Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 2 november 2023

19:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte.

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:08 - 00:01:02 - Rian van Dam
  00:01:02 - 00:01:03 - Cees Meeldijk
  00:01:03 - 00:03:56 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:01:30 - 00:03:56 - Rian van Dam
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:01:31 - 00:03:56 - Rian van Dam
 4. B

  00:02:25 - 00:03:56 - Rian van Dam
 5. B.1

  Elk jaar wordt een begroting vastgesteld voor het volgende jaar, waarin de uitgangspunten en keuzes uit de kadernota zijn verwerkt. De meerjarige effecten zijn meegenomen in de meerjarenraming. Mét de vaststelling van de begroting worden ook de kredieten gevoteerd zoals die zijn genoemd en toegelicht in het hoofdstuk Investeringsagenda.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027, het amendement 06 en de moties 13 en 14 te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Bezwaarprocedure WOZ: onderzoek informeel behandelen
  Bijeenkomst organisatieontwikkeling
  Consequenties ambitie krapte arbeidsmarkt
  Huisvesting arbeidsmigranten: startnotitie
  Noodfonds maatschappelijke instellingen
  Onroerende zaakbelasting voor ravijnjaar
  Onroerende zaakbelasting: inzicht in kadernota
  Overleg stand van zaken communicatie
  Recreatie en toerisme: startdocument, visie en uitvoeringsagenda
  Reserve maatschappelijk vastgoed
  Startersleningen: raadsvoorstel
  Weerstandsvermogen: onderzoek niveau A
  00:02:30 - 00:03:56 - Rian van Dam
  00:03:56 - 00:04:07 - Rick Boersen
  00:04:08 - 00:04:12 - Rian van Dam
  00:04:12 - 00:04:23 - Rick Boersen
  00:04:23 - 00:04:27 - Rian van Dam
  00:04:30 - 00:05:15 - Petra Borst-Koorn
  00:05:15 - 00:05:16 - Rian van Dam
  00:05:16 - 00:05:48 - Mirko Hruska
  00:05:48 - 00:05:56 - Rian van Dam
  00:05:56 - 00:06:09 - Sylvia Buczynski
  00:06:09 - 00:07:17 - Rian van Dam
  00:07:17 - 00:16:28 - Henk-Jan Wittink
  00:16:28 - 00:16:31 - Judith de Git
  00:16:31 - 00:16:32 - Henk-Jan Wittink
  00:16:32 - 00:25:56 - Judith de Git
  00:25:56 - 00:26:09 - Rian van Dam
  00:26:09 - 00:34:26 - Mirko Hruska
  00:34:29 - 00:34:33 - Rian van Dam
  00:34:33 - 00:34:45 - Mirko Hruska
  00:34:47 - 00:36:24 - Rick Boersen
  00:36:25 - 00:36:29 - Rian van Dam
  00:36:29 - 00:37:11 - Rick Boersen
  00:37:11 - 00:37:14 - Rian van Dam
  00:37:17 - 00:41:00 - Petra Borst-Koorn
  00:41:00 - 00:41:01 - Petra Borst-Koorn
  00:41:01 - 00:42:02 - Mirko Hruska
  00:42:02 - 00:42:14 - Petra Borst-Koorn
  00:42:14 - 00:42:28 - Rian van Dam
  00:42:28 - 00:49:31 - Sylvia Buczynski
  00:49:31 - 00:49:54 - Rian van Dam
  00:49:54 - 00:54:46 - Jan-Willem van der Klugt
  00:54:46 - 01:03:41 - Jip Pankras
  01:03:41 - 01:03:47 - Rian van Dam
  01:03:48 - 01:11:43 - Joop Laagland
  01:11:43 - 01:15:48 - Henk van Gameren
  01:15:48 - 01:16:01 - Rian van Dam
  01:16:01 - 01:20:59 - Reginald Visser
  01:20:59 - 01:21:03 - Rian van Dam
  01:21:07 - 01:21:20 - Petra Borst-Koorn
  01:21:20 - 01:21:25 - Rian van Dam
  01:21:31 - 01:24:19 - Patty Laan-Olij
  01:24:19 - 01:24:49 - Rian van Dam
  01:44:50 - 01:46:12 - Rian van Dam
  01:46:12 - 01:51:21 - Inspreker
  01:51:21 - 01:52:25 - Rick Boersen
  01:52:25 - 01:53:36 - Inspreker
  01:53:36 - 01:54:12 - Rick Boersen
  01:54:12 - 01:54:14 - Rian van Dam
  01:54:14 - 01:54:30 - Inspreker
  01:54:30 - 01:54:40 - Jan-Willem van der Klugt
