Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 25 mei 2023

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten worden binnenkort toegevoegd in het besluitvormende gedeelte van de vergadering.

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:05:54 - 00:09:28 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:06:33 - 00:09:28 - Rian van Dam
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (…)
  B Oordeelvormend
  B.2 Bekrachtigen Wet voorkeursrecht percelen nabij Kooijhaven

  C Besluitvormend
  (…)
  C.10 Personele wisselingen fracties LADA en LADA&Anders!
  C.11 Bestemmingsplan Groenhof Breezand - eerste herziening (afhankelijk van besluitvorming in oordeelsvormend gedeelte)
  (…)

  00:07:34 - 00:09:28 - Rian van Dam
  00:09:35 - 00:09:36 - Patty Laan-Olij
  00:09:36 - 00:10:22 - Rian van Dam
  00:10:22 - 00:12:33 - Patty Laan-Olij
 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.2

  Binnen het geldende bestemmingsplan ‘De Groenhof Breezand’ kunnen maximaal 128 woningen worden gerealiseerd. Het gebied biedt ruimte voor meer woningen waarmee invulling kan worden gegeven aan de woningbehoefte zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Het voornemen is om in het gebied in totaal 173 woningen te realiseren. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime van kracht, waarmee de extra woningen binnen het plangebied planologisch mogelijk
  worden gemaakt.

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Groenhof Breezand - eerste herziening
  wordt geagendeerd voor besluitvorming met 18 stemmen voor van OHK (7), SHK (4), GroenLinks (2), PvdA (2), L&A (1), LADA (1) en D66 (1) en 9 stemmen tegen van CDA (5) en VVD (4).

