Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 11 juli 2024

19:30 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam
Toelichting

De ondertekende raadsbesluiten zijn toegevoegd aan de agendapunten in het besluitvormende gedeelte van de vergadering.

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:03 - 00:01:15 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:20 - 00:01:15 - Rian van Dam
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (…)
  B.5 Herijking Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 2024
  B.6 Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2028
  Besluitvormend
  (…)

  00:01:05 - 00:01:15 - Rian van Dam
  00:01:15 - 00:01:28 - Reginald Visser
  00:01:33 - 00:01:48 - Rian van Dam
  00:01:49 - 00:03:06 - Rian van Dam
 4. B
  Oordeelvormend
 5. B.1

  Door het ontslag van wethouder Peters is een vacature ontstaan. Op grond van artikel 39 van de Gemeentewet geschiedt de benoeming ter vervulling van een tussentijdse vacature zo spoedig mogelijk, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen.


  De huidige coalitie (OHK, SHK, PvdA en D66) wil doorgaan met 4 (fulltime) wethouders, waarbij de eerder vastgestelde tijdsbestedingsnorm - voor twee wethouders - wordt gewijzigd.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Wijziging aantal wethouders en tijdsbestedingsnorm te agenderen voor besluitvorming.

  00:02:04 - 00:03:06 - Rian van Dam
  00:03:06 - 00:07:39 - Jan-Willem van der Klugt
  00:07:39 - 00:07:48 - Rian van Dam
  00:07:48 - 00:12:03 - Joop Laagland
  00:12:03 - 00:12:34 - Judith de Git
  00:12:35 - 00:12:37 - Rian van Dam
  00:12:39 - 00:13:03 - Wim Groot
  00:13:03 - 00:13:05 - Rian van Dam
  00:13:05 - 00:13:30 - Sylvia Buczynski
  00:13:30 - 00:13:32 - Rian van Dam
  00:13:32 - 00:14:06 - Kitty Pronk-Heisen
  00:14:06 - 00:14:11 - Rian van Dam
  00:14:11 - 00:15:38 - Alexander Bügel
  00:15:39 - 00:15:53 - Rian van Dam
  00:15:53 - 00:16:26 - Jan-Willem van der Klugt
  00:16:26 - 00:16:31 - Rian van Dam
  00:16:31 - 00:23:30 - Alexander Bügel
  00:23:30 - 00:23:35 - Rian van Dam
  00:23:37 - 00:26:04 - Joop Laagland
  00:26:05 - 00:26:07 - Rian van Dam
  00:26:07 - 00:28:00 - Alexander Bügel
  00:28:00 - 00:28:13 - Rian van Dam
  00:28:13 - 00:28:40 - Joop Laagland
  00:28:40 - 00:28:49 - Rian van Dam
  00:28:49 - 00:29:13 - Jan-Willem van der Klugt
  00:29:13 - 00:29:28 - Arnold Philipsen
  00:29:32 - 00:29:34 - Rian van Dam
  00:29:34 - 00:30:24 - Sylvia Buczynski
  00:30:25 - 00:30:26 - Rian van Dam
  00:30:27 - 00:30:33 - Judith de Git
  00:30:34 - 00:30:50 - Rian van Dam
  00:30:50 - 00:31:38 - Jan-Willem van der Klugt
  00:31:38 - 00:32:53 - Rian van Dam
 6. B.2

  In de Woonvisie Hollands Kroon wordt het woonbeleid voor de komende 5 jaar geschetst. De titel van de visie is ‘Ambitie en balans’. In de nieuwe woonvisie ligt de focus op 4 thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen, zorg en welzijn. 


  Met de nieuwe woonvisie wil de gemeente meer regie voeren op deze vier thema’s, door verschillende (nieuwe) instrumenten in te zetten. De huidige woonvisie, vastgesteld door de raad op17 december 2020), wordt ingetrokken.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Woonvisie en de amendementen te agenderen voor besluitvorming.

