Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Zienswijze GR's

donderdag 15 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
A. van Dam

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1

  00:00:03 - 00:01:09 - Rian van Dam
 2. A.2

  00:00:59 - 00:01:09 - Rian van Dam
 3. A.3

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  B. Oordeelvormend
  B.1 Kadernota GGD Hollands Noorden 2025
  (...)

  00:01:09 - 00:01:09 - Rian van Dam
  00:01:12 - 00:01:32 - Jan-Willem van der Klugt
  00:01:32 - 00:02:30 - Rian van Dam
 4. B

  00:01:50 - 00:02:30 - Rian van Dam
  00:02:30 - 00:06:09 - Jan-Willem van der Klugt
  00:06:09 - 00:06:21 - Rian van Dam
  00:06:21 - 00:07:15 - Sylvia Buczynski
  00:07:16 - 00:07:19 - Rian van Dam
  00:07:19 - 00:08:10 - Jeffrey Leever
  00:08:12 - 00:08:14 - Rian van Dam
  00:08:14 - 00:08:33 - Sylvia Buczynski
  00:08:35 - 00:08:37 - Rian van Dam
  00:08:38 - 00:10:31 - Henk van Gameren
  00:10:33 - 00:10:36 - Rian van Dam
  00:10:36 - 00:11:00 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:11:02 - 00:11:05 - Rian van Dam
  00:11:06 - 00:12:44 - Jip Pankras
  00:12:44 - 00:12:46 - Rian van Dam
  00:12:48 - 00:14:14 - Petra Borst-Koorn
  00:14:14 - 00:14:16 - Rian van Dam
  00:14:17 - 00:15:32 - Jan-Willem van der Klugt
  00:15:32 - 00:16:49 - Rian van Dam
  00:16:49 - 00:17:28 - Jan-Willem van der Klugt
  00:17:28 - 00:18:14 - Rian van Dam
  00:18:14 - 00:18:15 - Inspreker
  00:18:15 - 00:18:18 - Henk van Gameren
  00:18:18 - 00:18:20 - Rian van Dam
  00:18:20 - 00:18:30 - Henk van Gameren
  00:18:30 - 00:18:32 - Rian van Dam
  00:18:32 - 00:18:38 - Henk van Gameren
  00:18:38 - 00:18:40 - Rian van Dam
  00:18:40 - 00:18:43 - Henk van Gameren
  00:18:43 - 00:18:46 - Rian van Dam
  00:18:46 - 00:19:56 - Inspreker
  00:19:57 - 00:19:58 - Rian van Dam
  00:19:58 - 00:20:05 - Jan-Willem van der Klugt
  00:20:05 - 00:20:35 - Inspreker
  00:20:35 - 00:20:41 - Rian van Dam
  00:20:41 - 00:20:51 - Jan-Willem van der Klugt
  00:20:51 - 00:20:53 - Inspreker
  00:20:53 - 00:20:54 - Jan-Willem van der Klugt
  00:20:54 - 00:20:57 - Jan-Willem van der Klugt
  00:20:57 - 00:21:02 - Rian van Dam
  00:21:02 - 00:21:38 - Inspreker
  00:21:38 - 00:21:39 - Rian van Dam
  00:21:40 - 00:21:54 - Paul Medema
  00:21:56 - 00:22:12 - Inspreker
  00:22:12 - 00:22:14 - Rian van Dam
  00:22:15 - 00:22:33 - Rian van Dam
  00:22:37 - 00:22:53 - Rian van Dam
 5. B.1

  Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft haar Kadernota 2025 aangeboden. De gemeenten kunnen een zienswijze afgeven. Regionaal is afgesproken om dit gezamenlijk via de RRN te doen. Geadviseerd wordt om een positieve zienswijze af te geven.

