Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 13 Bedrijventerreinen (VVD)

ID
90
Agendapunt
Raad 2023 (C.4. Programmabegroting 2024-2027 )
donderdag 2 november 19:00 tot 23:00
MFA, De Verbinding
Titel
Motie 13 Bedrijventerreinen (VVD)
Status
Raadsleden
  • Petra Borst-Koorn (VVD)
Portefeuillehouder
R. Leever
Ambtenaar
Menno de Geus
Toelichting
De raad verzoekt het college: 1. het landschappelijke inpassingskader voor bedrijven(terreinen) in het tweede kwartaal van 2024 aan de raad ter vaststelling voor te leggen; 2. gelet op de (urgente) behoefte aan extra m2 bedrijventerrein primair in te zetten op uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen.
Einddatum
Stand van zaken
Het college gaat met de motie aan de slag. Op 18 april 2024 is de raad met een memo geïnformeerd over de voortgang. Op 18 juni wordt de raad in een BOT-memo sessie verder geïnformeerd over de mogelijkheden en kan de raad het college aandachtspunten meegeven.
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 96%
tegen 4%
voor
Fractie CDA (5), Fractie D66 (2), Fractie OHK (6), Fractie PvdA (2), Fractie SHK (4), Fractie VVD (4), Fractie LADA (1)
tegen
Fractie GroenLinks (1)