  00:31:57 - 00:32:53 - Rian van Dam
  00:32:54 - 00:35:19 - Patty Laan-Olij
  00:35:19 - 00:35:41 - Lars Ruiter
  00:35:41 - 00:35:45 - Patty Laan-Olij
  00:35:45 - 00:35:53 - Lars Ruiter
  00:35:53 - 00:36:12 - Patty Laan-Olij
  00:36:12 - 00:36:32 - Rian van Dam
  00:36:34 - 00:39:25 - Pim de Herder
  00:39:25 - 00:41:06 - Wim Groot
  00:41:06 - 00:41:11 - Rian van Dam
  00:41:11 - 00:44:05 - Daan Blokker
  00:44:06 - 00:44:10 - Rian van Dam
  00:44:10 - 00:45:19 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:45:19 - 00:45:23 - Rian van Dam
  00:45:23 - 00:46:37 - Sylvia Buczynski
  00:46:37 - 00:46:41 - Rian van Dam
  00:46:41 - 00:48:32 - Judith de Git
  00:48:32 - 00:48:37 - Rian van Dam
  00:48:37 - 00:51:19 - Lars Ruiter
  00:51:19 - 00:51:29 - Rian van Dam
  00:51:29 - 00:53:14 - Henk van Gameren
  00:53:15 - 00:53:19 - Rian van Dam
  00:53:19 - 00:53:21 - Henk van Gameren
  00:53:21 - 00:53:29 - Rian van Dam
  00:53:29 - 00:54:51 - Patty Laan-Olij
  00:54:51 - 00:54:53 - Rian van Dam
  00:54:53 - 00:55:13 - Sylvia Buczynski
  00:55:13 - 00:55:23 - Rian van Dam
  00:55:23 - 00:55:44 - Daan Blokker
  00:55:45 - 00:55:48 - Rian van Dam
  00:55:49 - 00:56:10 - Patty Laan-Olij
  00:56:11 - 00:56:46 - Lars Ruiter
  00:56:46 - 00:57:07 - Rian van Dam
  00:57:13 - 01:01:58 - Portefeuillehouder
  01:01:58 - 01:02:01 - Sylvia Buczynski
  01:02:01 - 01:02:08 - Portefeuillehouder
  01:02:08 - 01:02:50 - Henk van Gameren
  01:02:50 - 01:02:51 - Portefeuillehouder
  01:02:51 - 01:03:06 - Henk van Gameren
  01:03:06 - 01:03:13 - Portefeuillehouder
  01:03:13 - 01:03:19 - Sylvia Buczynski
  01:03:19 - 01:04:34 - Portefeuillehouder
  01:04:34 - 01:05:35 - Patty Laan-Olij
  01:05:35 - 01:06:10 - Sylvia Buczynski
  01:06:11 - 01:06:15 - Rian van Dam
  01:06:15 - 01:06:31 - Patty Laan-Olij
  01:06:31 - 01:06:40 - Rian van Dam
  01:06:43 - 01:06:47 - Rian van Dam
  01:06:49 - 01:08:18 - Portefeuillehouder
  01:08:18 - 01:09:20 - Lars Ruiter
  01:09:20 - 01:09:39 - Portefeuillehouder
  01:09:41 - 01:09:52 - Rian van Dam
  01:09:52 - 01:11:14 - Henk van Gameren
  01:11:14 - 01:11:47 - Rick Boersen
  01:11:47 - 01:11:49 - Rian van Dam
  01:11:50 - 01:13:43 - Portefeuillehouder
  01:13:43 - 01:14:21 - Rick Boersen
  01:14:21 - 01:14:33 - Portefeuillehouder
  01:14:33 - 01:15:22 - Patty Laan-Olij
  01:15:22 - 01:15:28 - Portefeuillehouder
  01:15:28 - 01:15:31 - Lars Ruiter
  01:15:31 - 01:15:38 - Portefeuillehouder
  01:15:38 - 01:15:59 - Rian van Dam
  01:15:59 - 01:16:03 - Patty Laan-Olij
  01:16:03 - 01:16:41 - Rian van Dam
 7. B.3