  Besluit

  De raad besluit het raadsvoorstel te agenderen voor besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Kritische blik financien gemeenschappelijke regelingen
 6. C

  00:22:42 - 00:22:53 - Rian van Dam
  00:22:53 - 00:23:12 - Henk van Gameren
 7. C.1

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
  (...)
  D.0 Moties over onderwerpen die niet op de agenda staan
  D.0.A Motie 1 Regionaal onderzoek kernenergie (LADA, CDA)
  D.1 Aanwijzing tweede plaatsvervangend griffier
  D.2 Sluiting

  00:22:55 - 00:23:12 - Henk van Gameren
  00:23:12 - 00:30:33 - Rian van Dam
 8. C.2

  00:23:26 - 00:30:33 - Rian van Dam
 9. C.3

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:23:41 - 00:30:33 - Rian van Dam
 10. C.4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Artikel - De opwarming van de Aarde zet door 15.01.2024
  Brief - Omgevingsvisie Schagen Oost
  Memo raad 24-01-23 over wijziging meedoenregeling en leszwemmen
  Memo raad 24-01-30 Q3 2023 Incluzio HK
  Memo raad 24-02-06 herstructurering Wieringerwerf 2023
  Memo raad 24-02-06 huishoudelijke hulp - kwaliteitsonderzoek
  Memo raad 24-02-06 Spreidingswet
  Memo raad 24-02-06 verantwoording 2023 BAG BGT BRO
  Memo raad 24-02-07 Vergunning tijdelijke huisvesting Middenmeer
  Raden in Verzet | Voorbeeldmotie 'Zonder geld geen gemeenten' oproep informateur en onderhandelende partijen
  Week van het Vergeten Kind - bericht voor de gemeenteraad
  Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Meertuin” in Slootdorp
  00:23:53 - 00:30:33 - Rian van Dam
 11. C.5

  Het dagelijks bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de Kadernota 2025 gepresenteerd. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). Er wordt voorgesteld om een negatieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 omdat de financiële gevolgen van voornamelijk het Interbestuurlijk programma (IBP) onvoldoende duidelijk zijn en een financieel risico vormen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Kadernota Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2025 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.
  ++
  ++

  De raad besluit:
  een negatieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

  00:24:07 - 00:30:33 - Rian van Dam
 12. C.6

  Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft haar Kadernota 2025 aangeboden. De gemeenten kunnen een zienswijze afgeven. Regionaal is afgesproken om dit gezamenlijk via de RRN te doen. Geadviseerd wordt om een positieve zienswijze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Kadernota GGD Hollands Noorden 2025 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 van de GGD Hollands Noorden 2025.

  00:25:13 - 00:30:33 - Rian van Dam
 13. C.7

  De gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland heeft voor 2025 een Kadernota opgesteld die richting geeft aan de uitwerking van de begroting 2025. Door de colleges van Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wordt via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) aan de raden voorgesteld geen gezamenlijke zienswijze in te dienen. De kadernota geeft geen aanleiding voor een zienswijze, nu deze vooralsnog past in het beleidskader van de gemeenten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Kadernota GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 2025 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland.

  00:25:39 - 00:30:33 - Rian van Dam
 14. C.8

  De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 11 december 2023 de Kadernota 2025 en het Meerjarenontwikkelplan Brandweer aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast heeft de VRNHN op 11 december 2023 het Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 en het Dekkingsplan 2024-2027 aan de burgemeester aangeboden, met het verzoek hierover met de gemeenteraad in overleg te gaan. Door de gemeenten van de Kop van Noord-Holland is een gezamenlijke zienwijze opgesteld. In deze zienswijze worden naast de kadernota ook het dekkingsplan en ontwerpbeleidsplan meegenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Kadernota 2025, Meerjarenontwikkelplan Brandweer, Ontwerpbeleidsplan 2024–2027 en Dekkingsplan Veiligheidsregio Noord Holland Noord wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. voor de Kadernota 2025 en het Meerjarenontwikkelplan Brandweer een gezamenlijke zienswijze af te geven met daarin het advies:
  • om kritisch te kijken en te blijven kijken naar de (overige) uitgaven van de Veiligheidsregio, en onlosmakelijk daarvan de door hen uit te voeren taken en ambities;
  • een toelichting te geven op de keuze waarom voor een ingroeiperiode van drie jaar is gekozen;
  • om de effecten en resultaten van de voorgestelde plannen uit het Meerjarenontwikkelplan Brandweer te monitoren, periodiek te evalueren en de gemeenteraden daarover actief te informeren.
   2. kennis te nemen van het Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 en het Dekkingsplan en de volgende opmerking mee te geven aan de burgemeesters ter overweging bij de vaststelling van genoemd Ontwerpbeleidsplan:
  • verzocht wordt, om bij de vaststelling van het Ontwerpbeleidsplan goed te kijken of de gemaakte beleidskeuzes niet verder gaan of ambitieuzer zijn dan de taken die, op grond van de wet of de gemeenschappelijke regeling, aan de Veiligheidsregio zijn toegekend.
  00:26:13 - 00:30:33 - Rian van Dam
 15. C.9

  De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven op de kadernota 2025 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. De zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Kadernota Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2025 wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

  00:27:13 - 00:30:33 - Rian van Dam
 16. C.10

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Een deel van de wijzigingen is verplicht, en bij een deel is het aan de gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging. 


