Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscafé

donderdag 16 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Wieringerwaard, Dorpshuis de Oude School

Voorzitter
Joop Laagland

Agendapunten

 1. 0
  Gastfractie: GroenLinks
 2. 1

  Op uitnodiging van de gemeenteraad.

 3. 2

  De vraag is waarom gemeente al langere tijd geen medewerking wil verlenen om aangekochte stukjes weiland met agrarische bestemming bij particuliere woningen om te zetten naar de bestemming tuin/erf. Gevolg is dat aanwezige tuinhuizen etc op deze gronden nu geen legale status hebben.
  Gemeente wijst daarbij naar gemeentelijke en Provinciale verordening maar tot nu toe is mij niet duidelijk welke artikelen van deze verordeningen hierbij in de weg staan.
  Er staat alleen in dat HK een agrarische gemeente is.
  Als het goed is heeft of gaat mevr. Ilja de Wit van team omgevingsontwikkeling hier aandacht voor vragen bij de raad maar ik wil op voorhand de zaak aanbrengen en graag een reactie

 4. 3

  Wat is de mening van de raad over het bewoonbaar maken van oude fabriekspanden. Bijvoorbeeld voor starters.

 5. 4

  Door de digitalisatie binnen Hollands Kroon wordt er een groep inwoners uitgesloten van informatievoorziening. Zij hebben hierin geen keuze gehad. Landelijk gaat het om 4 miljoen mensen die door de digitalisatie uitgesloten worden.
  Binnen Hollands Kroon zijn er geen loketten waar de inwoner terecht kan met zijn/haar vragen en er wordt niet of nauwelijks informatie gedeeld via 'plaatselijke suffertje'. Denk daarbij voorbeeld ook aan de gemeentegids die vroeger uitgegeven werd.

 6. 5

  Storten grof vuil door kleinere zelfstandige kringloopwinkels met of zonder korting?
  Locaties voor statushouders/asielzoekers in onze gemeente.

 7. 6

  In hoeverre zijn de wethouders en de raadsleden betrokken bij de plannen van de provincie. Wij zijn in korte tijd diverse plannen tegengekomen die allemaal ergens ingediend worden of een convenant voor opgesteld. Sommige plannen zijn niet eens tegelijk uitvoerbaar of er moeten aanpassingen plaatsvinden die niet benoemd worden of bekend zijn.


  De plannen die wij tegenkomen zijn de Oude Zeug voor de bietencampagne en vestiging van meerdere bedrijven (10), Zonne-atollen langs de IJsselmeerkust en de Oude Zeug.
  Een knooppunt van energie slurpende bedrijven en meerdere datacentra.
  Wanneer worden de aanpassingen besproken/gedaan aan infrastructuur, huizenbouw, voorzieningen, energie. Zijn deze ook voor alle bewoners van de Wieringermeer.
  Waar blijft Hollands Kroon als agrarische gemeente. Landelijk groen gebied, dat moet toch behouden blijven of uitgebreid.
  Wij zijn benieuwd hoe de raadsleden hier tegenover staan en of zij betrokken worden bij al deze toekomstige ideeën. Wij vragen ons af of Holland Kroon iets te vertellen over het geen er in de toekomst met de Wieringermeer gaat gebeuren.

 8. 7
  Tafel 7: Beleid en handhaving binnen de gemeente
 9. 8
  Tafel 8: Ontwikkeling Oude Zeug en de gevolgen
 10. 9

  Al geruime tijd stoor ik mij aan de hoeveelheid afval, die de ongeveer 15 jaar dat er wordt gebouwd, vrijkomt bij de bouw in Breezand zuidoost en zich verspreid over de omgeving. Een gesprek met een “schoon” bouwbedrijf leert mij dat het ook anders kan. Ik realiseer mij dat het geen individueel en lokaal probleem is. Wie neemt welke stappen om verandering in gang te zetten?