  Voor de toekomst van de havens van Den Oever, de visserij en het behoud van de identiteit van het dorp als visserijgemeenschap, is een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het Blue Food Centrum Wieringen (BFCW). Dit plan is opgenomen in het Visserij Ontwikkelplan (VOP) van het Rijk en de regio’s en komt in aanmerking voor een subsidie van € 3,15 miljoen.Voor de voorbereiding van de uitwerking van het BFCW wordt de raad gevraagd om budget beschikbaar te stellen.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Visserij Ontwikkel Plan te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Berokkenheid raad
  Toevoegen kunst en cultuur
  01:16:06 - 01:16:41 - Rian van Dam
  01:25:08 - 01:25:26 - Rian van Dam
  01:25:47 - 01:25:50 - Rian van Dam
  01:25:53 - 01:27:25 - Rian van Dam
  01:27:25 - 01:27:30 - Cees Meeldijk
  01:27:30 - 01:27:32 - Rian van Dam
  01:27:32 - 01:29:48 - Cees Meeldijk
  01:29:48 - 01:29:49 - Rian van Dam
  01:29:49 - 01:31:14 - Sylvia Buczynski
  01:31:14 - 01:31:19 - Rian van Dam
  01:31:19 - 01:32:16 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  01:32:16 - 01:32:19 - Rian van Dam
  01:32:20 - 01:33:42 - Joop Laagland
  01:33:42 - 01:33:43 - Rian van Dam
  01:33:43 - 01:34:57 - Judith de Git
  01:34:57 - 01:35:01 - Rian van Dam
  01:35:03 - 01:36:33 - Petra Borst-Koorn
  01:36:33 - 01:36:36 - Rian van Dam
  01:36:37 - 01:38:42 - Reginald Visser
  01:38:43 - 01:38:54 - Rian van Dam
  01:38:54 - 01:42:03 - Pim de Herder
  01:42:03 - 01:42:13 - Rian van Dam
  01:42:16 - 01:46:59 - Portefeuillehouder
  01:46:59 - 01:47:02 - Rian van Dam
  01:47:04 - 01:47:13 - Pieter de Jong
  01:47:14 - 01:48:56 - Rian van Dam
 8. B.4

  Het plan Polderpark Anna Paulowna van Woningstichting Anna Paulowna voorziet in 31 sociale huurwoningen en 10 bouwkavels voor vrijstaande woningen. 


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 19 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn voorzien van een antwoord in de Nota zienswijzen en wijzigingen en leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Bestemmingsplan Polderpark Anna Paulowna te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Monitoren verkeerssituatie
  01:48:07 - 01:48:56 - Rian van Dam
  01:48:58 - 01:51:03 - Arnold Philipsen
  01:51:03 - 01:51:06 - Rian van Dam
  01:51:07 - 01:52:09 - Daan Blokker
  01:52:09 - 01:52:11 - Rian van Dam
  01:52:11 - 01:52:56 - Henk van Gameren
  01:52:58 - 01:53:02 - Rian van Dam
  01:53:02 - 01:53:53 - Sylvia Buczynski
  01:53:54 - 01:53:59 - Rian van Dam
  01:53:59 - 01:54:58 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  01:54:58 - 01:55:04 - Rian van Dam
  01:55:04 - 01:57:59 - Jan Dijkshoorn
  01:57:59 - 01:58:03 - Rian van Dam
  01:58:03 - 02:00:03 - Wim Groot
  02:00:03 - 02:00:30 - Lars Ruiter
  02:00:30 - 02:01:01 - Wim Groot
  02:01:01 - 02:04:20 - Portefeuillehouder
  02:04:20 - 02:06:06 - Rian van Dam
 9. B.5

  Met de Herijking van de Regionale Energiestrategie (RES) 2024 van Noord-Holland Noord worden de wijzigingen in de zoekgebieden ten opzichte van de RES 1.0 vastgesteld. Hierdoor kunnen de gemeenten en provincies deze wijzigingen opnemen in het omgevingsbeleid. Dit is belangrijk om te kunnen blijven koersen op de realisatie van de ambitie van 3,6 TWh vanuit de regio Noord-Holland Noord in 2030. Uit de Herijking RES 2024 blijkt dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om de gezamenlijke ambitie van 3,6 TWh te realiseren.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Herijking Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 2024 te agenderen voor besluitvorming.