  In Noord-Holland Noord hebben we daarvoor met elkaar een gezamenlijk plan van aanpak afgesproken. In de periode van eind september tot begin november 2023 hebben alle gemeenteraden de kaders vastgesteld voor alle gemeenschappelijke regelingen die binnen de scope van de opdracht vallen. Op grond van de vastgestelde kaders zijn alle gemeenschappelijke regelingen in concept gewijzigd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regelingen wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:

  1. een positieve zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. een positieve zienswijze af te geven op het besluit van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio om het aantal deelnemers in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van minimaal vier naar minimaal twee terug te brengen en deze wijziging derhalve mee te nemen in de wijziging van de gemeenschappelijke regeling;
  3. een positieve zienswijze af te geven op de wijziging van de GR GGD Hollands Noorden in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke Regelingen;
  4. een positieve zienswijze af te geven op het besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden om de extra taak “in control of alcohol en drugs” toe te voegen en deze wijziging derhalve mee te nemen in de wijziging van de gemeenschappelijke regeling;
  5. een positieve zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Omgevingsdienst Noord Holland Noord in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  6. een positieve zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. (de evaluatiebepaling is in de GR RHCA opgenomen volgens het kaderstellend besluit, maar wijkt af van de amendementen van Heiloo, Alkmaar en Texel: de bepaling dat evaluatie 1x per 4 jaar plaats moet vinden is in het huidige ontwerp GR weggelaten);
  7. een positieve zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Texel neemt niet deel aan deze GR).
  00:27:44 - 00:30:33 - Rian van Dam
 17. C.11

  De huidige verordening voor de Regionale Raadscommissie Noordkop is geactualiseerd. De herziene verordening is behandeld in de vergadering van de RRN op 1 februari 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2024 vast te stellen.

  00:28:54 - 00:30:33 - Rian van Dam
 18. C.12

  Bij het vaststellen van de werkplannen voor de griffie en de begrotingen voor 2023 en 2024 is qua fractievergoedingen rekening gehouden met meer fracties als gevolg van eventuele afsplitsingen. In de verordening uit 2016 is echter geregeld dat de fractievergoeding na afsplitsing wordt verdeeld over de betrokken fracties (naar evenredigheid aantal leden). Het presidium is van mening dat dit alleen dient te gelden in het jaar van afsplitsing. Uit de toelichting bij de verordening blijkt overigens dat dit ook de intentie was; de tekst van de verordening sluit daar echter niet op aan. Gelet daarop wordt voorgesteld de verordening te wijzigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Hollands Kroon 2016 vast te stellen.

