memo raad 21-06-15 huishoudelijke hulp.
  04. Memo raad 21-06-15 Verkeersveiligheid
  05. De eerste bestuursrapportage voor 2021
  06. Persbericht Mobikar.docx
  07. Gelukkig ook wat positiefs nieuws uit onze gemeente Hollandskroon
  08. Reageer Wat als de buurman zijn vuilnis in jouw grijze kliko dumpt
  09. Motie vreemd aan de orde van de dag JAN Borstonderzoek vrouwen met uitslag stemming
  10. Motie Borstonderzoek (gemeente Krimpen aan den IJssel)
  11. Nieuwsbrief project CTER
  12. de feiten op een rijtje.....mijn zienswijze
  13. Memo raad 21-06-22 sail 2023
  14. Memo raad 21-06-22 uitnodiging inloop 6 juli 2021
  15. Memo verkeersafwikkeling B1
  16. huurwoningen in Hollands Kroon
 9. 9

  Dit agendapunt is van de agenda gehaald en wordt toegevoegd aan de volgende raadsvergadering.

 10. 10

  Voor het maken van de nieuwe omgevingsvisie wordt eerst een koersdocument geschreven. Deze startnotitie bevat de vertrekpunten waarmee na de zomer een breed participatietraject wordt opgestart.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (2), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'Startnotitie Omgevingsvisie’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de vertrekpunten uit de startnotitie omgevingsvisie te gebruiken om vanaf augustus 2021 te starten met een breed participatietraject;
  2. participatie te organiseren op de wijze zoals beschreven in de startnotitie.
 11. 11

  In de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! staat dat de raad twee keer per jaar informatie krijgt over de voortgang van het programma. In het voorjaar wordt dit gedaan met het jaarverslag.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (2), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel 'De Kop Werkt! Jaarverslag 2020’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop voor te stellen:
  dat de raad heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2020 van De Kop Werkt!

 12. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (2), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Kadernota 2022’ wordt door stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de Kadernota 2022 vast te stellen en daarmee akkoord te gaan met de financiële en beleidsinhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2022;
  2. aan het college de opdracht te verstrekken om op basis van deze Kadernota, de begroting 2022 op te stellen en daarin doelen en uitgangspunten te vertalen naar prestaties met bijbehorende prestatie-indicatoren en financiële wensen, noodzakelijkheden en bezuinigingen aan de gemeenteraad voor te leggen.
 13. 13

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)
  tegen
  Fractie OHK (2), Fractie VVD (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Recycleplan en recycletarief’ wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 21 stemmen voor van SHK (6), CDA (5), VVD (3), D66 (1) GroenLinks (2), PvdA (2), CU (1) en
  3 stemmen tegen van OHK (2) en VVD (1).


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met het recycleplan;
  2. in te stemmen met de invoering van een recycletarief in combinatie met de huidige inzamelmethoden per 1 januari 2022.
 14. 14

  Mevrouw Vlietstra-Wouterse beëindigt haar raadslidmaatschap op 1 juli 2021. Hierdoor ontstaat een vacature in de werkgeverscommissie. De heer Bügel heeft zich kandidaat gesteld. Zijn benoeming past binnen de regels voor de samenstelling van de werkgeverscommissie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie OHK (2), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (6), Fractie VVD (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Benoeming lid Werkgeverscommissie wordt zonder stemming bij acclamatie aangenomen.


  De raad besluit:
  De heer H.A. Bügel te benoemen als lid van de werkgeverscommissie per 2 juli 2021.

 15. 15
  Afscheid raadslid E.M.M. Vlietstra-Wouterse (D66)
 16. 16

  Door het ontslag van mevrouw Vlietstra-Wouterse is een tussentijdse vacature in de gemeenteraad ontstaan. De gemeenteraad moet een besluit nemen over de toelating van mevrouw Mulderij als raadslid, waarna mevrouw Mulderij wordt uitgenodigd de belofte af te leggen.

  Besluit

  Het raadsvoorstel ‘Toelating raadslid: S. Mulderij’ wordt bij acclamatie aangenomen.


  De raad besluit:
  De raad van de gemeente Hollands Kroon, gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven, toe te laten als lid in de gemeenteraad van Hollands Kroon:
  S. Mulderij

 17. 17
  Sluiting