  01:54:40 - 01:54:57 - Inspreker
  01:54:57 - 01:55:04 - Inspreker
  01:55:04 - 01:56:12 - Jan-Willem van der Klugt
  01:56:13 - 01:57:42 - Inspreker
  01:57:42 - 01:57:49 - Rian van Dam
  01:57:49 - 01:58:26 - Jan-Willem van der Klugt
  01:58:26 - 01:59:11 - Inspreker
  01:59:11 - 01:59:52 - Henk van Gameren
  01:59:52 - 01:59:56 - Rian van Dam
  01:59:56 - 02:00:45 - Inspreker
  02:00:45 - 02:01:25 - Henk van Gameren
  02:01:25 - 02:01:26 - Rian van Dam
  02:01:26 - 02:02:39 - Inspreker
  02:02:39 - 02:02:42 - Rian van Dam
  02:02:42 - 02:03:17 - Rick Boersen
  02:03:18 - 02:03:20 - Rian van Dam
  02:03:20 - 02:04:12 - Inspreker
  02:04:12 - 02:04:14 - Rian van Dam
  02:04:14 - 02:04:35 - Rick Boersen
  02:04:35 - 02:05:34 - Inspreker
  02:05:37 - 02:05:40 - Rian van Dam
  02:05:40 - 02:10:25 - Inspreker
  02:10:25 - 02:10:27 - Rian van Dam
  02:10:27 - 02:11:34 - Rick Boersen
  02:11:34 - 02:11:36 - Inspreker
  02:11:36 - 02:11:37 - Rick Boersen
  02:11:37 - 02:11:39 - Rick Boersen
  02:11:39 - 02:11:40 - Rian van Dam
  02:11:40 - 02:12:40 - Inspreker
  02:12:40 - 02:13:10 - Rian van Dam
  02:13:11 - 02:13:25 - Inspreker
  02:13:25 - 02:13:33 - Henk van Gameren
  02:13:33 - 02:13:59 - Rian van Dam
  02:14:04 - 02:21:16 - Inspreker
  02:21:16 - 02:21:43 - Petra Borst-Koorn
  02:21:43 - 02:23:16 - Inspreker
  02:23:16 - 02:23:53 - Petra Borst-Koorn
  02:23:53 - 02:25:52 - Inspreker
  02:25:52 - 02:26:14 - Mirko Hruska
  02:26:14 - 02:26:31 - Inspreker
  02:26:31 - 02:26:32 - Mirko Hruska
  02:26:32 - 02:31:25 - Inspreker
  02:31:25 - 02:31:32 - Petra Borst-Koorn
  02:31:32 - 02:31:36 - Inspreker
  02:31:36 - 02:31:56 - Petra Borst-Koorn
  02:31:56 - 02:38:44 - Inspreker
  02:38:44 - 02:38:53 - Rian van Dam
  02:38:53 - 02:38:54 - Inspreker
  02:38:54 - 02:39:15 - Matthé van Lierop
  02:39:15 - 02:39:17 - Rian van Dam
  02:39:17 - 02:41:15 - Inspreker
  02:41:15 - 02:41:23 - Matthé van Lierop
  02:41:23 - 02:41:26 - Rian van Dam
  02:41:26 - 02:41:38 - Inspreker
  02:41:38 - 02:42:01 - Rian van Dam
  02:42:01 - 02:42:17 - Inspreker
  02:42:17 - 02:44:19 - Inspreker
  02:44:19 - 02:44:27 - Sylvia Buczynski
  02:44:34 - 02:44:44 - Rian van Dam
  02:44:44 - 02:44:55 - Inspreker
  02:44:55 - 02:45:22 - Rian van Dam
  02:45:26 - 02:47:25 - Inspreker
  02:47:25 - 02:55:01 - Rian van Dam
  02:55:02 - 02:56:36 - Rian van Dam
  02:56:36 - 02:56:45 - Rick Boersen
  02:56:45 - 02:56:52 - Rian van Dam
  02:56:52 - 03:00:57 - Mirko Hruska
  03:01:00 - 03:01:05 - Rian van Dam
  03:01:05 - 03:01:47 - Sylvia Buczynski
  03:01:47 - 03:02:29 - Sylvia Buczynski
  03:02:29 - 03:02:32 - Mirko Hruska
  03:02:32 - 03:02:48 - Sylvia Buczynski
  03:02:48 - 03:02:56 - Rian van Dam
  03:02:56 - 03:03:10 - Mirko Hruska
  03:03:10 - 03:03:27 - Sylvia Buczynski
  03:03:27 - 03:03:28 - Rian van Dam
  03:03:29 - 03:03:34 - Rian van Dam
  03:03:34 - 03:04:21 - Mirko Hruska
  03:04:21 - 03:04:26 - Rian van Dam
  03:04:28 - 03:05:02 - Reginald Visser
  03:05:02 - 03:05:16 - Mirko Hruska
  03:05:16 - 03:05:24 - Reginald Visser
  03:05:25 - 03:05:26 - Mirko Hruska
  03:05:26 - 03:05:44 - Rian van Dam
  03:05:44 - 03:06:05 - Mirko Hruska
  03:06:06 - 03:06:09 - Rian van Dam
  03:06:09 - 03:06:50 - Henk van Gameren
  03:06:53 - 03:06:55 - Rian van Dam
  03:06:55 - 03:08:00 - Alexander Bügel
  03:08:04 - 03:14:09 - Rian van Dam
  03:14:09 - 03:15:58 - Paul Medema
 6. B.2

  Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de eerder gewijzigde begroting 2023 in beeld.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2023 inclusief het amendement 10 te agenderen voor besluitvorming.

  03:14:50 - 03:15:58 - Paul Medema
  03:15:59 - 03:16:03 - Rian van Dam
  03:16:03 - 03:17:55 - Rick Boersen
  03:17:55 - 03:17:59 - Rian van Dam
  03:17:59 - 03:20:25 - Judith de Git
  03:20:25 - 03:20:28 - Rian van Dam
  03:20:29 - 03:26:45 - Jan-Willem van der Klugt
  03:26:45 - 03:26:47 - Rian van Dam
  03:26:47 - 03:27:35 - Henk van Gameren
  03:27:35 - 03:27:39 - Rian van Dam
  03:27:39 - 03:30:53 - Cees Meeldijk
  03:30:53 - 03:31:01 - Rian van Dam
  03:31:01 - 03:31:15 - Jan-Willem van der Klugt
  03:31:15 - 03:31:38 - Rian van Dam
  03:44:30 - 03:45:14 - Rian van Dam
  03:45:14 - 03:48:37 - Inspreker
  03:48:37 - 03:48:44 - Rian van Dam
  03:48:48 - 03:48:52 - Rian van Dam
  03:48:52 - 03:49:12 - Inspreker
  03:49:12 - 03:49:20 - Rian van Dam
  03:49:23 - 03:52:19 - Inspreker
  03:52:19 - 03:52:21 - Rian van Dam
  03:52:21 - 03:53:48 - Inspreker
  03:53:48 - 03:53:53 - Rian van Dam
  03:53:54 - 03:54:16 - Jan-Willem van der Klugt
  03:54:16 - 03:55:02 - Inspreker
  03:55:02 - 03:55:10 - Rian van Dam
  03:55:10 - 03:55:23 - Jan-Willem van der Klugt
  03:55:23 - 03:55:55 - Inspreker
  03:55:55 - 03:56:14 - Rian van Dam
  03:56:16 - 03:56:48 - Inspreker
  03:56:48 - 03:56:56 - Rian van Dam
  03:56:56 - 03:57:17 - Cees Meeldijk
  03:57:17 - 03:58:22 - Inspreker
  03:58:22 - 03:58:53 - Rian van Dam
  03:58:53 - 03:59:16 - Petra Borst-Koorn
  03:59:16 - 03:59:38 - Rian van Dam
  03:59:38 - 03:59:44 - Petra Borst-Koorn
  03:59:44 - 04:00:01 - Rian van Dam
  04:00:01 - 04:00:11 - Petra Borst-Koorn
  04:00:11 - 04:03:34 - Rian van Dam
 7. C