  02:04:49 - 02:06:06 - Rian van Dam
  02:06:06 - 02:06:50 - Jan-Willem van der Klugt
  02:06:50 - 02:06:54 - Rian van Dam
  02:06:56 - 02:15:00 - Pieter de Jong
  02:15:00 - 02:15:04 - Rian van Dam
  02:15:05 - 02:16:35 - Arnold Philipsen
  02:16:35 - 02:18:06 - Judith de Git
  02:18:06 - 02:18:11 - Rian van Dam
  02:18:11 - 02:19:08 - Sylvia Buczynski
  02:19:09 - 02:19:14 - Rian van Dam
  02:19:15 - 02:21:39 - Joop Laagland
  02:21:39 - 02:21:41 - Rian van Dam
  02:21:42 - 02:23:57 - Mirko Hruska
  02:23:58 - 02:24:04 - Rian van Dam
  02:24:04 - 02:25:29 - Henk van Gameren
  02:25:29 - 02:25:33 - Rian van Dam
  02:25:33 - 02:27:05 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  02:27:06 - 02:27:32 - Rian van Dam
  02:27:34 - 02:30:04 - Portefeuillehouder
  02:30:04 - 02:30:16 - Rian van Dam
  02:30:16 - 02:30:45 - Jan Dijkshoorn
  02:30:45 - 02:30:47 - Portefeuillehouder
  02:30:47 - 02:30:55 - Jan Dijkshoorn
  02:30:55 - 02:30:57 - Rian van Dam
  02:31:01 - 02:31:17 - Portefeuillehouder
  02:31:17 - 02:31:21 - Rian van Dam
  02:31:21 - 02:31:22 - Henk van Gameren
  02:31:22 - 02:31:34 - Rian van Dam
  02:31:34 - 02:32:12 - Jan-Willem van der Klugt
  02:32:12 - 02:33:26 - Rian van Dam
 10. B.6

  De Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2028 is het Vergunningen-, Toezicht-, en Handhavings-(VTH) beleid 2024-2028. Dit meerjarenbeleid is nodig is om te voldoen aan wet‐ en regelgeving voor wat betreft Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.


  Het beleid biedt transparantie in de taken, prioriteiten en werkwijze bij het toezien op de naleving van wet- en regelgeving voor omgevingsrecht, aanverwante en bijzondere wetten. Uitgangspunt is hierbij de ambtelijk beoordeling van de provincie in het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) met als voornaamste opdracht het vaststellenvan de meerjarige Uitvoering- en handhavingsstrategie 2024-2028 Hollands Kroon.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2028 te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Regels reclameborden in openbare ruimte
  02:32:43 - 02:33:26 - Rian van Dam
  02:33:26 - 02:36:49 - Reginald Visser
  02:36:51 - 02:36:52 - Rian van Dam
  02:36:52 - 02:37:26 - Sylvia Buczynski
  02:37:26 - 02:37:28 - Rian van Dam
  02:37:30 - 02:37:33 - Rian van Dam
  02:37:33 - 02:38:17 - Reginald Visser
  02:38:19 - 02:38:21 - Rian van Dam
  02:38:21 - 02:38:41 - Sylvia Buczynski
  02:38:43 - 02:38:44 - Rian van Dam
  02:38:44 - 02:39:09 - Alexander Bügel
  02:39:12 - 02:41:28 - Rian van Dam
  02:41:28 - 02:41:42 - Reginald Visser
  02:41:42 - 02:42:57 - Rian van Dam
 11. C
  Besluitvormend
 12. C.1

  Besluit

  De agenda wordt, met in acht neming van de besluiten in het oordeelvormende gedeelte, gewijzigd vastgesteld:


  (...)

  • C.6 Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2028
  • C.7 Jaarverslag informatiebeveiliging 2023
  • C.8 Wijziging aantal wethouders en tijdsbestedingsnorm
  • C.9 Woonvisie
  • Amendement 03 Vereveningsfonds (CDA, VVD, LDA)
  • C.10 Visserij Ontwikkel Plan
  • C.11 Bestemmingsplan Polderpark Anna Paulowna
  • C.12 Herijking Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord
  • D.1 Sluiting
  02:42:28 - 02:42:57 - Rian van Dam
  02:42:57 - 02:43:13 - Patty Laan-Olij
  02:43:13 - 02:45:07 - Rian van Dam
 13. C.2

  02:43:57 - 02:45:07 - Rian van Dam
 14. C.3

  Besluit

  De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 en 20 juni 2024 worden ongewijzigd vastgesteld.

