Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 24 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
MFR, De Verbinding
Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

Deze raadsvergadering is fysiek. De publieke tribune is GESLOTEN.

Agendapunten

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN) is door onze regio opgesteld. Als alle gemeenteraden van Noord-Holland Noord hierover een besluit hebben genomen, wordt de RES 1.0 aangeboden aan het Nationaal Programma.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente voor het eind van 2021 een transitievisie warmte heeft. In de Transitievisie Warmte beschrijven we hoe we de overstap naar groene energie kunnen maken.

Twee keer per jaar krijgt de gemeenteraad informatie over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze eerste rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2021 in beeld.

Ingekomen stukken (+ memo's)
Titel
01. Regionale memo raad Op Kop.
02. Memo raad jaarverslag 2020 Commissie bezwaarschriften.
03. Memo raad 21-06-01 dierenopvang- en vervoer.
04. Impressie Zorgfraude themasessie VNHG ism VNG 28 mei 2021.
05. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG Voor 14 - LB-NLM-PWM-50PLU
06. gesprek met de burgemeester.
07. Bomen te goed !.
08. Motie confetti - Het Alternatief Nuj Lies
09. Motie Huishoudelijke hulp WMO - Raadsbreed geteken
10. Brief voor gemeenten verkiezingen 2022.
11. Memo raad 21-06-08 behoefteraming bedrijventerreinen
12. Onderzoek ikvalbuitendeboot.nl.
13. Evaluatie JeugdzorgPlus 2020-2021.
14. Afvalbakken in Hollands Kroon krijgen betaalchip
15. Persbericht opening TekPark.
16. Brief aan raad omgeving Kerkweg 16 Oosterland inspraak.

De Strategie klimaatadaptatie Noordkop is een leidraad om als regio te werken aan klimaatbestendigheid in de Noordkop in 2050. De strategie kan lokaal worden gebruikt bij de uitwerking van de instrumenten voor omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Woningstichting Anna Paulowna wil aan de Cornelis Keijzerlaan 36 in Anna Paulowna 12 appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens in de sociale huursector bouwen. Om dit plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden.

Woningstichting Anna Paulowna wil aan de Sportlaan 34 in Anna Paulowna 30 appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens in de sociale huursector bouwen. Het plan past niet in het bestemmingsplan, daarom moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Om de bouw van 29 woningen in Elshof-zuid mogelijk te maken is een bestemmingsplan gemaakt. Het plan voldoet aan de criteria uit het beeldkwaliteitsplan wat voor Elshof zuid is opgesteld.

Voor de locatie Mientweg 46 in Lutjewinkel was een verzoek ingediend om één vrijstaande of twee woningen onder één kap te realiseren. Na overleg met buren is het plan aangepast. Nu kan nog maar één woning gebouwd kan worden.