  03:44:56 - 03:45:14 - Rian van Dam
  03:45:14 - 03:48:37 - Inspreker
  03:48:37 - 03:48:44 - Rian van Dam
  03:48:48 - 03:48:52 - Rian van Dam
  03:48:52 - 03:49:12 - Inspreker
  03:49:12 - 03:49:20 - Rian van Dam
  03:49:23 - 03:52:19 - Inspreker
  03:52:19 - 03:52:21 - Rian van Dam
  03:52:21 - 03:53:48 - Inspreker
  03:53:48 - 03:53:53 - Rian van Dam
  03:53:54 - 03:54:16 - Jan-Willem van der Klugt
  03:54:16 - 03:55:02 - Inspreker
  03:55:02 - 03:55:10 - Rian van Dam
  03:55:10 - 03:55:23 - Jan-Willem van der Klugt
  03:55:23 - 03:55:55 - Inspreker
  03:55:55 - 03:56:14 - Rian van Dam
  03:56:16 - 03:56:48 - Inspreker
  03:56:48 - 03:56:56 - Rian van Dam
  03:56:56 - 03:57:17 - Cees Meeldijk
  03:57:17 - 03:58:22 - Inspreker
  03:58:22 - 03:58:53 - Rian van Dam
  03:58:53 - 03:59:16 - Petra Borst-Koorn
  03:59:16 - 03:59:38 - Rian van Dam
  03:59:38 - 03:59:44 - Petra Borst-Koorn
  03:59:44 - 04:00:01 - Rian van Dam
  04:00:01 - 04:00:11 - Petra Borst-Koorn
  04:00:11 - 04:03:34 - Rian van Dam
 8. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  C.2 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  C.4 Programmabegroting 2024-2027

  • Amendement 06 Onroerende Zaakbelasting (VVD, LADA)
  • Motie 14 Recreatiehavens (VVD)
  • Motie 13 – Bedrijventerreinen (VVD)

  C.5 Tweede bestuursrapportage 2023

  • Amendement 10 - Opbrengst verkoop gronden ’t Veld Noord (PvdA, OHK, SHK, D66, GL)

  D. Sluiting

  04:01:01 - 04:03:34 - Rian van Dam
 9. C.2

  04:01:47 - 04:03:34 - Rian van Dam
 10. C.3

  De Nota reserves en voorzieningen wordt geactualiseerd. In de notat staat hoe Hollands Kroon omgaat met reserves en voorzieningen. De nota biedt inzicht in de financiële positie van de gemeente en het geeft een actuele en transparante weergave van de gemeentelijke reserves en voorzieningen, inclusief de omvang en het doel ervan.

 11. C.4

  Elk jaar wordt een begroting vastgesteld voor het volgende jaar, waarin de uitgangspunten en keuzes uit de kadernota zijn verwerkt. De meerjarige effecten zijn meegenomen in de meerjarenraming. Mét de vaststelling van de begroting worden ook de kredieten gevoteerd zoals die zijn genoemd en toegelicht in het hoofdstuk Investeringsagenda.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4)
  tegen
  Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluiten

  a.
  Het amendement 06 Onroerende Zaakbelasting (VVD, LADA) wordt door hoofdelijke stemming verworpen met 5 stemmen voor en 20 stemmen tegen.