  02:43:58 - 02:45:07 - Rian van Dam
 15. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Aanvulling kaderbrief financieel toezicht 2025
  Artikel - Tips voor gemeenteraadsfracties i.v.m. het houtrookprobleem
  Bezwaarschift ivm vergunning mestsilo Kreil 11
  Bezwaarschrift mestsilo's
  Brief Handhavingsverzoek AZC
  Brief herbenoeming burgemeester Hollands Kroon, mw. van Dam
  Brief inwoner - reactie essay Berkhout en de Lange tweede versie
  Brief inwoner over ontslag wethouder Peters
  Brief: mestsilo Kreil 11 Z-490864
  Cliëntenraad Participatiewet Jaarverslag 2023
  Controleverklaring en gewaarmerkte jaarstukken 2023 OD NHN
  Jaarstukken 2023 VR NHN inclusief accountantsverklaring (zienswijze procedure)
  Komst mestsilo's in Hollandskroon
  Memo raad 24-06-04 Duurzaam Ondernemersloket
  Memo raad 24-06-11 inzake aanbestedingsplicht Gemeentepolis
  Memo raad 24-06-11 omgevingsplan
  Memo raad 24-06-11 versnellen realisatie Dahliapark
  Memo raad 24-06-18 Aspectinspectie IBT informatie- en archiefbeheer 2024
  Memo raad 24-06-18 meicirculaire 2024
  Memo raad 24-06-18 rapport onderzoek monumentenstatus
  Memo raad 24-07-02 100 jaar Zuiderzeewerken
  Memo raad 24-07-02 NRD Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
  Memo raad 24-07-02 pontveer Westeinde
  Memo raad 24-07-02 Q1 2024 Incluzio
  Memo raad 24-07-02 winkelhart Nieuwe Niedorp
  Memo raad jaarverslagen buurtbemiddeling en klachten 2023
  Online jaarverslag 2023
  Reactie op ingebrachte zienswijze op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 VR NHN
  Reddingsplan voor de historische scheepwrakken in de Waddenzee
  Regiomemo raad 24-06-11 GGID
  Uitsprak Raad van State over bestemmignsplan Agriport A7, deelgebied B1
  Verantwoording coördinatie opvang Oekraïense vluchtelingen
  02:44:16 - 02:45:07 - Rian van Dam
 16. C.5

  De gemeente wil haar grondbeleidsinstrumentarium optimaal inzetten zodat zij haar ruimtelijke doelstellingen kan behalen en de financiële risico’s beheersbaar kan houden. In deze Nota Grondbeleid wordt vastgelegd hoe de gemeente dit doet. De Nota Grondbeleid biedt een instrumentarium om ruimtelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Via het beleid is het voorstel om een actieve rol bij projecten te nemen die in grote mate bijdragen aan bepaalde gemeentelijke ambities. Dit is een verandering ten opzichte van het huidige beleid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie LDA (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Grondbeleid wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de Nota Grondbeleid 2024 van Hollands Kroon vast te stellen;
  2. de Nota Grondbeleid 2019-2022 van Hollands Kroon in te trekken;
  3. een investeringskrediet van € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen aan het college voor het doen van strategische aankopen;
  4. in te stemmen met de rentelast van €100.000,- en deze verwerken in de tweede bestuursrapportage 2024.
  02:44:34 - 02:45:07 - Rian van Dam
  02:45:07 - 02:45:25 - Pim de Herder
  02:45:25 - 02:47:35 - Rian van Dam
 17. C.6

  De Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2028 is het Vergunningen-, Toezicht-, en Handhavings-(VTH) beleid 2024-2028. Dit meerjarenbeleid is nodig is om te voldoen aan wet‐ en regelgeving voor wat betreft Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 


  Het beleid biedt transparantie in de taken, prioriteiten en werkwijze bij het toezien op de naleving van wet- en regelgeving voor omgevingsrecht, aanverwante en bijzondere wetten. Uitgangspunt is hierbij de ambtelijk beoordeling van de provincie in het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) met als voornaamste opdracht het vaststellenvan de meerjarige Uitvoering- en handhavingsstrategie 2024-2028 Hollands Kroon.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie LDA (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2028 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2028 vast te stellen.