  00:29:26 - 00:30:33 - Rian van Dam
  00:30:33 - 00:33:12 - Henk van Gameren
  00:33:14 - 00:34:13 - Rian van Dam
  00:34:13 - 00:42:46 - Daan Blokker
  00:42:46 - 00:42:56 - Rian van Dam
  00:42:56 - 00:42:58 - Henk van Gameren
  00:42:58 - 00:43:06 - Rian van Dam
  00:43:06 - 00:43:15 - Henk van Gameren
  00:43:15 - 00:43:17 - Rian van Dam
  00:43:17 - 00:43:23 - Henk van Gameren
  00:43:23 - 00:43:32 - Rian van Dam
  00:43:33 - 00:46:56 - Alexander Bügel
  00:46:58 - 00:47:05 - Rian van Dam
  00:47:05 - 00:48:37 - Jip Pankras
  00:48:37 - 00:48:57 - Henk van Gameren
  00:48:57 - 00:49:21 - Jip Pankras
  00:49:22 - 00:49:26 - Rian van Dam
  00:49:26 - 00:50:45 - Enno Bijlstra
  00:50:45 - 00:51:23 - Daan Blokker
  00:51:23 - 00:51:24 - Rian van Dam
  00:51:24 - 00:51:28 - Enno Bijlstra
  00:51:28 - 00:51:44 - Rian van Dam
  00:51:44 - 00:53:58 - Enno Bijlstra
  00:53:59 - 00:54:11 - Rian van Dam
  00:54:11 - 00:57:00 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  00:57:01 - 00:57:07 - Rian van Dam
  00:57:07 - 01:00:12 - Judith de Git
  01:00:12 - 01:00:14 - Rian van Dam
  01:00:14 - 01:03:11 - Matthé van Lierop
  01:03:11 - 01:03:13 - Rian van Dam
  01:03:13 - 01:04:09 - Sylvia Buczynski
  01:04:10 - 01:04:15 - Rian van Dam
  01:04:15 - 01:05:25 - Henk van Gameren
  01:05:25 - 01:05:37 - Sylvia Buczynski
  01:05:37 - 01:05:38 - Henk van Gameren
  01:05:38 - 01:12:06 - Henk van Gameren
  01:12:06 - 01:13:50 - Alexander Bügel
  01:13:50 - 01:17:44 - Henk van Gameren
  01:17:44 - 01:17:54 - Rian van Dam
  01:17:54 - 01:17:56 - Inspreker
  01:17:58 - 01:20:53 - Inspreker
  01:20:53 - 01:21:06 - Lars Ruiter
  01:21:10 - 01:21:13 - Rian van Dam
  01:21:15 - 01:21:42 - Inspreker
  01:21:43 - 01:21:46 - Rian van Dam
  01:21:46 - 01:21:52 - Inspreker
  01:21:53 - 01:21:55 - Rian van Dam
  01:21:55 - 01:21:59 - Henk van Gameren
  01:22:00 - 01:22:13 - Henk van Gameren
  01:22:13 - 01:22:31 - Inspreker
  01:22:31 - 01:23:31 - Henk van Gameren
  01:23:31 - 01:23:54 - Rian van Dam
  01:23:55 - 01:24:20 - Patty Laan-Olij
  01:24:20 - 01:24:24 - Rian van Dam
  01:24:24 - 01:26:14 - Enno Bijlstra
  01:26:16 - 01:26:18 - Rian van Dam
  01:26:18 - 01:26:19 - Sylvia Buczynski
  01:26:20 - 01:26:33 - Sylvia Buczynski
  01:26:33 - 01:26:44 - Rian van Dam
  01:26:47 - 01:28:19 - Inspreker
  01:28:20 - 01:28:24 - Rian van Dam
  01:28:24 - 01:28:38 - Matthé van Lierop
  01:28:38 - 01:28:54 - Henk van Gameren
  01:28:54 - 01:28:57 - Rian van Dam
  01:28:57 - 01:29:14 - Henk van Gameren
  01:34:03 - 01:34:37 - Rian van Dam
  01:34:37 - 01:34:55 - Henk van Gameren
  01:35:06 - 01:36:06 - Rian van Dam
  01:36:06 - 01:36:11 - Paul Medema
  01:36:11 - 01:36:21 - Rian van Dam
  01:36:21 - 01:36:31 - Alexander Bügel
  01:36:31 - 01:36:42 - Rian van Dam
  01:36:42 - 01:36:44 - Paul Medema
  01:36:44 - 01:36:52 - Rian van Dam
  01:36:52 - 01:36:58 - Cees Meeldijk
  01:36:58 - 01:37:01 - Rian van Dam
  01:37:01 - 01:37:04 - Cees Meeldijk
  01:37:04 - 01:37:06 - Rian van Dam
  01:37:06 - 01:37:08 - Cees Meeldijk
  01:37:08 - 01:37:13 - Sonja Mulderij
  01:37:13 - 01:37:15 - Rian van Dam
  01:37:15 - 01:37:17 - Jip Pankras
  01:37:17 - 01:37:19 - Rian van Dam
  01:37:19 - 01:37:21 - Arnold Philipsen
  01:37:21 - 01:37:23 - Rian van Dam
  01:37:23 - 01:37:26 - Lars Ruiter
  01:37:26 - 01:37:29 - Rian van Dam
  01:37:29 - 01:37:30 - Dorien Sijbenga-van den Outenaar
  01:37:30 - 01:37:32 - Rian van Dam
  01:37:32 - 01:37:34 - Erwin Slootweg
  01:37:34 - 01:37:40 - Rian van Dam
  01:37:40 - 01:37:45 - Alexander Bügel
  01:37:45 - 01:37:50 - Rian van Dam
  01:37:50 - 01:37:56 - Lia de Vries
  01:37:56 - 01:37:57 - Rian van Dam
  01:37:57 - 01:38:08 - Henk-Jan Wittink
  01:38:08 - 01:38:09 - Rian van Dam
  01:38:09 - 01:38:11 - Daan Blokker
  01:38:11 - 01:38:13 - Rian van Dam
  01:38:13 - 01:38:15 - Rick Boersen
  01:38:15 - 01:38:17 - Rian van Dam
  01:38:17 - 01:38:21 - Petra Borst-Koorn
  01:38:21 - 01:38:23 - Rian van Dam
  01:38:23 - 01:38:24 - Sylvia Buczynski
  01:38:24 - 01:38:26 - Rian van Dam
  01:38:26 - 01:38:46 - Alexander Bügel
  01:38:46 - 01:38:48 - Rian van Dam
  01:38:48 - 01:38:53 - Jan Dijkshoorn
  01:38:53 - 01:38:54 - Rian van Dam
  01:38:54 - 01:38:55 - Henk van Gameren
  01:38:55 - 01:38:57 - Rian van Dam
  01:38:57 - 01:38:59 - Judith de Git
  01:38:59 - 01:39:01 - Rian van Dam
  01:39:01 - 01:39:05 - Wim Groot
  01:39:05 - 01:39:11 - Rian van Dam
  01:39:11 - 01:39:32 - Enno Bijlstra
  01:39:32 - 01:39:41 - Rian van Dam
  01:39:41 - 01:39:52 - Pieter de Jong
  01:39:52 - 01:39:53 - Rian van Dam
  01:39:53 - 01:39:55 - Jan-Willem van der Klugt
  01:39:55 - 01:39:58 - Rian van Dam
  01:39:58 - 01:40:00 - Joop Laagland
  01:40:00 - 01:40:01 - Rian van Dam
  01:40:01 - 01:40:10 - Patty Laan-Olij
  01:40:10 - 01:40:14 - Rian van Dam
  01:40:14 - 01:40:16 - Jeffrey Leever
  01:40:16 - 01:40:18 - Rian van Dam
  01:40:18 - 01:40:27 - Matthé van Lierop
  01:40:27 - 01:43:28 - Rian van Dam
 19. D.0
  Moties over onderwerpen die niet op de agenda staan
 20. D.0.A

