Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 23 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

U kunt de vergadering terug kijken via de website https://gemeenteraad.hollandskroon.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:03 - 00:00:03 - Henk van Gameren
  00:00:03 - 00:02:42 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:55 - 00:02:42 - Rian van Dam
 3. A.3

  00:01:23 - 00:02:42 - Rian van Dam
 4. B

  00:01:41 - 00:02:42 - Rian van Dam
 5. B.1

  Bij veel dorpshuizen, sportaccommodaties, musea en ander maatschappelijk vastgoed zijn kansen om het energiegebruik te verminderen. Dat is goed voor het klimaat en drukt de energierekening. Er zijn diverse subsidies beschikbaar om te verduurzamen. Maar er blijkt in veel gevallen een groot investeringsbedrag nodig. Met de Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed, helpen we instellingen om te verduurzamen.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed te agenderen voor besluitvorming.

  00:01:44 - 00:02:42 - Rian van Dam
  00:02:46 - 00:03:30 - Lars Ruiter
  00:03:30 - 00:03:31 - Rian van Dam
  00:03:31 - 00:05:02 - Paul Medema
  00:05:02 - 00:05:04 - Rian van Dam
  00:05:04 - 00:05:05 - Henk van Gameren
  00:05:05 - 00:05:32 - Henk van Gameren
  00:05:32 - 00:05:44 - Rian van Dam
  00:05:49 - 00:07:23 - Patrick Kool
  00:07:23 - 00:07:27 - Rian van Dam
  00:07:27 - 00:07:49 - Petra Borst-Koorn
  00:07:49 - 00:07:52 - Rian van Dam
  00:07:52 - 00:09:01 - Judith de Git
  00:09:01 - 00:09:03 - Rian van Dam
  00:09:03 - 00:10:04 - Jip Pankras
  00:10:04 - 00:10:39 - Rian van Dam
  00:10:48 - 00:11:31 - Inspreker
  00:11:31 - 00:13:25 - Rian van Dam
 6. B.2

  Vanuit een aantal bijdragen van het Rijk willen we inwoners beter helpen om hun huis te verduurzamen. Die hulp bestaat onder andere uit gratis energiescans en trajectbegeleiding voor alle belangstellende woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, het organiseren en uitvoeren van buurtcampagnes en communicatie. Daarnaast willen we maximaal € 1.000,- uitkeren aan woningeigenaren die hun woning goed isoleren, met een extra bijdrage van maximaal € 1.000,- voor bewoners die kampen met energiearmoede.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Subsidieverordening De Isolatieversneller vastgoed te agenderen voor besluitvorming.

  00:11:40 - 00:13:25 - Rian van Dam
  00:13:26 - 00:13:52 - Enno Bijlstra
  00:13:54 - 00:13:56 - Rian van Dam
  00:13:56 - 00:15:02 - Judith de Git
  00:15:02 - 00:15:05 - Rian van Dam
  00:15:05 - 00:16:20 - Arnold Philipsen
  00:16:20 - 00:17:24 - Patrick Kool
  00:17:24 - 00:17:30 - Arnold Philipsen
  00:17:30 - 00:19:23 - Lia de Vries
  00:19:23 - 00:19:25 - Arnold Philipsen
  00:19:25 - 00:20:03 - Sylvia Buczynski
  00:20:03 - 00:20:14 - Arnold Philipsen
  00:20:14 - 00:20:39 - Rian van Dam
  00:20:41 - 00:21:56 - Inspreker
  00:21:56 - 00:22:32 - Rian van Dam
 7. C

  00:22:11 - 00:22:32 - Rian van Dam
 8. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  C.13 Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed
  C.14 Subsidieverordening De Isolatieversneller
  D.0 Moties vreemd aan de orde van de dag
  D.0.A Motie 06 Verkiezingen (L&A, PvdA, OHK, D66, SHK)
  (...)

  00:22:25 - 00:22:32 - Rian van Dam
  00:22:32 - 00:23:05 - Henk van Gameren
  00:23:05 - 00:24:27 - Rian van Dam
 9. C.2

