Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 13 juli 2023

17:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering toegevoegd aan de agendapunten van het besluitvormende gedeelte (C).

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  Informerend
 2. A.1
  Opening
 3. A.2
  Mededelingen voorzitter
 4. A.3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. B
  Oordeelvormend
 6. B.1

  Met het aanbieden van de Kadernota 2024, gemaakt met informatie vanuit werksessies met de gemeenteraad, markeren we de start van het maken van de Begroting 2024. In de Kadernota geven we het eerste financiële beeld en vragen we de gemeenteraad om richting vast te stellen voor de in de begroting uit te werken prioritering, zodat we eenstructureelsluitendeBegroting 2024 op kunnen stellen.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Kadernota 2024 en het amendement 04 Onroerende Zaakbelasting te agenderen voor besluitvorming.

 7. B.1.1

 8. B.1.2

 9. B.1.3

 10. B.1.a

  Alle fracties worden in de gelegenheid gesteld om hun algemene beschouwingen te geven (10 minuten per fractie).

  00:05:36 - 00:15:42 - Alexander Bügel
  00:15:48 - 00:22:58 - Jan-Willem van der Klugt
  00:24:00 - 00:28:20 - Mirko Hruska
  00:28:42 - 00:31:31 - Rick Boersen
  00:31:38 - 00:37:36 - Jip Pankras
  00:37:36 - 00:45:38 - Patrick Kool
  00:52:44 - 01:05:23 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  01:05:42 - 01:13:18 - Judith de Git
  01:13:18 - 01:20:31 - Henk van Gameren
  01:20:31 - 01:20:50 - Judith de Git
  01:58:05 - 01:58:08 - Jan Eichhorn
  01:59:29 - 01:59:31 - Jan Eichhorn
 11. B.1.b

  Toezeggingen

  Titel
  Doorstroming woningen senioren
  Onderzoek monumentenstatus
  02:20:43 - 02:31:51 - Inspreker
  02:31:57 - 02:32:25 - Jan-Willem van der Klugt
  02:32:36 - 02:33:00 - Inspreker
  02:33:00 - 02:33:03 - Jan-Willem van der Klugt
  02:33:03 - 02:33:05 - Inspreker
  02:33:05 - 02:33:22 - Jan-Willem van der Klugt
  02:34:01 - 02:39:07 - Inspreker
  02:39:47 - 02:50:06 - Inspreker
  02:50:06 - 02:50:37 - Jan-Willem van der Klugt
  02:50:37 - 02:50:54 - Inspreker
  02:50:54 - 02:51:00 - Jan-Willem van der Klugt
  02:51:00 - 02:56:28 - Inspreker
  02:56:30 - 02:56:32 - Paul Medema
  02:56:32 - 02:56:37 - Inspreker
  02:56:37 - 02:56:42 - Paul Medema
  02:56:56 - 02:56:59 - Patty Laan-Olij
  02:56:59 - 02:57:01 - Patty Laan-Olij
  02:57:01 - 02:57:30 - Inspreker
  02:57:30 - 02:57:55 - Patrick Kool
  02:57:55 - 02:59:01 - Inspreker
  03:01:11 - 03:01:12 - Inspreker
  03:01:13 - 03:01:15 - Inspreker
  03:01:15 - 03:01:17 - Inspreker
  03:01:29 - 03:02:18 - Inspreker
  03:02:26 - 03:02:53 - Rick Boersen
  03:02:54 - 03:04:03 - Inspreker
  03:04:47 - 03:05:20 - Rick Boersen
  03:05:20 - 03:06:20 - Inspreker
  03:06:41 - 03:07:30 - Mirko Hruska
  03:07:34 - 03:07:46 - Inspreker
  03:07:49 - 03:07:53 - Mirko Hruska
  03:07:54 - 03:08:07 - Henk van Gameren
  03:08:15 - 03:08:19 - Henk van Gameren
  03:09:08 - 03:09:09 - Henk van Gameren
 12. B.1.c