  Toezeggingen

  Titel
  In gesprek met inwoners / verkeersveiligheid
  Participatie toekomstige projecten
  00:10:31 - 00:12:33 - Patty Laan-Olij
  00:12:34 - 00:12:38 - Rian van Dam
  00:12:39 - 00:15:27 - Pim de Herder
  00:15:27 - 00:15:32 - Rian van Dam
  00:15:32 - 00:16:06 - Judith de Git
  00:16:06 - 00:16:09 - Rian van Dam
  00:16:09 - 00:17:16 - Wim Groot
  00:17:16 - 00:17:22 - Rian van Dam
  00:17:23 - 00:19:11 - Joop Laagland
  00:19:11 - 00:19:16 - Rian van Dam
  00:19:16 - 00:19:22 - Joop Laagland
  00:19:22 - 00:20:15 - Sylvia Buczynski
  00:20:16 - 00:20:23 - Rian van Dam
  00:20:23 - 00:21:56 - Lars Ruiter
  00:21:56 - 00:22:06 - Rian van Dam
  00:22:06 - 00:22:16 - Patty Laan-Olij
  00:22:17 - 00:22:22 - Rian van Dam
  00:22:22 - 00:22:25 - Patty Laan-Olij
  00:22:25 - 00:22:26 - Rian van Dam
  00:22:28 - 00:22:53 - Joop Laagland
  00:22:53 - 00:22:54 - Rian van Dam
  00:22:54 - 00:22:59 - Sylvia Buczynski
  00:23:02 - 00:23:31 - Sylvia Buczynski
  00:23:33 - 00:23:38 - Rian van Dam
  00:23:38 - 00:23:40 - Lars Ruiter
  00:23:40 - 00:23:43 - Rian van Dam
  00:23:45 - 00:23:49 - Rian van Dam
  00:23:49 - 00:23:59 - Patty Laan-Olij
  00:23:59 - 00:24:26 - Rian van Dam
  00:24:27 - 00:24:28 - Rian van Dam
  00:24:29 - 00:30:00 - Inspreker
  00:30:00 - 00:30:29 - Rian van Dam
  00:30:29 - 00:30:31 - Inspreker
  00:30:31 - 00:30:36 - Sylvia Buczynski
  00:30:36 - 00:31:20 - Inspreker
  00:31:20 - 00:31:29 - Rian van Dam
  00:31:29 - 00:32:56 - Wim Groot
  00:32:56 - 00:33:04 - Rian van Dam
  00:33:04 - 00:33:46 - Patty Laan-Olij
  00:33:47 - 00:33:49 - Rian van Dam
  00:33:49 - 00:33:58 - Lars Ruiter
  00:33:58 - 00:34:00 - Rian van Dam
  00:34:00 - 00:34:05 - Patty Laan-Olij
  00:34:05 - 00:34:06 - Rian van Dam
  00:34:06 - 00:34:13 - Rian van Dam
  00:34:13 - 00:34:24 - Patty Laan-Olij
  00:34:27 - 00:34:43 - Rian van Dam
  00:34:54 - 00:35:46 - Inspreker
  00:35:46 - 00:35:49 - Wim Groot
  00:35:49 - 00:35:51 - Rian van Dam
  00:35:51 - 00:35:52 - Wim Groot
  00:35:55 - 00:36:18 - Wim Groot
  00:36:19 - 00:37:50 - Inspreker
  00:37:50 - 00:37:52 - Rian van Dam
  00:37:52 - 00:38:56 - Henk van Gameren
  00:38:57 - 00:39:01 - Rian van Dam
  00:39:01 - 00:39:08 - Henk van Gameren
  00:39:08 - 00:39:25 - Patty Laan-Olij
  00:39:25 - 00:39:28 - Sylvia Buczynski
  00:39:28 - 00:39:42 - Patty Laan-Olij
  00:39:43 - 00:39:49 - Rian van Dam
  00:39:49 - 00:40:02 - Wim Groot
  00:40:05 - 00:40:07 - Rian van Dam
  00:40:08 - 00:40:18 - Wim Groot
  00:40:18 - 00:40:21 - Sylvia Buczynski
  00:40:21 - 00:40:41 - Rian van Dam
  00:40:41 - 00:41:20 - Sylvia Buczynski
  00:41:20 - 00:41:23 - Rian van Dam
  00:41:23 - 00:41:26 - Patty Laan-Olij
  00:41:26 - 00:41:47 - Rian van Dam
  00:41:47 - 00:41:49 - Rian van Dam
  00:41:49 - 00:42:17 - Patty Laan-Olij
  00:42:20 - 00:42:30 - Rian van Dam
  00:42:30 - 00:43:56 - Inspreker
  00:43:56 - 00:44:00 - Rian van Dam
  00:44:00 - 00:44:54 - Henk van Gameren
  00:44:55 - 00:45:01 - Rian van Dam
  00:45:01 - 00:45:39 - Patty Laan-Olij
  00:45:41 - 00:45:53 - Rian van Dam
  00:45:53 - 00:45:57 - Wim Groot
  00:45:57 - 00:45:59 - Lars Ruiter
  00:45:59 - 00:46:17 - Wim Groot
  00:46:17 - 00:46:18 - Rian van Dam
  00:54:42 - 00:54:50 - Rian van Dam
  00:54:50 - 00:54:58 - Wim Groot
  00:54:59 - 00:55:00 - Rian van Dam
  00:55:00 - 00:56:26 - Jip Pankras
  00:56:29 - 00:56:44 - Rian van Dam
  00:56:45 - 00:57:22 - Inspreker
  00:57:22 - 00:57:42 - Rian van Dam
  00:57:42 - 00:57:47 - Pim de Herder
  00:57:47 - 00:57:50 - Rian van Dam
  00:57:50 - 00:57:53 - Judith de Git
  00:57:53 - 00:57:57 - Rian van Dam
  00:57:57 - 00:58:01 - Joop Laagland
  00:58:01 - 00:58:09 - Rian van Dam
  00:58:09 - 00:58:15 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:58:15 - 00:58:17 - Rian van Dam
  00:58:17 - 00:58:19 - Henk van Gameren
  00:58:19 - 00:58:21 - Rian van Dam
  00:58:21 - 00:58:23 - Sylvia Buczynski
  00:58:23 - 00:58:26 - Rian van Dam
  00:58:26 - 00:58:29 - Lars Ruiter
  00:58:29 - 01:01:14 - Rian van Dam
 6. C

  00:58:52 - 01:01:14 - Rian van Dam
 7. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  C Besluitvormend
  (…)
  C.11 Bestemmingsplan Groenhof Breezand - eerste herziening
  (…)