  00:23:55 - 00:24:27 - Rian van Dam
 10. C.3

 11. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij het 832 Memo raad beantwoording raadsvragen Buitendijks Plan van de lijst wordt verwijderd.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  brief aan raad Speeltuin de Biesbos Elshof-Zuid.
  Dit is weer geen officiële opname
  Medewerker van Hollands neemt zonder toestemming van bezwaarmaker hoorzitting op met mobiele telefoon
  uitnodiging voor een hoorzitting met coronamaatregelen?
  Convenant aanleg 380 kV transportleiding Diemen-Kop NH
  Het wel en wee van de Wieringermeer 2023 en verder
  Jaarverslag Thuishuis Winkel
  Memo raad 23-02-14 Afvalzorg
  Memo raad 23-02-14 Extinction Rebellion
  Memo raad 23-02-14 uitstel Omgevingswet
  Memo raad 23-02-21 OER Wieringerhoek.pdf
  Memo raad 23-02-21 rapport (kinder)Ombudsman 'Als de overheid niet thuis geeft'
  Memo raad 23-02-21 RES Voortgangsrapportage.pdf
  Memo raad 23-02-21 wijzigingsplan Zuidwal- en Amsteldiepstraat Den Oever (1).pdf
  Memo raad 23-02-27 verplanten bomen.pdf
  Memo raad 23-02-27 vestigen voorkeursrecht gronden nabij RHB Breezand.pdf
  Memo raad 23-03-07 Energieontwikkelingen
  Memo raad 23-03-07 Kleine windmolens
  Memo raad 23-03-07 voortgang beleidsambities wonen
  Memo raad 23-03-07 woondeal 2.0 Noord-Holland Noord
  Memo raad 23-03-14 aantrekken langlopende lening
  Memo raad 23-03-14 participatie VAWOZ
  Memo raad 23-03-14 pMIEK
  Memo raad beantwoording Motie 2023-01 OHK PvdA Kustvisie mbt Buitendijks plan.pdf
  Memo raad Gewasbeschermingsmiddelen en spuitzonering
  Memo raad speeltuin de Bosbies
  Notitie ESNH Versnelling Energietransitie.pdf
  Plan van aanpak onderzoek vestiging datacenters Hollands Kroon vastgesteld na bespreking in Toetsingskamer
  Reactie op plannen haven van Oude Zeug
  Speeltuin de Bosbies Elshof-Zuid
  Terrein rond Muggenburgerweg 2, Haringhuizen
  00:24:20 - 00:24:27 - Rian van Dam
  00:24:28 - 00:25:19 - Pim de Herder
  00:25:19 - 00:33:23 - Rian van Dam
 12. C.5

  Initiatiefnemer wil de bedrijfsbestemming van Kolhornerweg 3 in Middenmeer wijzigen in een maatschappelijke bestemming. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ is hiervoor geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Om de wijziging mogelijk te maken moet een bestemmingsplan worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Kolhornerweg 3 Middenmeer ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand
   NL.IMRO.1911.BPLG2009hz026-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:25:26 - 00:33:23 - Rian van Dam
 13. C.6

  De initiatiefnemer heeft het voornemen om ten zuiden van het perceel Molenweg 50 in Wieringerwaard een
  nieuwe kavel voor één woning te realiseren. Momenteel staat er op dit perceel geen bebouwing. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van die woning mogelijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Molenweg nabij 50 Wieringerwaard' ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPWWrdhz002-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:26:15 - 00:33:23 - Rian van Dam
 14. C.7

  Initiatiefnemer wil de bestemming van het perceel Kanaalweg 5 in Nieuwe Niedorp wijzigen van agrarisch naar een bedrijfsbestemming. De agrarische bedrijfsvoering is al enige tijd geleden beëindigd en het huidige gebruik van paardenhouderij past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze reden is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Kanaalweg 5 Nieuwe Niedorp ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz24-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:26:58 - 00:33:23 - Rian van Dam
 15. C.8

  De KH44 is een anjovisjol (visserschip) uit Kolhorn. Het is een varend monument dat regelmatig onderhoud nodig heeft om in stand te houden. De eigenaar, Stichting Varend erfgoed, heeft een verzoek bij de gemeente ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen voor de bouw van een winterstalling voor de KH44.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Winterstalling KH44 te Kolhorn’ vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz16--va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:27:56 - 00:33:23 - Rian van Dam
 16. C.9

  Het Rijk en drie grote regionale netwerkbedrijven zijn tot een onderhandelingsakkoord over een afsprakenkader gekomen. Hierdoor is het mogelijk dat de overheid kan deelnemen aan het netwerkbedrijf en hierin kan investeren. Voor Hollands Kroon is dat netwerkbedrijf Alliander.
  Hollands Kroon is medeaandeelhouder van Alliander. De raad wordt gevraagd het college te laten instemmen met dit afsprakenkader.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van het college om in te stemmen met het het Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven.

  00:28:38 - 00:33:23 - Rian van Dam
 17. C.10

  Op 22 december 2022 heeft uw raad een besluit genomen over het noodfonds maatschappelijke instellingen vanwege de hoge energieprijzen. De voorwaarden voor het noodfonds zijn nu uitgewerkt in een verordening. De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met deze Subsidieverordening noodfonds maatschappelijke instellingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  de Subsidieverordening noodfonds maatschappelijke instellingen vast te stellen.

