Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 18 april 2024

19:30 - 23:19
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn na de vergadering aan de besluitvormende agendapunten toegevoegd.

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:03 - 00:01:28 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:34 - 00:01:28 - Rian van Dam
 3. A.3

  De raadsleden doen een voorstel van orde om oordeelvormend te behandelen:

  • H.A. Bügel (OHK) - C.5 Bestemmingsplan Buitendijks Parkeren Medemblik

  • J.W. van der Klugt (CDA) - C.13 Krediet grondaankoop Wiron Ruiters

  • R. Boersen (VVD) - C.15 Regiovisie Sociaal Domein 2024-2029

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  Oordeelvormend
  (...)
  B.4 Bestemmingsplan Buitendijks Parkeren Medemblik
  B.5 Krediet grondaankoop Wiron Ruiters
  B.6 Regiovisie Sociaal Domein 2024-2029
  (…)

  00:01:16 - 00:01:28 - Rian van Dam
  00:01:28 - 00:01:40 - Alexander Bügel
  00:01:40 - 00:01:45 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:01:45 - 00:01:48 - Rian van Dam
  00:01:48 - 00:01:57 - Jan-Willem van der Klugt
  00:01:57 - 00:02:04 - Rian van Dam
  00:02:05 - 00:02:14 - Rick Boersen
  00:02:16 - 00:03:45 - Rian van Dam
 4. A.4

  In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente Hollands Kroon een kinderburgemeester krijgt. Het voorstel is Thijs Winter uit Anna Paulowna te benoemen als (eerste) kinderburgemeester van deze gemeente. Deze benoeming geldt voor ongeveer een jaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Benoeming Kinderburgemeester wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  Thijs Winter uit Anna Paulowna te benoemen als kinderburgemeester voor een periode van een jaar.

  00:03:12 - 00:03:45 - Rian van Dam
  00:03:45 - 00:10:43 - Inspreker
  00:10:43 - 00:14:46 - Rian van Dam
  00:14:48 - 00:17:02 - Rian van Dam
  00:28:21 - 00:30:57 - Rian van Dam
 5. B
  Oordeelvormend
 6. B.1

  Rapport 'Tijden veranderen' - Onderzoek naar de vestiging van datacenters in Hollands Kroon


  De vestiging van datacenters in de gemeente Hollands Kroon als onderdeel van Agriport A7 heeft geleid tot een brede maatschappelijke discussie. Waar de initiatieven zich aanvankelijk leken te voegen naar de ambitie om de regio economisch te versterken, ontstond er gaandeweg discussie tussen gemeente Hollands Kroon, provincie Noord-Holland, inwoners, Agriport A7 B.V. en anderen over de planvorming en (ruimtelijke) inpassing.


  Berenschot is door de gemeente Hollands Kroon gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar de vestiging van datacenters in de gemeente. Het doel daarvan is (1) inzicht te bieden in de feitelijke ontwikkeling van plan- en besluitvorming omtrent de vestiging van datacenters op het Agriport A7-terrein en (2) lessen te trekken voor de gemeente Hollands Kroon over het omgaan met toekomstige grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen.