  02:45:37 - 02:47:35 - Rian van Dam
 18. C.7

  De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de kwaliteit van de informatiebeveiliging. Uit het jaarverslag blijkt dat de organisatie in 2023 adequate beheersmaatregelen heeft getroffen volgens de ENSIA-methodiek en de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie LDA (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Jaarverslag informatiebeveiliging 2023 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2023 vast te stellen.

  02:46:23 - 02:47:35 - Rian van Dam
  02:47:35 - 02:47:57 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
 19. C.8

  Door het ontslag van wethouder Peters is een vacature ontstaan. Op grond van artikel 39 van de Gemeentewet geschiedt de benoeming ter vervulling van een tussentijdse vacature zo spoedig mogelijk, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen.


  De huidige coalitie (OHK, SHK, PvdA en D66) wil doorgaan met 4 (fulltime) wethouders, waarbij de eerder vastgestelde tijdsbestedingsnorm - voor twee wethouders - wordt gewijzigd.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie LDA (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Wijziging aantal wethouders en tijdsbestedingsnorm wordt zonder stemming aangenomen, waarbij J. Laagland (GL) en D. Blokker (GL) geacht willen worden tegen te hebben gestemd.


  De raad besluit:

  1. het aantal wethouders vast te stellen op 4 (4fte);
  2. voor de zittende wethouders de tijdsbestedingsnorm vast te stellen op:
  • a. M.M.J. van Gent-Overdevest, 1 fte
  • b. R.N. Leever, 1 fte
  • c. M. Versteeg, 1 fte
  • d. M.J. Versluis, 1 fte
  02:47:23 - 02:47:35 - Rian van Dam
  02:47:35 - 02:47:57 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  02:47:59 - 02:51:23 - Rian van Dam
 20. C.9.a

  Besluit

  Het amendement A2403 Vereveningsfonds wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  1. De tekst op bladzijde 8 van de Woonvisie, luidende:
  Bij kleine plannen is 30% sociale huur niet altijd haalbaar. Bij plannen van 3 woningen of meer moet de
  initiatiefnemer dat aantonen en vervolgens een afdracht doen in een vereveningsfonds, van waaruit de bouw van sociale huurwoningen elders kan worden gefaciliteerd. Bij grotere plannen kan alleen bij hoge uitzondering van de 30% sociaal worden afgeweken (mét afdracht aan het vereveningsfonds).


  te wijzigen in:


  Bij kleine(re) plannen is 30% sociale huur niet altijd haalbaar. Indien initiatiefnemer dat kan aantonen wordt een financiële afdracht verplicht in een vereveningsfonds, van waaruit de bouw van sociale huurwoningen elders kan worden gefaciliteerd. De nadere uitwerking van dit fonds vindt plaats in de Nota kostenverhaal.


  2. De tekst op bladzijde 41 van de Woonvisie, luidende:
  Plannen van 3 of meer woningen worden verplicht om minimaal 30% sociale huur op te nemen. Op deze manier streven we naar diversiteit en menging van producten binnen projecten en plannen.
  Bij kleine plannen kijken we wat haalbaar is. Sociale huur moet daarbij ook een uitgangspunt blijven. Echter willen we hier kleine plannen niet frustreren met harde eisen. Wanneer realisatie van sociale huur in een plan niet mogelijk blijkt vragen we om een bijdrage in een vereveningsfonds (wordt uitgewerkt in nota kostenverhaal). Zie voor uitleg over de werking van een vereveningsfonds de bijlage.


  te wijzigen in:


  Bij kleine(re) plannen is 30% sociale huur niet altijd haalbaar. Indien initiatiefnemer dat kan aantonen wordt een financiële afdracht verplicht in een vereveningsfonds, van waaruit de bouw van sociale huurwoningen elders kan worden gefaciliteerd. De nadere uitwerking van dit fonds vindt plaats in de Nota kostenverhaal). Zie voor uitleg over de werking van een vereveningsfonds de bijlage.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 03 Woonvisie Vereveningsfonds (CDA, VVD, LDA)
 21. C.9.b

  In de Woonvisie Hollands Kroon wordt het woonbeleid voor de komende 5 jaar geschetst. De titel van de visie is ‘Ambitie en balans’. In de nieuwe woonvisie ligt de focus op 4 thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen, zorg en welzijn.