  00:29:35 - 00:33:23 - Rian van Dam
 18. C.11

  De berging van de De Vickers Wellington bommenwerper in Nieuwe Niedorp is volledig afgerond. We kunnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken verzoeken om de bergingskosten voor 100% te vergoeden vanuit de bommenregeling in het gemeentefonds.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  in te stemmen met de financiële afrekening van de directe bergingskosten van de Vickers Wellington T2990 in Nieuwe Niedorp.

  00:30:20 - 00:33:23 - Rian van Dam
 19. C.12

  De vereniging Sociaal & Groen heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het niet tijdig nemen van een besluit over het instellen van een burgerkamer. Voor de beslissing op het bezwaarschrift wordt de raad voorgesteld het advies van de commissie bezwaarschriften te volgen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  het bezwaarschrift van Sociaal & Groen d.d. 10 november 2022, ontvangen 14 november 2022 niet-ontvankelijk te verklaren en voor de motivering kortheidshalve te verwijzen naar de inhoud van het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 9 januari 2023.

  00:31:01 - 00:33:23 - Rian van Dam
 20. C.13

  Bij veel dorpshuizen, sportaccommodaties, musea en ander maatschappelijk vastgoed zijn kansen om het energiegebruik te verminderen. Dat is goed voor het klimaat en drukt de energierekening. Er zijn diverse subsidies beschikbaar om te verduurzamen. Maar er blijkt in veel gevallen een groot investeringsbedrag nodig. Met de Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed, helpen we instellingen om te verduurzamen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. de Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed vast te stellen;
  2. de uitvoering van de regeling onder te brengen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);
  3. de kosten voor de uitvoering van de lening te dekken uit de algemene reserve;
  4. het fonds van maximaal 1 miljoen euro een revolverend karakter te geven, waardoor aflossing en betaalde rente terugvloeien in het fonds, en het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen.
  00:31:39 - 00:33:23 - Rian van Dam
 21. C.14

  Vanuit een aantal bijdragen van het Rijk willen we inwoners beter helpen om hun huis te verduurzamen. Die hulp bestaat onder andere uit gratis energiescans en trajectbegeleiding voor alle belangstellende woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, het organiseren en uitvoeren van buurtcampagnes en communicatie. Daarnaast willen we maximaal € 1.000,- uitkeren aan woningeigenaren die hun woning goed isoleren, met een extra bijdrage van maximaal € 1.000,- voor bewoners die kampen met energiearmoede.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. de subsidieverordening ‘De isolatieversneller’ vast te stellen;
  2. de Rijksbijdrage van het Nationaal Isolatieprogramma en de Specifieke Uitkering Energiearmoede te gebruiken voor de uitvoering van deze verordening.
  00:32:32 - 00:33:23 - Rian van Dam
  00:33:23 - 00:35:44 - Henk van Gameren
  00:35:44 - 00:36:01 - Rian van Dam
  00:36:01 - 00:36:04 - Wim Groot
  00:36:04 - 00:36:06 - Rian van Dam
  00:36:06 - 00:36:32 - Wim Groot
  00:36:35 - 00:36:38 - Rian van Dam
  00:36:38 - 00:37:03 - Jan-Willem van der Klugt
  00:37:11 - 00:37:34 - Inspreker
  00:37:34 - 00:37:38 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:37:38 - 00:37:42 - Inspreker
  00:37:42 - 00:37:43 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:37:43 - 00:43:52 - Inspreker
  00:43:52 - 00:44:08 - Henk van Gameren
  00:44:15 - 00:46:07 - Rian van Dam
 22. D.0
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 23. D.0.A

  Toezeggingen

  Titel
  Verkiezingen 2023
 24. D.1

  Fracties in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid om per fractie één fractieondersteuner voor benoeming door de raad voor te dragen. Door het raadslidmaatschap van de heer Hruska kan de fractie van VVD een nieuwe fractieondersteuner voordragen. De fractie draagt de heer P. Nouwens voor.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (2), Fractie LADA&ANDERS! (2), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  De heer P. Nouwens (VVD) te benoemen tot fractieondersteuner

  00:44:59 - 00:46:07 - Rian van Dam
  00:46:07 - 00:46:20 - Sonja Mulderij
  00:46:22 - 00:46:51 - Sonja Mulderij
  00:46:52 - 00:48:56 - Rian van Dam
 25. D.2

  00:48:49 - 00:48:56 - Rian van Dam