  00:58:56 - 01:01:14 - Rian van Dam
 8. C.2

  00:59:22 - 01:01:14 - Rian van Dam
 9. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 april 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:59:37 - 01:01:14 - Rian van Dam
 10. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022
  Aanbieding ROB-advies 'Vallen, opstaan en weer doorgaan. Leren in transities
  Beeindiging procedures lopende initiatieven AgriportA7.
  Bezwaar tegen fietsbrug of avond varen pontje
  Breuk LADA & ANDERS!
  brief aan raad inz stukje restgrond
  Cliëntenraad Participatiewet HK
  Financiële hulp: wat doet uw gemeente?
  Jaarverslag toetsingskamer 2021/22
  Klacht over handhaving en reactie belanghebbende
  Memo raad 23-04-18 beëindiging IBT jeugdbeschermingsregio's
  Memo raad 23-04-18 motie Anjerveld
  Memo raad 23-04-18 splitsen woningen
  Memo raad 23-04-18 trafostation De weel
  Memo raad 23-04-18 zienswijze PVAWOZ
  Memo raad 23-04-25 garnalenvisserij en haven Den Oever (1).pdf
  Memo raad 23-04-26 dorpsvisie Winkel-Nieuwe Niedorp
  Memo raad 23-04-26 update kerktoren Michaelskerk Oosterland (Den Oever)
  Memo raad 23-05-02 convenanten maatwerkprocedure en meeverhuizen hulpmiddelen
  Memo raad 23-05-02 evaluatie en jaarrapportage 2022 DKW!
  Memo raad 23-05-02 herstructurering Wieringerwerf
  Memo raad 23-05-02 huishoudelijke hulp inkomenstoets - 2.0
  Memo raad 23-05-02 jaarplan 2023 en herziene notities CPHK
  Memo raad 23-05-09 aanvullende beantwoording raadsvragen Buitendijks Plan.pdf
  Memo raad 23-05-09 handhaving Heerenweg 208 Barsingerhorn.pdf
  Memo raad 23-05-09 opvang Oekraïne en versneld huisvesten statushouders en crisis asielopvang
  Memo raad 23-05-09 Pontje Westeinde
  Memo raad 23-05-09 startersleningen 1e kwartaal 2023.pdf
  Memo raad beantwoording raadsvragen Buitendijks Plan
  Memo raad omgevingsvergunning het Venster.
  Omgevingsdienst NHN Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 - voor Zienswijzen
  Petitie Hollands Kroon voor Soedan
  Update Groenhof
  Wetsvoorstel politieke partijen; Uitspraak zaak Richard de Mos; Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers.
  00:59:43 - 01:01:14 - Rian van Dam
 11. C.5

  Er is een verzoek binnen gekomen om op een bijzondere plek op Wieringen op het perceel Vatropperweg 5 in Den Oever een kleinschalige ontwikkeling te realiseren. Waar eerder een zelfvoorzienende woon-werkgemeenschap was gevestigd, ligt er nu een plan (Rijk aan het Wad) om 2 woningen en 4 recreatiewoningen op het terrein te realiseren. Het plan heeft zes weken als ontwerp ter inzage gelegen, er is één zienswijze ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Rijk aan het Wad Vatropperweg 5 Den Oever wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota van wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan ‘Rijk aan het Wad ’ (Vatropperweg 5 in Den Oever), conform de Nota van wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BHVbgwihz011-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst is afgesloten.
  01:00:31 - 01:01:14 - Rian van Dam
 12. C.6

  De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de kwaliteit van de informatiebeveiliging. Uit het jaarverslag blijkt dat de organisatie in 2022 adequate beheersmaatregelen heeft getroffen volgens de ENSIA-methodiek en de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Jaarverslag Informatiebeveiliging 2022 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:
  het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2022 vast te stellen.

  01:00:43 - 01:01:14 - Rian van Dam
  01:01:14 - 01:01:37 - Mirko Hruska
  01:01:37 - 01:06:23 - Rian van Dam
 13. C.7

  Per 1 januari 2024 wordt beschermd wonen gedecentraliseerd. Vanuit een landelijke verplichting is er door de 4 Kop gemeenten een regiovisie geschreven. Hierin staan de plannen voor beschermd wonen beschreven maar ook de manier waarop er samengewerkt gaat worden en welke financiële consequenties dit heeft voor de lokale gemeenten. De lokale gemeenteraden zijn bevoegd om een besluit te nemen over de herijking van de kaders van de eerder vastgestelde regiovisie en de Governance inclusief financiële afspraken

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Regiovisie beschermd wonen 2024 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:
  de regiovisie beschermd wonen 2024 inclusief de Governance vast te stellen.

  01:02:31 - 01:06:23 - Rian van Dam
 14. C.8

  De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) moet als gevolg van wet- en regelgeving haar statuten op enkele punten wijzigen. Hiervoor is volgens de statuten goedkeuring vereist van de gemeenteraad van Alkmaar. De gemeenteraad van de gemeente Alkmaar neemt zijn besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging eerst nadat hij er zich van heeft vergewist dat geen van de andere gemeenteraden (van de gemeenten waarin de aangesloten scholen zich bevinden) daartegen bezwaren heeft.
  Vanuit Hollands Kroon is RSG Wiringherlant aangesloten bij SOVON.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Statutenwijziging Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:
  te verklaren geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen statutenwijziging aangedragen door het college van bestuur van SOVON.

