Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 5 Versnelling woningbouw (OHK, SHK, PvdA, GL, D66)

ID
98
Agendapunt
Raad 2024 (D.0.B. Motie 5 Versnelling woningbouw (OHK, SHK, PvdA, GL, D66))
donderdag 23 mei 20:00 tot 23:00
MFA, De Verbinding
Titel
Motie 5 Versnelling woningbouw (OHK, SHK, PvdA, GL, D66)
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • Alexander Bügel (OHK)
  • Joop Laagland (GL)
  • Judith de Git (D66)
  • Pim de Herder (SHK)
  • Sylvia Buczynski (PvdA)
Portefeuillehouder
M. Versteeg
Ambtenaar
Roy Borst
Toelichting
De raad verzoekt het college: • in te zetten op een twee sporenbeleid, waarbij enerzijds aan permanente woningbouwontwikkeling wordt gewerkt, terwijl daarnaast versneld tijdelijke woningbouw voor een periode van maximaal 20 jaar wordt gerealiseerd; • de organisatorische expertise voor gebiedsontwikkeling en woningbouwontwikkeling conform de Nota Grondbeleid 2020 zo snel mogelijk op peil te brengen; • voor expertise en risicobeheersing zo nodig gebruik te maken van een op te richten PPS-constructie met een te selecteren (gerenommeerde) ontwikkelaar; • in de vergadering van oktober 2024 terug te komen met een plan van aanpak voor organisatorische inrichting en voor realisatie en oplevering van 500 flex-woningen; • en daarnaast te komen met een concreet woningbouwprogramma voor 500 reguliere woningen in 2025.
Einddatum
Stand van zaken
In de BOT-sessie van 11 juni wordt de raad geïnformeerd over de stappen die al zijn gezet en de visie om tot gebiedsontwikkeling te komen en op welke manier de woningbouwopgave opgepakt wordt.
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
Fractie CDA (5), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie LADA&ANDERS! (1), Fractie OHK (7), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)