Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Jaarrekening 2023 & 1e bestuursrapportage 2024

donderdag 23 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De agenda en stukken worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd.

Agendapunten

 1. C.4

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Brief - Verzoek (proces)voorstel ombuigingsvoorstellen
  Aanbieding financiële stukken veiligheidsregio Noord-Holland Noord (zienswijze procedure)
  Brief - Garnalenvisserij oproep: Visserij hoort bij de Waddenzee
  Brief AZC in Wieringerwerf
  Brief Waarschuwing aan de B&W van alle gemeenten inzake het illegaal ontgassen aan de lucht
  Brief: Onderhoud en aanpassingen tussen kruising N239 en 't Hoefje/Dorpstraat Nieuwe Niedorp
  Brief: Presentatie aanvullend onderzoek spookkaartje onderzoek Berenschot
  Jaarstukken (verantwoording 2023 en begroting 2025)
  Memo raad 24-04-15 asielopvang Wieringerwerf tijdlijn
  Memo raad 24-04-19 acute opvangsituatie
  Memo raad 24-04-22 inwonerspeiling 2024
  Memo raad 24-04-24 Input verkenning locaties asielopvang
  Memo raad 24-04-24 Pilot verlengen vaartijden pontje westeinde
  Memo raad 24-04-24 Project OER A7A8
  Memo raad 24-04-26 Beschermd wonen en participatie
  Reactie op brief gemeente Hollands Kroon inz het verzoek (proces)voorstel ombuigingsvoorstellen.
  RHCA Jaarstukken 2023 en Programmabegroting 2024