  Raadslid Stemt
  R. Boersen Voor
  P. Borst-Koorn Voor
  S.M.E. Buczynski Tegen
  H.A. Bügel Tegen
  J. Dijkshoorn Tegen
  H.E. van Gameren Voor
  J. de Git Tegen
  W. Groot Voor
  W.A. de Herder Tegen
  M.A. Hruska Voor
  P. de Jong Tegen
  J.W. van der Klugt Tegen
  J. Laagland Tegen
  P. Laan-Olij Tegen
  M.J.H. van Lierop Tegen
  P.A. Medema Tegen
  C.W. Meeldijk Tegen
  S. Mulderij Tegen
  G. Pankras Tegen
  A.W. Philipsen Tegen
  C.G.H. Pronk-Heisen Tegen
  L.A.J. Ruiter Tegen
  E. Slootweg Tegen
  R.T.B. Visser Tegen
  H.J. Wittink Tegen

  b.
  Het raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027 wordt zonder stemming aangenomen, waarbij de leden van de fracties VVD (4) en LADA (1) worden geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:

  1. de programmabegroting 2024 vast te stellen en het positief resultaat van € 1.324.092 toe te voegen aan de algemene reserve;
  2. de baten 5% OZB verhoging 2024 ad € 613.484 toe te voegen aan de algemene reserve;
  3. kennis te nemen van de meerjarenraming 2025 – 2027;
  4. de kredieten vast te stellen voor een totaalbedrag van € 26 miljoen, te goedkeuren zoals genoemd en toegelicht in het hoofdstuk ‘Investeringen 2024-2027’.

  c.
  De motie 13 Bedrijventerreinen (VVD) wordt zonder stemming aangenomen, waarbij het lid van de fractie GL (1) wordt geacht te hebben tegengestemd.


  De raad verzoekt het college:

  1. het landschappelijke inpassingskader voor bedrijven(terreinen) in het tweede kwartaal van 2024 aan de raad ter vaststelling voor te leggen;
  2. gelet op de (urgente) behoefte aan extra m2 bedrijventerrein primair in te zetten op uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen.

  d.
  De motie 14 Recreatiehavens (VVD) wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad verzoekt het college:

  1. bij het vervangen van de ca. 40 oude stroomkasten op de recreatiehavens Middenmeer, Kolhorn en Nieuwe Niedorp (de Rijd) door slimme stroomkasten te onderzoeken of gelijktijdig voldoende en voldoende snelle oplaadmogelijkheden voor elektrische recreatievaart kunnen worden gerealiseerd.
  2. Voor de vervanging van de stroomkasten de raad te informeren over de mogelijkheden, extra benodigde middelen en mogelijke planning van deze aanvullende werkzaamheden.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 06 Onroerend Zaak Belasting (VVD, LADA)

  Moties

  Titel
  Motie 13 Bedrijventerreinen (VVD)
  Motie 14 Recreatiehavens (VVD)
  04:02:28 - 04:03:34 - Rian van Dam
  04:03:34 - 04:03:38 - Rick Boersen
  04:03:38 - 04:04:05 - Rian van Dam
  04:04:05 - 04:04:39 - Jan Dijkshoorn
  04:04:39 - 04:05:11 - Rian van Dam
  04:05:11 - 04:05:27 - Jan Dijkshoorn
  04:05:27 - 04:05:29 - Rian van Dam
  04:05:29 - 04:05:31 - Henk van Gameren
  04:05:31 - 04:05:32 - Rian van Dam
  04:05:32 - 04:05:34 - Judith de Git
  04:05:34 - 04:05:35 - Rian van Dam
  04:05:35 - 04:05:36 - Wim Groot
  04:05:36 - 04:05:40 - Rian van Dam
  04:05:40 - 04:05:41 - Mirko Hruska
  04:05:41 - 04:05:45 - Rian van Dam
  04:05:45 - 04:06:13 - Jan-Willem van der Klugt
  04:06:13 - 04:06:24 - Rian van Dam
  04:06:24 - 04:06:26 - Joop Laagland
  04:06:26 - 04:06:28 - Rian van Dam
  04:06:28 - 04:06:29 - Patty Laan-Olij
  04:06:29 - 04:06:30 - Rian van Dam
  04:06:30 - 04:06:32 - Matthé van Lierop
  04:06:32 - 04:06:33 - Paul Medema
  04:06:33 - 04:06:35 - Rian van Dam
  04:06:35 - 04:06:37 - Cees Meeldijk
  04:06:37 - 04:06:38 - Rian van Dam
  04:06:38 - 04:06:39 - Sonja Mulderij
  04:06:39 - 04:06:44 - Rian van Dam
  04:06:44 - 04:06:46 - Kitty Pronk-Heisen
  04:06:46 - 04:06:48 - Rian van Dam
  04:06:48 - 04:06:51 - Lars Ruiter
  04:06:51 - 04:06:56 - Rian van Dam
  04:06:56 - 04:06:58 - Henk-Jan Wittink
  04:06:58 - 04:07:00 - Rian van Dam
  04:07:00 - 04:07:02 - Rick Boersen
  04:07:02 - 04:07:03 - Rian van Dam
  04:07:03 - 04:07:05 - Petra Borst-Koorn
  04:07:05 - 04:07:08 - Rian van Dam
  04:07:08 - 04:07:09 - Alexander Bügel
  04:07:09 - 04:08:01 - Rian van Dam
  04:08:01 - 04:08:06 - Henk van Gameren
  04:08:08 - 04:08:09 - Rian van Dam
  04:08:09 - 04:08:13 - Mirko Hruska
  04:08:13 - 04:08:58 - Rian van Dam
  04:08:58 - 04:09:09 - Petra Borst-Koorn
  04:09:09 - 04:09:11 - Rian van Dam
  04:09:11 - 04:09:16 - Joop Laagland
  04:09:16 - 04:10:12 - Rian van Dam
  04:10:12 - 04:10:16 - Lars Ruiter
  04:10:16 - 04:13:32 - Rian van Dam
 12. C.5

  Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de eerder gewijzigde begroting 2023 in beeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluiten

  Het amendement 10 Opbrengst verkoop gronden t Veld Noord (PvdA, OHK, SHK, D66, GL) wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  1. Het gedeelte van de tekst van het voorgestelde raadsbesluit:
  de tweede bestuursrapportage 2023 (…) vast te stellen (…);
  te veranderen in:
  de tweede bestuursrapportage 2023 (…) gewijzigd vast te stellen (…);  2. De tekst in de tabel op bladzijde 7 van de Tweede bestuursrapportage:
  Inkomsten verkoop ’t Veld noord naar algemene reserve om getrouw beeld te schetsen
  te veranderen in:
  Inkomsten verkoop ’t Veld noord naar Reserve vastgoed (€ 1.012.555) en algemene reserve (€ 8.862.445) om getrouw beeld te schetsen


  3. De tekst in de tabel op bladzijde 22 van de Tweede bestuursrapportage:
  Inkomsten verkoop ’t Veld noord naar Algemene reserve om getrouw beeld te schetsen
  te veranderen in:
  Inkomsten verkoop ’t Veld noord naar Reserve vastgoed (€ 1.012.555) en Algemene reserve (€ 8.862.445) om getrouw beeld te schetsen


  4. De tekst in de tabel op bladzijde 51 van de Tweede bestuursrapportage:
  Inkomsten verkoop ’t Veld noord naar algemene reserve om getrouw beeld te schetsen
  voor wat betreft 2023 te veranderen in:
  Inkomsten verkoop ’t Veld noord naar Reserve vastgoed (€ 1.012.555) en Algemene reserve (€ 8.862.445) om getrouw beeld te schetsen


  5. Vorenstaande wijziging te verwerken in bijlage 3 Reserves van de Tweede bestuursrapportage (bladzijde 53)

  Het raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2023 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de tweede bestuursrapportage 2023 met een geprognosticeerd negatief resultaat van € 1.872.160 gewijzigd vast te stellen door:

  • in te stemmen met de financiële mutaties 2023 en een effect op de begroting 2024 en verder zoals opgenomen in het onderdeel ‘Resume totaal programma’s’;
  • het instellen van een bestemmingsreserve ‘Vitale en toekomstbestendige werk- en visserijhavens’ van € 2.000.000 voor de uitvoering van het regionaal Visserij Ontwikkelingsplan, ten laste van de Algemene reserve.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 10 Opbrengst verkoop gronde t Veld Noord (PvdA SHK OHK D66 GL)
  04:11:22 - 04:13:32 - Rian van Dam
 13. D

  04:13:04 - 04:13:32 - Rian van Dam