  00:29:20 - 00:30:57 - Rian van Dam
  00:30:58 - 00:39:07 - Alexander Bügel
  00:39:07 - 00:39:10 - Rian van Dam
  00:39:14 - 00:43:33 - Jan-Willem van der Klugt
  00:43:33 - 00:43:49 - Rian van Dam
  00:43:49 - 00:55:07 - Sonja Mulderij
  00:55:07 - 00:55:11 - Rian van Dam
  00:55:11 - 00:57:08 - Sylvia Buczynski
  00:57:11 - 00:57:17 - Rian van Dam
  00:57:17 - 00:58:28 - Enno Bijlstra
  00:58:29 - 00:58:33 - Rian van Dam
  00:58:34 - 01:01:29 - Arnold Philipsen
  01:01:29 - 01:04:19 - Henk van Gameren
  01:04:19 - 01:04:25 - Rian van Dam
  01:04:25 - 01:10:47 - Joop Laagland
  01:10:47 - 01:10:48 - Wim Groot
  01:10:48 - 01:10:53 - Joop Laagland
  01:10:53 - 01:10:57 - Wim Groot
  01:10:57 - 01:10:59 - Wim Groot
  01:10:59 - 01:13:35 - Joop Laagland
  01:13:35 - 01:13:43 - Rian van Dam
  01:13:43 - 01:16:09 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  01:16:10 - 01:16:26 - Rian van Dam
  01:16:28 - 01:16:30 - Rian van Dam
  01:16:30 - 01:20:54 - Enno Bijlstra
  01:20:54 - 01:21:26 - Rian van Dam
  01:21:27 - 01:22:24 - Jan-Willem van der Klugt
  01:22:24 - 01:22:51 - Rian van Dam
  01:22:52 - 01:22:59 - Sylvia Buczynski
  01:22:59 - 01:23:00 - Rian van Dam
  01:23:00 - 01:24:02 - Henk van Gameren
  01:24:02 - 01:25:15 - Sylvia Buczynski
  01:25:16 - 01:25:28 - Sylvia Buczynski
  01:25:28 - 01:25:34 - Rian van Dam
  01:25:34 - 01:26:49 - Arnold Philipsen
  01:26:49 - 01:26:52 - Rian van Dam
  01:26:52 - 01:28:47 - Joop Laagland
  01:28:47 - 01:29:02 - Sylvia Buczynski
  01:29:05 - 01:29:08 - Rian van Dam
  01:29:08 - 01:29:24 - Joop Laagland
  01:29:24 - 01:29:25 - Rian van Dam
  01:29:25 - 01:30:34 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  01:30:34 - 01:30:43 - Rian van Dam
  01:30:43 - 01:31:11 - Henk van Gameren
  01:31:11 - 01:31:18 - Rian van Dam
  01:31:18 - 01:32:36 - Alexander Bügel
  01:32:38 - 01:32:40 - Rian van Dam
  01:32:40 - 01:33:04 - Enno Bijlstra
  01:33:04 - 01:33:06 - Rian van Dam
  01:33:06 - 01:33:27 - Alexander Bügel
  01:33:28 - 01:33:57 - Rian van Dam
  01:33:57 - 01:36:10 - Inspreker
  01:36:10 - 01:36:25 - Alexander Bügel
  01:36:25 - 01:44:13 - Inspreker
  01:44:13 - 01:44:31 - Rian van Dam
  01:44:31 - 01:45:28 - Sonja Mulderij
  01:45:28 - 01:45:43 - Henk van Gameren
  01:45:43 - 01:46:00 - Rian van Dam
  01:46:00 - 01:47:42 - Inspreker
  01:47:42 - 01:48:20 - Rian van Dam
  01:48:20 - 01:48:25 - Inspreker
  01:48:26 - 01:50:18 - Rian van Dam
  01:59:39 - 02:01:32 - Rian van Dam
 7. B.2

  Op het agrarisch perceel Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp wordt voor een exploitatieperiode van 10 jaar huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten en een nieuwe permanente bedrijfswoning gerealiseerd. De bestaande tweede agrarische bedrijfswoning wordt aangeduid als plattelandswoning.


  Vanwege de 10-jarige exploitatieperiode en omdat er voorafgaand en na afloop respectievelijk wordt opgebouwd en verwijderd/gesloopt is een tijdelijke bestemming van 11 jaar noodzakelijk die met de Regeling Uitvoering Crisis- en Herstelwet mogelijk wordt gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 8 december 2023 ter visie gelegen en er zijn 8 zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Bestemmingsplan Westerweg 27 Nieuwe Niedorp te agenderen voor besluitvorming.

  02:00:11 - 02:01:32 - Rian van Dam
  02:01:32 - 02:02:47 - Jip Pankras
  02:02:47 - 02:02:48 - Rian van Dam
  02:02:49 - 02:04:11 - Judith de Git
  02:04:11 - 02:04:46 - Wim Groot
  02:04:46 - 02:04:47 - Rian van Dam
  02:04:49 - 02:05:54 - Joop Laagland
  02:05:54 - 02:05:55 - Rian van Dam
  02:05:55 - 02:07:04 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  02:07:04 - 02:07:05 - Rian van Dam
  02:07:06 - 02:08:50 - Henk van Gameren
  02:08:50 - 02:08:53 - Rian van Dam
  02:08:53 - 02:09:25 - Sylvia Buczynski
  02:09:25 - 02:09:28 - Rian van Dam
  02:09:28 - 02:11:25 - Pieter de Jong
  02:11:25 - 02:11:28 - Rian van Dam
  02:11:28 - 02:13:42 - Jip Pankras
  02:13:42 - 02:14:10 - Rian van Dam
  02:14:10 - 02:15:35 - Inspreker
  02:15:35 - 02:15:51 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  02:15:51 - 02:16:11 - Inspreker
  02:16:11 - 02:17:57 - Rian van Dam
 8. B.3

  In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is aan de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om als gemeente te laten zien hoe de uitvoering van dit verdrag wordt meegenomen in gemeentelijke plannen en beleidsvorming.