  01:02:45 - 01:06:23 - Rian van Dam
 15. C.9

  In het eerste kwartaal van 2023 zijn er twee vacatures ontstaan in de Raad van Toezicht van Stichting Surplus wegens terugtrekking van twee leden van de Raad van Toezicht. Per brief van 21 maart jl. draagt de Raad van Toezicht van de Stichting Surplus mevrouw M. Harlaar en mevrouw L. Groot voor als leden van de Raad van Toezicht. De benoeming geldt voor 4 jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Benoeming 2 leden Raad van Toezicht Stichting Surplus wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:
  mevrouw M. Harlaar en mevrouw L. Groot met ingang van 1 maart 2023 voor een periode van 4 jaar tot leden van de Raad van Toezicht van Stichting Surplus te benoemen.

  01:03:43 - 01:06:23 - Rian van Dam
 16. C.10

  De heer Van Gameren heeft aangegeven als zelfstandige fractie op te treden (LADA). De fractie van LADA&Anders! bestaat daardoor uit één persoon (mevrouw Sijbenga-Van den Outenaar).

  Fractieondersteuner LADA
  Fracties in de gemeenteraad hebbende mogelijkheid om per fractie één fractieondersteuner voor benoeming door de raad voor te dragen. 

  • De fractie LADA draagt de heer D.J. Pruimboom voor.

  **Leden RRN**
  De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) bestaat uit één lid per fractie uit de deelnemende raden. De (plaatsvervangende) leden worden op voordracht van de fractie benoemd. Zowel raadsleden als niet raadsleden kunnen lid zijn.
  * Voor het lidmaatschap van de RRN draagt de fractie LADA de heer H.E. van Gameren en de heer D.J.Pruimboom als plaatsvervanger voor. * Voor het lidmaatschap van de RRN draagt de fractie LADA&Anders! mevrouw D.Sijbenga-Van den Outenaar voor.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Personele wisselingen fracties LADA en LADA&Anders! wordt zonder stemming unaniem aangenomen.

  De raad besluit:

  1. D.J. Pruimboom (LADA) te benoemen tot fractieondersteuner;
  2. te bepalen dat de benoeming van D.J. Pruimboom tot fractieondersteuner van de fractieLADA&Anders! komt te vervallen;
  3. H.E. van Gameren (LADA) te benoemen als lid van de Regionale Raadscommissie Noordkop;
  4. D.J. Pruimboom (LADA) te benoemen als plaatsvervangend lid van de Regionale Raadscommissie Noordkop.
  5. D. Sijbenga-Van den Outenaar (LADA&Anders!) te benoemen als lid van de Regionale Raadscommissie Noordkop;
  6. te bepalen dat de benoeming van H.E. van Gameren en D. Sijbenga-Van den Outenaar tot lid resp. plaatsvervangend lid van de RRN namens de fractie LADA&Anders! komt te vervallen.
 17. C.11

  Binnen het geldende bestemmingsplan ‘De Groenhof Breezand’ kunnen maximaal 128 woningen worden gerealiseerd. Het gebied biedt ruimte voor meer woningen waarmee invulling kan worden gegeven aan de woningbehoefte zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Het voornemen is om in het gebied in totaal 173 woningen te realiseren. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime van kracht, waarmee de extra woningen binnen het plangebied planologisch mogelijk
  worden gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie CDA (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Groenhof Breezand - eerste herziening
  wordt door stemming bij handopsteken aangenomen met 22 stemmen voor van OHK (7), VVD (4), SHK (4), GroenLinks (2), PvdA (2), L&A (1), D66 (1) en LADA (1) en 4 stemmen tegen van CDA (4).

  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen;
  2. het bestemmingsplan ‘De Groenhof Breezand - eerste herziening’, conform Nota Zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPDGBhz0001-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  01:05:50 - 01:06:23 - Rian van Dam
  01:06:23 - 01:06:53 - Jan-Willem van der Klugt
  01:06:53 - 01:06:54 - Rian van Dam
  01:06:54 - 01:07:16 - Wim Groot
  01:07:16 - 01:07:34 - Rian van Dam
  01:07:34 - 01:07:37 - Wim Groot
  01:07:37 - 01:07:38 - Rian van Dam
  01:07:41 - 01:08:34 - Rian van Dam
 18. D.1

  01:08:16 - 01:08:34 - Rian van Dam