  03:16:03 - 03:17:35 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  03:17:51 - 03:21:51 - Sylvia Buczynski
  03:21:56 - 03:22:42 - Henk van Gameren
  03:22:42 - 03:22:52 - Sylvia Buczynski
  03:22:52 - 03:24:42 - Henk van Gameren
  03:24:46 - 03:28:13 - Mirko Hruska
  03:28:17 - 03:29:54 - Jan-Willem van der Klugt
  03:29:54 - 03:29:56 - Jan-Willem van der Klugt
  03:29:56 - 03:30:42 - Sylvia Buczynski
  03:31:01 - 03:31:03 - Patrick Kool
  03:31:03 - 03:31:06 - Mirko Hruska
  03:31:06 - 03:31:08 - Patrick Kool
  03:31:08 - 03:31:10 - Mirko Hruska
  03:31:10 - 03:33:09 - Patrick Kool
  03:33:13 - 03:34:07 - Jan-Willem van der Klugt
  03:34:10 - 03:34:35 - Patrick Kool
  03:34:36 - 03:34:38 - Jan-Willem van der Klugt
  03:34:50 - 03:35:15 - Jip Pankras
  03:35:27 - 03:35:29 - Jip Pankras
  03:35:33 - 03:36:05 - Patrick Kool
  03:37:05 - 03:37:50 - Jan-Willem van der Klugt
  03:37:56 - 03:39:21 - Jip Pankras
  03:39:53 - 03:41:27 - Judith de Git
  03:41:30 - 03:43:43 - Patty Laan-Olij
  03:43:45 - 03:46:43 - Jip Pankras
  03:46:47 - 03:47:33 - Patrick Kool
  03:47:37 - 03:49:15 - Henk van Gameren
  03:49:15 - 03:49:33 - Sylvia Buczynski
  03:49:37 - 03:50:49 - Alexander Bügel
  03:51:03 - 03:52:21 - Mirko Hruska
  03:52:21 - 03:52:25 - Jip Pankras
  03:52:35 - 03:52:37 - Henk van Gameren
  03:52:45 - 03:53:42 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  03:53:46 - 03:54:49 - Henk van Gameren
  03:54:58 - 03:55:20 - Alexander Bügel
  03:55:22 - 03:55:26 - Mirko Hruska
  03:55:26 - 03:55:57 - Patty Laan-Olij
  03:56:12 - 03:56:14 - Alexander Bügel
  03:56:15 - 03:56:32 - Alexander Bügel
  03:56:32 - 03:56:50 - Patty Laan-Olij
  03:56:53 - 03:57:17 - Alexander Bügel
  03:57:17 - 03:57:19 - Jip Pankras
  03:57:20 - 03:57:27 - Jip Pankras
  03:57:37 - 03:57:38 - Patty Laan-Olij
  03:58:46 - 03:59:49 - Inspreker
  03:59:54 - 04:00:07 - Inspreker
 13. B.1.d

  Toezeggingen

  Titel
  N77
  Woonzorg
  04:00:02 - 04:00:07 - Inspreker
  04:00:23 - 04:01:29 - Inspreker
  04:01:41 - 04:03:17 - Inspreker
  04:03:17 - 04:03:20 - Mirko Hruska
  04:03:20 - 04:05:41 - Inspreker
 14. B.2

  Binnen de door de Gemeentewet gestelde termijn worden de jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening) aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 7.233.323. Dit is positiever dan bij de slotnota verwacht. De accountantsverklaring geeft een goedkeurende controleverklaring af op het aspect getrouwheid en een controleverklaring met beperking voor het aspect rechtmatigheid. De vaststelling van de jaarstukken door de gemeenteraad strekt het college tot décharge over het gevoerde beleid en beheer.