  Daarnaast is uitgesproken dat het wenselijk is dat deze plannen worden samengevoegd tot een integraal plan voor het gehele sociaal domein. Ook stelt het 'Besluit Toegankelijkheid’ dat gemeenten een actieplan moeten opstellen waarin zij geleidelijk werken aan een betere algemene toegankelijkheid, ook buiten het sociaal domein. Dit alles komt samen in de Lokale Inclusie Agenda.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Lokale Inclusie Agenda te agenderen voor besluitvorming.

  02:16:27 - 02:17:57 - Rian van Dam
  02:17:57 - 02:19:40 - Lia de Vries
  02:19:40 - 02:19:44 - Rian van Dam
  02:19:45 - 02:21:36 - Patrick Kool
  02:21:36 - 02:21:39 - Rian van Dam
  02:21:40 - 02:23:00 - Petra Borst-Koorn
  02:23:00 - 02:23:02 - Rian van Dam
  02:23:02 - 02:23:54 - Judith de Git
  02:23:54 - 02:23:59 - Rian van Dam
  02:23:59 - 02:24:41 - Jip Pankras
  02:24:42 - 02:25:09 - Rian van Dam
  02:25:11 - 02:27:19 - Inspreker
  02:27:19 - 02:27:51 - Petra Borst-Koorn
  02:27:51 - 02:30:35 - Inspreker
  02:30:35 - 02:30:41 - Rian van Dam
  02:30:42 - 02:30:51 - Petra Borst-Koorn
  02:30:51 - 02:30:58 - Rian van Dam
  02:30:58 - 02:31:13 - Inspreker
  02:31:13 - 02:31:25 - Petra Borst-Koorn
  02:31:25 - 02:31:51 - Rian van Dam
  02:31:51 - 02:32:01 - Inspreker
  02:32:01 - 02:32:09 - Petra Borst-Koorn
  02:32:09 - 02:32:10 - Rian van Dam
  02:32:12 - 02:33:31 - Rian van Dam
 9. B.4

  Het project Buitendijks parkeren Medemblik is gezamenlijk door de gemeente Medemblik en Hollands Kroon begeleid en voorbereid omdat het nieuw aan te leggen parkeerterrein in beide gemeenten is gelegen. Het project is nu uitgewerkt. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter visie gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Over de beantwoording van de zienswijze en de vaststelling van het bestemmingsplan kan een besluit worden genomen.


  [De beraadslagingen over B.4 zijn beschikbaar onder agendapunt C.5]

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitendijks Parkeren Medemblik wordt door stemming bij handopsteken niet geagendeerd voor besluitvorming met 10 stemmen voor van de leden van de fracties CDA (3 leden: J. Dijkshoorn, J.W. van der Klugt, P. Laan-Olij), GroenLinks (2), PvdA (2), LADA (1) en D66 (2) en 17 stemmen tegen van de leden van de fracties OHK (7), CDA (2 leden: M.J.H. van Lierop en R.B.T. Visser), VVD (4), SHK (3) en L&A (1).

  Toezeggingen

  Titel
  Overleg met de gemeente Medemblik over de inrichting en beplanting
 10. B.5

  De stichting Hippolyte, ook wel bekend als De Wiron Ruiters, gevestigd aan de Lonjeweg 1 in Hippolytushoef, wil een deel van hun grond, dat ongeveer 2,3 hectare groot is, verkopen aan de gemeente. Het gaat om een stuk grasland en een buitenbak van de manege. De manege en parkeerplaats blijven in eigendom van de stichting.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Krediet grondaankoop Wiron Ruiters te agenderen voor besluitvorming.