  Met de nieuwe woonvisie wil de gemeente meer regie voeren op deze vier thema’s, door verschillende (nieuwe) instrumenten in te zetten. De huidige woonvisie, vastgesteld door de raad op17 december 2020), wordt ingetrokken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie LDA (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Woonvisie wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. de Woonvisie Hollands Kroon vast te stellen, met inachtneming van amendement A2303 Vereveningsfonds;
  2. de Woonvisie, vastgesteld bij besluit van de raad van 17 december 2020, in te trekken.
  02:48:15 - 02:51:23 - Rian van Dam
 22. C.10

  Voor de toekomst van de havens van Den Oever, de visserij en het behoud van de identiteit van het dorp als visserijgemeenschap, is een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het Blue Food Centrum Wieringen (BFCW). Dit plan is opgenomen in het Visserij Ontwikkelplan (VOP) van het Rijk en de regio’s en komt in aanmerking voor een subsidie van € 3,15 miljoen. Voor de voorbereiding van de uitwerking van het BFCW wordt de raad gevraagd om budget beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie LDA (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Visserij ontwikkel Plan wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. voor de realisatie van het Blue Food Centrum Wieringen in 2024 een budget van €275.000,- ter beschikking te stellen;
  2. dit budget te onttrekken aan de bestemmingsreserve Visserij Ontwikkelingsplan en hiervoor de begroting 2024 te wijzigen.
  02:48:56 - 02:51:23 - Rian van Dam
 23. C.11

  Het plan Polderpark Anna Paulowna van Woningstichting Anna Paulowna voorziet in 31 sociale huurwoningen en 10 bouwkavels voor vrijstaande woningen. 


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 19 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn voorzien van een antwoord in de Nota zienswijzen en wijzigingen en leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie LDA (1), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie OHK (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Polderpark Anna Paulowna wordt zonder stemming aangenomen, waarbij E. Slootweg (OHK) geacht wil worden tegen te hebben gestemd.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met bijgevoegde Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Polderpark;
  2. het bestemmingsplan Polderpark Anna Paulowna conform de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz48-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  02:49:57 - 02:51:23 - Rian van Dam
 24. C.12

  Met de Herijking van de Regionale Energiestrategie (RES) 2024 van Noord-Holland Noord worden de wijzigingen in de zoekgebieden ten opzichte van de RES 1.0 vastgesteld. Hierdoor kunnen de gemeenten en provincies deze wijzigingen opnemen in het omgevingsbeleid. Dit is belangrijk om te kunnen blijven koersen op de realisatie van de ambitie van 3,6 TWh vanuit de regio Noord-Holland Noord in 2030. Uit de Herijking RES 2024 blijkt dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om de gezamenlijke ambitie van 3,6 TWh te realiseren.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (1), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2), Fractie LDA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Herijking Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 2024 wordt zonder stemming aangenomen, waarbij J. Laagland (GL) en D. Blokker (GL) geacht willen worden tegen te hebben gestemd.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Herijking RES Noord-Holland Noord 2024, als resultaat van de regionale samenwerking in de RES-regio Noord-Holland Noord, onder voorwaarde van de volgende wijzigingen vanuit de gemeente Hollands Kroon:
  • toevoegen van het zoekgebied zon Amsteldijk;
  • verwijderen van het zoekgebied Wieringerhoek;
  • het zoekgebied zon Amsteldijk toe te voegen op de RES-zoekgebieden kaart;
   2. deze wijzigingen mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.
  02:50:50 - 02:51:23 - Rian van Dam
  02:51:23 - 02:51:37 - Joop Laagland
  02:51:37 - 02:51:42 - Rian van Dam
  02:51:42 - 02:52:01 - Henk van Gameren
  02:52:01 - 02:53:07 - Rian van Dam
 25. D

  02:52:18 - 02:53:07 - Rian van Dam