  Bijlagen:
  1. Jaarstukken Hollands Kroon 2022
  2. Verslag van bevindingen en accountantsverklaring
  3. Sociaal jaarverslag (link)
  4. Jaarverslag inwoners

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoostel Jaarstukken 2022 te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Aanbevelingen accountant
  04:16:26 - 04:20:24 - Jan-Willem van der Klugt
  04:20:26 - 04:23:05 - Jip Pankras
  04:23:08 - 04:25:40 - Judith de Git
  04:25:43 - 04:28:49 - Rick Boersen
  04:28:54 - 04:30:23 - Henk van Gameren
  04:30:26 - 04:34:41 - Paul Medema
  04:34:47 - 04:35:33 - Alexander Bügel
  04:35:48 - 04:35:49 - Inspreker
  04:35:49 - 04:41:37 - Inspreker
  04:41:37 - 04:41:42 - Rick Boersen
  04:41:42 - 04:42:15 - Inspreker
  04:42:15 - 04:42:18 - Rick Boersen
  04:42:18 - 04:46:07 - Inspreker
  04:46:07 - 04:46:37 - Henk van Gameren
  04:46:37 - 04:47:16 - Inspreker
  04:47:16 - 04:47:21 - Henk van Gameren
  04:47:21 - 04:47:23 - Inspreker
  04:47:23 - 04:47:24 - Henk van Gameren
  04:47:24 - 04:49:28 - Inspreker
  04:49:28 - 04:49:46 - Paul Medema
  04:49:46 - 04:50:09 - Inspreker
  04:50:23 - 04:51:10 - Jan-Willem van der Klugt
  04:51:17 - 04:51:32 - Inspreker
  04:51:41 - 04:52:04 - Inspreker
 15. B.3

  Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad door middel van de bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen tijdens het begrotingsjaar.In deze eerste bestuursrapportage geven wij inzicht in de voortgang van in de begroting opgenomen streefwaardes bij de te behalen prestaties. Ook rapporteren we de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2023.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoostel Eerste bestuursrapportage 2023 te agenderen voor besluitvorming.

  04:53:07 - 04:55:37 - Cees Meeldijk
  04:55:39 - 04:57:36 - Paul Medema
  04:57:44 - 04:58:42 - Rick Boersen
  04:58:45 - 04:58:54 - Judith de Git
  04:58:58 - 05:00:00 - Jip Pankras
  05:00:03 - 05:04:04 - Jan-Willem van der Klugt
  05:04:25 - 05:08:55 - Inspreker
 16. C
  Besluitvormend
 17. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld waarbij aan de agenda worden toegevoegd:
  (...)
  C.15 Kadernota 2024
  Amendement 04 Onroerende Zaakbelasting (VVD, LADA&Anders! en LADA)
  C.16 Jaarstukken 2022
  C.17 Eerste bestuursrapportage 2023
  (...)

 18. C.2
  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 19. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van 8 juni 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 20. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  brief gemeente Hollands Kroon (BOB 3-23
  Brief SamenSpeelFonds aan gemeenten zonder SamenSpeelPlek
  Brief aan college en raad Hollands Kroon
  brief getekend raden gemotiveerde reactie DB op Zienswijzen Jaarstukken 2022
  GGupDate juni 202
  Hotel Waddenpoort in Den Oever.
  Jaarbericht 2023
  Memo raad 23-06-06 dashboard IHK
  Memo raad 23-06-06 evaluatie GGiD.
  Memo raad 23-06-06 jaarverslag LEADER 2022
  Memo raad 23-06-06 JeugdzorgPlus 2023-2030
  Memo raad 23-06-20 3de 4de kwartaalrapportage 2022 OD NHN
  Memo raad 23-06-20 adviesrapport onderzoek communicatie
  Memo raad 23-06-20 Herijking RES.
  Memo raad 23-06-20 hulp bij huishouden
  Memo raad 23-06-20 intentieovereenkomst kruising N239 - Agriport
  Memo raad 23-06-20 jaarverslag buurtbemiddeling.
  Memo raad 23-06-20 obstakelverlichting.
  Memo raad 23-06-20 uitstel woonplaatsbeginsel en financiële afspraken beschermd wonen
  Memo raad 23-06-20 VTH UP 2023
  Memo raad 23-06-20 wijziging tarief rijbewijzen
  Memo raad 23-06-27 brede welvaartskader
  Memo raad 23-06-27 jaarverslag HVC 2022
  Memo raad 23-06-27 park Cultuurweg Middenmeer
  Memo raad 23-06-27 Q1-2023 Incluzio Hollands Kroon (IHK)
  Onderzoek naar dak- en thuisloosheid onder jongeren en gemeenten.
  PAN-NL Gemeente Hollands Kroon juni 2023
  Puntgolven*
  Rapport Veteranenombudsman - Gemeente, ken uw veteraan
  Reactie op Erfgoedvisie Hollands Kroon.
  Voedselvoorziening Raadsstuk en Verzoek behandeling
  Voormalige Harmonie, Hippolytushoef
  voortgang onjuist informeren gemeenteraad
 21. C.5