 11. B.6

  De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben, mede op basis van input van de partners in het Sociale Domein, een Regiovisie voor het Sociaal Domein 2024-2029 opgesteld. De gemeenteraden worden verzocht ‘de Regiovisie voor het Sociaal Domein van de Kop van Noord-Holland 2024-2029’ vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Regiovisie Sociaal Domein 2024-2029 te agenderen voor besluitvorming.

 12. C

  03:36:57 - 03:48:55 - Rian van Dam
 13. C.1

  03:37:35 - 03:48:55 - Rian van Dam
 14. C.2

  03:37:39 - 03:48:55 - Rian van Dam
 15. C.3

  03:38:01 - 03:48:55 - Rian van Dam
 16. C.4

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Brief aan de raad: financiële positie 2024
  Brief Aanpassing Boomgaardweg-'t Hoefje
  Brief Opmerkingen en vragen bij het rapport Berenschot
  Brief Speeltuin de Bosbies Elshof-Zuid
  Brief Speeltuin De Bosbies Elshof-Zuid
  brief stichting huiskat thuiskat
  Brief: Daar gaan we weer......
  Brief: Veerpont West-Einde uitbreiden vaartijden na 19.00 uur
  Brief: Verzoek beschikbaar stellen vijf parkeerplaatsen
  Evaluatie Sail 2023
  Informatie schadelijkheid houtstook (ook EcoDesign) en noodzaak tot uitfaseren
  Jaarstukken: Jaarrekening 2023, Resultaatbestemming 2023 en Begroting 2025 Zienswijzen
  Kaderbrief financieel toezicht 2025
  LeerNet Noord-Holland Versterkend Bestuur
  Memo raad 24-03-18 speeltuin de Bosbies
  Memo raad 24-03-20 Visserij Ontwikkel Plan
  Memo raad 24-03-26 motie N240 Slootdorp
  Memo raad 24-04-02 ICT ontwikkelingen
  Memo raad 24-04-05 cNRD VAWOZ
  Memo raad 24-04-10 Q4 2023 Incluzio HK (IHK)
  Memo raad 24-04-10 stembureaus Europese verkiezingen 2024
  Memo raad Spreidingswet en andere huisvestingsopgaven
  Motie Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  Uitkomst beroepszaak tegen de gemeente Hollands Kroon
  Veerpont Westeinde uitbreiden vaartijden na 19.00 uur tot 23.00 uur
  03:38:23 - 03:48:55 - Rian van Dam
 17. C.5

  [agendapunt C.5 Bestemmingsplan Buitendijks Parkeren Medemblik is niet besluitvormend behandeld.]