  Waarom deze motie?

  • De mogelijke komst van een (kleine) kerncentrale in een gemeente in Noord-Holland Noord zal genoeg energie opwekken voor de gehele regio.
  • In de gemeente Den Helder en verschillende gemeenten in West-Friesland wordt er momenteel gewerkt aan een visie met betrekking tot kernenergie.
  • De eventuele bouw van een (kleine) kerncentrale in een gemeente in Noord-Holland Noord vereist nauwe afstemming tussen de gemeente van vestiging en omringende gemeenten. Regionale afstemming en samenwerking is daardoor cruciaal.
  • In de huidige Regionale energiestrategie (RES) wordt alleen gekeken naar ‘traditionele’ energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.
  • Landelijk is de houding ten opzichte van kernenergie de laatste jaren veel positiever geworden
  • Het demissionaire kabinet is reeds plannen aan het ontwikkelen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

  Besluit

  Motie 1 Regionaal onderzoek kernenergie (LADA, CDA) wordt door hoofdelijke stemming verworpen met 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

  Moties

  Titel
  Motie 1 Regionaal onderzoek kernenergie (LADA, CDA)
 21. D.1

  De Gemeentewet schrijft voor dat de griffier in de raadsvergadering aanwezig is. Op grond van het Reglement van Orde is de griffier ook verplicht aanwezig in de vergadering van het presidium. De raad regelt de vervanging van de griffier. Mevrouw Klaassen Bos is per 20 april 2023 aangewezen als eerste plaatsvervanger. Het is wenselijk een tweede plaatsvervanger aan te wijzen. Voorgesteld wordt de junior raadsadviseur, mevrouw M. Vonderbank als tweede plaatsvervangend griffier aan te wijzen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (8), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (3), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Aanwijzing tweede plaatsvervangend griffier wordt zonder stemming unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  M. Vonderbank aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier.

  01:41:19 - 01:43:28 - Rian van Dam
 22. D.2
  Sluiting