  Er is een verzoek binnengekomen voor het verwijderen van een voormalig agrarisch bedrijf uit een woonomgeving, het opknappen van een Rijksmonument en de aankoop van gemeentegrond. Hierdoor wordt het mogelijk om 11 woningen achter perceel Heerenweg 128 Barsingerhorn toe te voegen. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het plan heeft zes weken als ontwerp ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijze ingediend. Wel wordt een ambtshalve wijziging van de toelichting voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Heerenweg 128 Barsingerhorn wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Heerenweg 128 Barsingerhorn’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPBG2010hz22-va01en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 22. C.6

  Initiatiefnemer wil naast de woning op het perceel Mientweg 66 in Lutjewinkel een tweede woning bouwen. De ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan. Om het plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Mientweg 66a Lutjewinkel wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Mientweg 66a Lutjewinkel, ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPNNWLWhz005-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 23. C.7

  Initiatiefnemer is van plan een extra woning te bouwen op een bestaand woonperceel aan de Valbrugweg 8 in ‘t Veld. Daarnaastworden er ook voormalige agrarische bouwwerken op het perceel verwijderd.In het bestemmingsplan ’t Veld Oude Niedorp, Zijdewind en De Weel’ is hiervoor geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waardoor een bestemmingsplanwijziging nodig is. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen.Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Valbrugweg 8 't Veldwordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Valbrugweg 8in ‘t Veld’ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.hzBPkomtVeld02-va01en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 24. C.8

  Het elektriciteitsnetwerk heeft op vele plekken in de provincie Noord-Holland zijn maximale transportcapaciteit bereikt. Ook in onze regio. Bestaande knelpunten in het elektriciteitsnet worden zo snel als mogelijk opgelost. De uitbreiding van dit 150/20kv transformatorstation met een extra transformator en extra schakelvelden maakt onderdeel uit van de oplossing van knelpunten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Transformatorstation De Weelwordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Transformatorstation De Weel ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPDeWeel-va01en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 25. C.9

  ‘t Veld Noord fase 2 en 3 ligt vanwege de problematiek van de spuitzonering stil. Om het project alsnog te kunnen realiseren treffen we een regeling met de eigenaren van de aanliggende percelen en leggen we een beperking op voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een deel van hun perceelafkoopsom. Daar is budget voor nodig.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Minnelijke regeling spuitzonering ’t Veld Noord fase 2 en 3 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  een bedrag van € 1.196.372,- beschikbaar te stellen voor het toepassen van een afkoopsom voor het opgeven van rechten van de agrariërs om gewasbeschermingsmiddelen rondom 't Veld Noord te gebruiken.

  05:13:25 - 05:13:39 - Patty Laan-Olij
  05:13:40 - 05:13:53 - Wim Groot
 26. C.10

  Om eigenaren van kerktorens te ondersteunen in restauratie- en onderhoudskostenis een Subsidieverordening Kerktorens Hollands Kroon opgesteld. De subsidie is gericht op de instandhouding van kerktorens, luidwerken en uurwerken en bedraagt 25% van de subsidiabel geachte kosten met een maximum van € 25.000, - per aanvraag. Eigenaren van kerktorens met en zonder monumentale status kunnen aanspraak maken op de subsidie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Subsidieverordening Kerktorens wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Subsidieverordening Kerktorens Hollands Kroon vast te stellen.