  02:32:45 - 02:33:31 - Rian van Dam
  02:33:33 - 02:40:16 - Pieter de Jong
  02:40:16 - 02:40:22 - Rian van Dam
  02:40:22 - 02:41:42 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  02:41:45 - 02:41:51 - Rian van Dam
  02:41:55 - 02:43:44 - Pim de Herder
  02:43:44 - 02:45:09 - Wim Groot
  02:45:09 - 02:45:34 - Rian van Dam
  02:45:34 - 02:45:35 - Inspreker
  02:45:37 - 02:49:10 - Inspreker
  02:49:11 - 02:50:52 - Rian van Dam
  02:50:55 - 02:50:56 - Rian van Dam
  02:50:56 - 02:51:17 - Wim Groot
  02:51:17 - 02:51:19 - Rian van Dam
  02:51:19 - 02:51:36 - Wim Groot
  02:51:36 - 02:52:45 - Rian van Dam
  02:52:47 - 02:52:52 - Rian van Dam
  02:52:52 - 02:53:02 - Pieter de Jong
  02:53:02 - 02:53:04 - Rian van Dam
  02:53:04 - 02:53:52 - Jip Pankras
  02:53:53 - 02:53:57 - Rian van Dam
  02:53:57 - 02:54:04 - Jip Pankras
  02:54:04 - 02:54:10 - Rian van Dam
  02:54:18 - 02:55:12 - Inspreker
  02:55:12 - 02:55:15 - Rian van Dam
  02:55:15 - 02:55:52 - Wim Groot
  02:55:53 - 02:55:58 - Rian van Dam
  02:55:58 - 02:55:59 - Wim Groot
  02:55:59 - 02:56:07 - Rian van Dam
  02:56:07 - 02:56:08 - Wim Groot
  02:56:08 - 02:56:10 - Rian van Dam
  02:56:10 - 02:56:11 - Inspreker
  02:56:11 - 02:56:25 - Inspreker
  02:56:25 - 02:56:47 - Rian van Dam
  03:03:32 - 03:03:53 - Rian van Dam
  03:03:53 - 03:04:36 - Pieter de Jong
  03:04:36 - 03:04:52 - Rian van Dam
  03:04:52 - 03:04:55 - Pieter de Jong
  03:04:55 - 03:05:06 - Rian van Dam
  03:05:06 - 03:05:36 - Sylvia Buczynski
  03:05:38 - 03:05:40 - Rian van Dam
  03:05:40 - 03:06:04 - Pieter de Jong
  03:06:05 - 03:06:11 - Rian van Dam
  03:06:11 - 03:06:21 - Patrick Kool
  03:06:21 - 03:06:32 - Wim Groot
  03:06:33 - 03:10:14 - Rian van Dam
  03:10:14 - 03:12:09 - Rick Boersen
  03:12:09 - 03:12:28 - Rian van Dam
  03:12:28 - 03:14:24 - Inspreker
  03:14:24 - 03:14:28 - Rian van Dam
  03:14:28 - 03:15:04 - Rick Boersen
  03:15:04 - 03:15:20 - Rian van Dam
  03:15:20 - 03:15:54 - Henk van Gameren
  03:15:56 - 03:16:03 - Rian van Dam
  03:16:03 - 03:16:15 - Sylvia Buczynski
  03:16:18 - 03:16:27 - Rian van Dam
  03:16:27 - 03:16:28 - Sylvia Buczynski
  03:16:28 - 03:16:31 - Rian van Dam
  03:16:31 - 03:16:40 - Alexander Bügel
  03:16:43 - 03:17:53 - Rian van Dam
  03:17:53 - 03:23:16 - Reginald Visser
  03:23:16 - 03:23:21 - Rian van Dam
  03:23:21 - 03:24:19 - Henk van Gameren
  03:24:21 - 03:24:29 - Rian van Dam
  03:24:29 - 03:24:43 - Paul Medema
  03:24:45 - 03:25:00 - Rian van Dam
  03:25:02 - 03:25:29 - Patty Laan-Olij
  03:25:29 - 03:26:21 - Rian van Dam
  03:26:22 - 03:33:04 - Inspreker
  03:33:04 - 03:33:09 - Rian van Dam
  03:33:09 - 03:34:24 - Reginald Visser
  03:34:25 - 03:34:41 - Rian van Dam
  03:34:41 - 03:35:07 - Inspreker
  03:35:07 - 03:35:09 - Rian van Dam
  03:35:09 - 03:35:17 - Reginald Visser
  03:35:18 - 03:35:49 - Inspreker
  03:35:49 - 03:48:55 - Rian van Dam
 18. C.6

  Op het perceel Kneesweg 24 in Anna Paulowna is een agrarische bedrijfswoning aanwezig. De bestemming van het perceel is momenteel nog steeds agrarisch, maar de woning wordt door particuliere eigenaren bewoond. 


  In het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Anna Paulowna” is een relatielijn aanwezig met het naastgelegen agrarische bedrijf op Kneesweg 22, omdat de woning vroeger een verbinding had met dit bedrijf. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de relatie met het agrarisch bedrijf beëindigd en wordt de feitelijke situatie (wonen) planologisch op de juiste wijze geregeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Kneesweg 24 Anna Paulowna wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Kneesweg 24 in Anna Paulowna ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006he45-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  03:38:34 - 03:48:55 - Rian van Dam
 19. C.7

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dient een nieuw gemaal op te richten aan de Lonjeweg nabij Hippolytushoef. Het gemaal komt in de plaats van het bestaande gemaal, maar wordt nabij het bestaande gemaal geplaatst. Het bestaande gemaal wordt verwijderd, nadat het nieuwe gemaal in gebruik is genomen. Hiervoor is een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Gemaal Lonjeweg Hippolytushoef wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Gemaal Hippolytushoef Lonjeweg’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BHVbgwihz014-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  03:39:16 - 03:48:55 - Rian van Dam
 20. C.8

  Aan de Gemeenelandsweg 24 in Hippolytushoef ligt een perceel met de bestemming ‘Bedrijf’. Het perceel ligt tussen twee woonpercelen in een verder open landelijk gebied. Voorop het perceel staat een vrijstaande woning uit de jaren ’30. Daarachter is een bijgebouw en een bescheiden bedrijfsgebouw aanwezig. Het cluster van drie percelen is aan de linker- en achterzijde ingepast in een stevige boomsingel. 


  Voorliggend bestemmingsplan maakt een functiewijziging mogelijk naar de bestemming ‘Wonen’, waarbij het gebruik van het perceel op de juiste manier planologisch wordt verankerd. De bedrijfswoning mag dan conform het bestemmingsplan als particuliere woning worden gebruikt. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geenzienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Gemeenelandsweg 24 Hippolytushoef wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Gemeenelandsweg 24 Hippolytushoef ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBGWr2002hz0002-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  03:39:51 - 03:48:55 - Rian van Dam
 21. C.9

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dient een nieuw gemaal op te richten in de Waardpolder ten noorden van Kolhorn. Het gemaal komt in de plaats van het bestaande gemaal, maar wordt nabij het bestaande gemaal geplaatst. Het bestaande gemaal wordt verwijderd, nadat het nieuwe gemaal in gebruik is genomen.Hiervoor is een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Gemaal P. van der Sterr in de Waardpolder nabij Kolhorn wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan P van der Sterr ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPBG2006hz044-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  03:40:34 - 03:48:55 - Rian van Dam
 22. C.10

  Initiatiefnemer heeft de bestaande bedrijfswoning gesloopt enwil een nieuwe bedrijfswoning realiseren op het perceel Terdiekerweg 2 in Nieuwe Niedorp. De nieuwe bedrijfswoning wordt groterdan toegestaan in het bestemmingsplan. Ook wordt de planologische mogelijkheid om twee recreatiewoningen op het perceel te realiseren verwijderd. De toegestane oppervlakte aan bebouwing blijft op deze manier gelijk. 


  Om deze reden moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, de initiatiefnemer heeft gevraagd de coördinatieregeling toe te passen. Door het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd voor te bereiden treden deze besluiten uiteindelijk gelijktijdig in werking. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Terdiekerweg 2 in Nieuwe Niedorp wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Terdiekerweg 2 in Nieuwe Niedorp ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs de elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz025 -va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  03:41:15 - 03:48:55 - Rian van Dam
 23. C.11

  In het vigerende bestemmingsplan ligt op het perceel Oude Verlaatweg 8 in ’t Veld een bestemmingsvlak voor een woning. Op het perceel was tot 2010 een woning aanwezig, maar deze is destijds gesloopt. De initiatiefnemer heeft het voornemen om het huidige bestemmingsvlak naar het noordwesten te verplaatsen en de vorm te wijzigen. Daarbij blijft de oppervlakte van het bestemmingsvlak gelijk. 


  De bestemming van het huidige bestemmingsvlak wordt gewijzigd naar agrarisch met waarden onbebouwde en de bestemming van het nieuwe bestemmingsvlak wordt gewijzigd naar wonen. Om deze reden wordt het bestemmingsplan herzien. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Oude Verlaatweg 8 in ‘t Veld wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Oude Verlaatweg 8 in ‘t Veld ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz25-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  03:41:53 - 03:48:55 - Rian van Dam
 24. C.12

  Op het perceel Zuiderdijkweg 11 in Wieringerwerf is een teelt- en kwekerijbedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wil het bedrijf vergroten en 40 buitenlandse medewerkers huisvesten. De kassen worden uitgebreid naar ca. 17.000 m² en de bedrijfsgebouwen naar ca. 7.300 m². Binnen het huidige bouwvlak is hiervoor onvoldoende ruimte. Het voornemen is het bouwblok te vergroten naar 3 ha. Hiervoor is een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Zuiderdijkweg 11 in Wieringerwerf wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. het bestemmingsplan Zuiderdijkweg 11 Wieringerwerf ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPLG2009hz033-on01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  03:42:30 - 03:48:55 - Rian van Dam
 25. C.13

  De stichting Hippolyte, ook wel bekend als De Wiron Ruiters, gevestigd aan de Lonjeweg 1 in Hippolytushoef, wil een deel van hun grond, dat ongeveer 2,3 hectare groot is, verkopen aan de gemeente. Het gaat om een stuk grasland en een buitenbak van de manege. De manege en parkeerplaats blijven in eigendom van de stichting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Krediet grondaankoop Wiron Ruiters wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  een krediet beschikbaar te stellen van € 195.000 voor de aankoop van circa 2,3 hectare grond, zijnde een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Wieringen, sectie H, nummer 274.