 27. C.11

  Op 17 februari 2022 heeft de raad een amendeme: “De kerktoren van de Michaëlskerk in Oosterland weer terug te brengen in gemeentelijk eigendom.” Het college heeft besloten de kerktoren in eigendom te verkrijgen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Toren Michaëlskerk Oosterland wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. beslispunt 2 van het raadsbesluit van 17 februari 2022, luidende "De kerktoren van de Michaëlskerk in Oosterland weer terug te brengen in gemeentelijk eigendom" in te trekken;
  2. het krediet en bijbehorende kapitaallasten van de aanschaf van de kerktoren te formaliseren en te verwerken bij de tweede bestuursrapportage 2023.
 28. C.12

  Er zijn een aantal wijzigingen nodig in de legesverordening. Dit komt deels door wettelijke wijzigingen. Daarnaast wordt er een tarief toegevoegd bij de aanvraag voor een invalidenparkeerkaart. Bij de buitenbehandeling stelling van een omgevingsvergunning zijn per abuis twee verschillende tarievengenoemd bij eenaantal diensten. Dit wordt aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Tweede wijziging Legesverordening 2023 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de verordening tot tweede wijzigingvan de legesverordening2023 vast te stellen.

 29. C.13

  De gemeente heeft zes grondexploitaties lopen. Dit zijn herontwikkelingsgebieden waar wij optreden als ‘ontwikkelaar’ en daarom kosten maken en opbrengsten genereren. In de grondexploitaties worden de gemaakte en te maken kosten en opbrengsten bijgehouden en jaarlijks herzien. De herziening van de grondexploitaties moet jaarlijks worden vastgesteld.De accountant heeft, als onderdeel van de jaarrekeningcontrole, de aannames en parameters waarmee in deMeerjarenprognose (MPG) gerekend wordt beoordeeld en aannemelijk bevonden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023 vast te stellen.

 30. C.14

  Hoe we omgaan met archeologie, cultuurhistorie en gebouwd erfgoed is beschreven in de Erfgoedvisie Hollands Kroon. Het uitgangspunt is een stimulerend beleid waarin we eigenaren ondersteunen, aanwezige waarden beschermen voor toekomstige generaties en inzetten op het beter herkenbaar en zichtbaar maken van ons erfgoed. De verbinding met de beleidsterreinen toerisme en kunst & cultuur wordt versterkt.Het participatietrajectheeft bijgedragen aan een kwalitatieve en gedragen visie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Erfgoedvisie Hollands Kroon wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Erfgoedvisie Hollands Kroon2023 vast te stellen

 31. C.15

 32. C.15.a

  Besluit

  Het Amendement 04 Onroerende Zaakbelasting wordt verworpen door hoofdelijke stemming met 6 stemmen voor en 17 stemmen tegen:


  Raadslid stemt
  R. Boersen voor
  P. Borst-Koorn voor
  S.M.E. Buczynski tegen
  H.A. Bügel tegen
  J. Dijkshoorn tegen
  H.E. van Gameren voor
  J. de Git tegen
  W. Groot voor
  W.A. de Herder tegen
  M.A. Hruska voor
  P. de Jong tegen
  J.W. van der Klugt tegen
  P. Kool tegen
  P. Laan-Olij tegen
  J.H. Leever tegen
  P.A. Medema tegen
  C.W. Meeldijk tegen
  G. Pankras tegen
  C.G.H. Pronk-Heisen tegen
  L.A.J. Ruiter tegen
  I.D. Sijbenga-van den Outenaar voor
  C.W. de Vries tegen
  H.J.Wittink tegen