  03:08:28 - 03:10:14 - Rian van Dam
  03:10:14 - 03:12:09 - Rick Boersen
  03:12:09 - 03:12:28 - Rian van Dam
  03:12:28 - 03:14:24 - Inspreker
  03:14:24 - 03:14:28 - Rian van Dam
  03:14:28 - 03:15:04 - Rick Boersen
  03:15:04 - 03:15:20 - Rian van Dam
  03:15:20 - 03:15:54 - Henk van Gameren
  03:15:56 - 03:16:03 - Rian van Dam
  03:16:03 - 03:16:15 - Sylvia Buczynski
  03:16:18 - 03:16:27 - Rian van Dam
  03:16:27 - 03:16:28 - Sylvia Buczynski
  03:16:28 - 03:16:31 - Rian van Dam
  03:16:31 - 03:16:40 - Alexander Bügel
  03:16:43 - 03:17:53 - Rian van Dam
  03:17:53 - 03:23:16 - Reginald Visser
  03:23:16 - 03:23:21 - Rian van Dam
  03:23:21 - 03:24:19 - Henk van Gameren
  03:24:21 - 03:24:29 - Rian van Dam
  03:24:29 - 03:24:43 - Paul Medema
  03:24:45 - 03:25:00 - Rian van Dam
  03:25:02 - 03:25:29 - Patty Laan-Olij
  03:25:29 - 03:26:21 - Rian van Dam
  03:26:22 - 03:33:04 - Inspreker
  03:33:04 - 03:33:09 - Rian van Dam
  03:33:09 - 03:34:24 - Reginald Visser
  03:34:25 - 03:34:41 - Rian van Dam
  03:34:41 - 03:35:07 - Inspreker
  03:35:07 - 03:35:09 - Rian van Dam
  03:35:09 - 03:35:17 - Reginald Visser
  03:35:18 - 03:35:49 - Inspreker
  03:35:49 - 03:48:55 - Rian van Dam
 26. C.14

  In 2022 is een grondruilovereenkomst gesloten met Wooncompagnie. Nu is gebleken dat de uitvoering van deze overeenkomst tot een onrechtmatigheid leidt. De ruilovereenkomst met Wooncompagnie moet worden ontbonden en daarvoor in de plaats moet een nieuwe overeenkomst gesloten worden. 


  De onrechtmatigheid ontstaat omdat de gemeenteraad niet om een krediet is gevraagd voor het gemeentelijk deel van de grondruil. Met het voorliggende raadsvoorstel wordt dat hersteld. Het effect van de grondruil blijft budgetneutraal, het leidt niet tot ‘kasstromen’ of aan te trekken middelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Krediet grondruil Patrijsstraat Wieringerwerf wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van €531.090,- voor de ruil van gronden aan de Patrijsstraat en het gebied Lelypark in Wieringerwerf.

  03:43:41 - 03:48:55 - Rian van Dam
 27. C.15

  De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben, mede op basis van input van de partners in het Sociale Domein, een Regiovisie voor het Sociaal Domein 2024-2029 opgesteld. De gemeenteraden worden verzocht ‘de Regiovisie voor het Sociaal Domein van de Kop van Noord-Holland 2024-2029’ vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Regiovisie Sociaal Domein 2024-2029 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Regiovisie voor het Sociaal Domein 2024-2029 vast te stellen.

  03:17:30 - 03:17:53 - Rian van Dam
  03:17:53 - 03:23:16 - Reginald Visser
  03:23:16 - 03:23:21 - Rian van Dam
  03:23:21 - 03:24:19 - Henk van Gameren
  03:24:21 - 03:24:29 - Rian van Dam
  03:24:29 - 03:24:43 - Paul Medema
  03:24:45 - 03:25:00 - Rian van Dam
  03:25:02 - 03:25:29 - Patty Laan-Olij
  03:25:29 - 03:26:21 - Rian van Dam
  03:26:22 - 03:33:04 - Inspreker
  03:33:04 - 03:33:09 - Rian van Dam
  03:33:09 - 03:34:24 - Reginald Visser
  03:34:25 - 03:34:41 - Rian van Dam
  03:34:41 - 03:35:07 - Inspreker
  03:35:07 - 03:35:09 - Rian van Dam
  03:35:09 - 03:35:17 - Reginald Visser
  03:35:18 - 03:35:49 - Inspreker
  03:35:49 - 03:48:55 - Rian van Dam
 28. C.16

  Door toenemende druk op de woningmarkt is door het college besloten om tijdelijke huisvesting te bieden aan spoedzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Om invulling te geven aan het onderdeel spoedzoekers is beleid opgesteld. De verordening wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en de nadere regels bij deze verordening worden vastgesteld door het college.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Spoedzoekersverordening wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Spoedzoekersverordening Hollands Kroon 2024 vast te stellen.

  03:45:32 - 03:48:55 - Rian van Dam
 29. C.17

  De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) heeft op 28 maart jl. een positief advies uitgebracht over het voorstel van de Agendacommissie RRN om de raden van de vier deelnemende gemeenten een formeel besluit te laten nemen over het benoemen en de inzet van de regionale raadsrapporteurs.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Raadsrapporteurs Regionale Raadscommissie Noordkop wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. te besluiten tot het (definitief) instellen van regionale raadsrapporteurs;
  2. deze in te zetten om te rapporteren aan de RRN omtrent de financiële en (andere) beleidsmatige stukken van gemeenschappelijke regelingen, die aan de RRN ter advisering worden voorgelegd;
  3. deze inzet (vooralsnog) te beperken tot de drie belangrijkste gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio NHN, GGD HN en Omgevingsdienst NHN;
  4. voor deze raadsperiode voor de drie gemeenschappelijke regelingen de volgende personen te benoemen als (plaatsvervangend) raadsrapporteur:
  • Veiligheidsregio NHN: mevrouw S. Buczynski en de heer W. Groot (vervanger)
  • GGD HN: mevrouw P. Borst-Koorn en de heer C. Meeldijk (vervanger)
  • Omgevingsdienst NHN: mevrouw P. Laan-Olij en de heer A. Philipsen (vervanger)
   5. vanaf de gemeenteraadsverkiezingen de benoeming van de raadsrapporteurs en vervangers mee te nemen in de reguliere besluitvorming na de verkiezingen omtrent de bemensing van de diverse commissies e.d.
  03:46:15 - 03:48:55 - Rian van Dam
 30. C.18

  Op het agrarisch perceel Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp wordt voor een exploitatieperiode van 10 jaar huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten en een nieuwe permanente bedrijfswoning gerealiseerd. De bestaande tweede agrarische bedrijfswoning wordt aangeduid als plattelandswoning. 


  Vanwege de 10-jarige exploitatieperiode en omdat er voorafgaand en na afloop respectievelijk wordt opgebouwd en verwijderd/gesloopt is een tijdelijke bestemming van 11 jaar noodzakelijk die met de Regeling Uitvoering Crisis- en Herstelwet mogelijk wordt gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 8 december 2023 ter visie gelegen en er zijn 8 zienswijzen ingediend. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Westerweg 27 Nieuwe Niedorp wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de Nota beantwoording zienswijzen en wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan ‘Westerweg 27 Nieuwe Niedorp’, gelegen aan de Westerweg 27 te Nieuwe Niedorp ongewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz28-VA01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat met de initiatiefnemers een planschadeovereenkomst is afgesloten.
  03:47:10 - 03:48:55 - Rian van Dam
 31. C.19

  In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is  aan de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om als gemeente te laten zien hoe de uitvoering van dit verdrag wordt meegenomen in gemeentelijke plannen en beleidsvorming. 


  Daarnaast is uitgesproken dat het wenselijk is dat deze plannen worden samengevoegd tot een integraal plan voor het gehele sociaal domein. Ook stelt het 'Besluit Toegankelijkheid’ dat gemeenten een actieplan moeten opstellen waarin zij geleidelijk werken aan een betere algemene toegankelijkheid, ook buiten het sociaal domein. Dit alles komt samen in de Lokale Inclusie Agenda.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Lokale Inclusie Agenda wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Lokale Inclusie Agenda Hollands Kroon vast te stellen.

  03:47:51 - 03:48:55 - Rian van Dam
 32. D

  03:48:28 - 03:48:55 - Rian van Dam