  Amendementen

  Titel
  A 2023 04 Onroerende Zaakbelasting (VVD, LADA, L&A)
  05:17:53 - 05:18:01 - Lars Ruiter
  05:22:09 - 05:22:16 - Rick Boersen
  05:23:15 - 05:23:17 - Cees Meeldijk
  05:23:24 - 05:23:41 - Lars Ruiter
  05:23:45 - 05:23:47 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  05:23:55 - 05:23:57 - Rick Boersen
  05:23:58 - 05:24:00 - Petra Borst-Koorn
  05:24:01 - 05:24:03 - Sylvia Buczynski
  05:24:10 - 05:24:11 - Henk van Gameren
  05:24:14 - 05:24:33 - Judith de Git
  05:25:23 - 05:25:33 - Mirko Hruska
  05:25:38 - 05:25:40 - Henk van Gameren
  05:25:50 - 05:26:08 - Jan-Willem van der Klugt
  05:26:14 - 05:26:18 - Jan-Willem van der Klugt
 33. C.15.b

  Met het aanbieden van de Kadernota 2024, gemaakt met informatie vanuit werksessies met de gemeenteraad, markeren we de start van het maken van de Begroting 2024. In de Kadernota geven we het eerste financiële beeld en vragen we de gemeenteraad om richting vast te stellen voor de in de begroting uit te werken prioritering, zodat we een structureel sluitende Begroting 2024 op kunnen stellen.

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie GroenLinks (1)
  tegen
  Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Kadernota 2024 wordt zonder stemming aangenomen waarbij de leden van de fracties VVD (4), LADA&Anders! (1) en LADA (1) worden geacht te hebben tegengestemd.


  De raad besluit:

  1. de Kadernota 2024 vast te stellen en daarmee akkoord te gaan met de financiële en beleidsinhoudelijke uitgangspunten en prioriteiten voor de Begroting 2024;
  2. aan het college de opdracht te verstrekken om op basis van deze Kadernota 2024, een reëel en structureel sluitende Begroting 2024 op te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad en daarin speerpunten en doelen te vertalen naar prestaties met bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren en financiële wensen, noodzakelijkheden en bezuinigingen.
 34. C.16

  Binnen de door de Gemeentewet gestelde termijn worden de jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening) aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 7.233.323. Dit is positiever dan bij de slotnota verwacht. De accountantsverklaring geeft een goedkeurende controleverklaring af op het aspect getrouwheid en een controleverklaring met beperking voor het aspect rechtmatigheid. De vaststelling van de jaarstukken door de gemeenteraad strekt het college tot décharge over het gevoerde beleid en beheer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Jaarstukken 2022 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de jaarstukken 2022 vast te stellen;
  2. het positief saldo ad €7.233.323toe te voegen aan dealgemene reserve.
  05:26:59 - 05:27:12 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
 35. C.17

  Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad door middel van de bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen tijdens het begrotingsjaar.In deze eerste bestuursrapportage geven wij inzicht in de voortgang van in de begroting opgenomen streefwaardes bij de te behalen prestaties. Ook rapporteren we de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (1), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2023 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  Voorgesteld besluit

  1. de mutaties als genoemd in de eerstebestuursrapportage te verwerken in de begroting 2023;
  2. een bedrag van € 2.401.355 vanuit (bestemmings)reserves aan te wenden als dekking voor incidentele uitgaven;
  3. het positief begrotingssaldo van de begroting 2023 ad € 2.517.110 eveneens aan te wenden als dekking voor de voorgestelde mutaties;
  4. het resterend tekortvan deze eerstebestuursrapportagead € 2.249.458te dekken uit de algemene reserve;
  5. de geplande investeringen volgens de investeringsagenda 2023 aan te passen als volgt:

  a. € 150.000 Golfbreker Amstelmeer,memo raad 4 april 2023
  b. € 75.000- Bijstelling krediet skatebaan
  c. € 550.000 Krediet verkeersveilig Zandweg Zijdewind

  05:29:49 - 05:30:00 - Patty Laan-Olij
 36. D.1

  05:30:20 - 05:30:45 - Jan Eichhorn