Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende vergadering

In gesprek met de zorgverleners

dinsdag 7 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

MFA, De Verbinding

Voorzitter
P.A. Medema
Toelichting

Dit is een openbare bijeenkomst: inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierbij aanwezig zijn.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De raadsleden van Hollands Kroon hebben het initiatief genomen om gesprekstafels te organiseren met de zorgverleners. Het gaat in deze bijeenkomst over de ervaringen en verwachtingen van de zorgverleners.


  Voorafgaand aan de gesprekken geven de leden van de Wmo Adviesraad een korte toelichting over wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan en wat er in het komend jaar speelt.

 2. 2

  Huub Hermans - secretaris Wmo Adviesraad


  Onafhankelijk adviesorgaan
  De Wmo-adviesraad kijkt, als een onafhankelijk adviesorgaan, naar wat de Wmo voor de inwoners van de gemeente Hollands Kroon betekent. De raad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies bij de voorbereiding, vaststelling, voortgang en evaluatie van het beleid voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdwet en participatiewet. De leden van de Wmo-adviesraad vertegenwoordigen zoveel mogelijk de verschillende sociale domeinen van de Wmo en de vele dorpskernen van Hollands Kroon.


  Lees meer: www.wmo-adviesraadhollandskroon.nl

 3. 3

  Er is een gesprekstafels voor elke zorgverlener. De raadsleden verdelen zich over de vier gesprekstafels in de MFA. De zorgverleners vertellen in ca. 5 minuten over de situatie van de organisatie. Dan is er nog ca. 10 minuten tijd voor het gesprek cq. stellen van vragen. Vervolgens wisselen de raadsleden van gesprekstafel.


  De zorgverleners kunnen aangeven wat de werkzaamheden van de organisatie zijn, hoe de samenwerking in Hollands Kroon wordt ervaren, wat goed gaat, wat beter kan en waar de zorgverleners tegenaan lopen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast zijn de raadsleden geïnteresseerd in wat de zorgeverleners in de komende jaren op zich af zien komen en welk effect dit op de (financiële) situatie.


  >> Na de twee gespreksrondes volgt een pauze < <

 4. 3.a

  Leonie van den Hoek - Verpleegkundige en praktijkhouder


  Praktijk De Opaal is een huisartsenpraktijk in Anna Paulowna. Het team bestaat uit vijf huisartsen, een physician assistent, een basisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners GGZ en praktijkassistentes. De praktijk is aangesloten bij Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN), de organisatie voor en door huisartsen in de Kop van Noord-Holland.


  Lees meer: Praktijk De Opaal

 5. 3.b

  Ellen Huijbers - Teammanager Welzijn
  Caroline Kooijman - Projectleider en Strategisch Adviseur
  Astrid Vos -  Hulp bij Huishouden


  Wij zijn Samen, úw partner bij het ouder worden in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. U kunt bij ons terecht voor thuiszorg, langdurige zorg, revalidatie & behandeling, welzijnsdiensten en dagactiviteiten. Met negen thuiszorgteams, tien woonzorglocaties en een gespecialiseerd revalidatiecentrum, is er altijd een locatie van Samen dichtbij.


  Onze Missie/Visie
  Samen is úw partner bij het ouder worden. Als géén ander begrijpen wij de eigenheid van uw leefwereld.
  Bij Samen kiest u voor uitstekende kwaliteit in een veilige en prettige woonomgeving, waarbij:

  • we ons actief inzetten en de handen uit de mouwen steken
  • we steeds weer de verbindingzoeken door open te staan naar de ander
  • we oprechte aandacht geven, die uit ons hart komt.
   Lees meer: Woonzorggroep Samen
 6. 3.c

  Corina Groeneweg - het gezicht van het Groene Huijs


  Het Groene Huijs bevindt zich aan de Schelpenbolweg in Slootdorp gemeente Hollands Kroon. Het is gevestigd in een typische Wieringermeer boerderij. Onze dagbesteding is bedoeld voor ouderen met een geheugenprobleem of met psychische belemmeringen die nog zelfstandig wonen, maar ondersteuning nodig hebben bij het structureren van hun dag. Maar ook voor ouderen die niet meer in staat zijn om hun sociale netwerk te kunnen onderhouden en hierdoor vaak alleen zijn of zich alleen voelen. Hier is een omgeving waar iedereen op zijn eigen tempo zichzelf kan en mag zijn zonder beoordeeld te worden, zodat u zich veilig en geborgen kunt voelen. Onze benadering is gelijkwaardig, respectvol en uitnodigend. Wij geven de regie zoveel mogelijk aan onze cliënten.


  Lees meer: Het Groene Huijs

 7. 3.d

  Mitchell Jansen - Clustermanager


  Het centrale doel van Esdégé-Reigersdaal is het leveren van een bijdrage aan kwaliteit van leven voor cliënten. Voor sommige cliënten is dat zelfstandig kunnen wonen met een paar uur ondersteuning per week, voor anderen is dat intensieve ondersteuning bij alle dagelijkse handelingen.


  Missie: Een goed en waardevol bestaan; voor, volgens en met de mensen die we ondersteunen.


  Voor: We dragen bij aan de kwaliteit van bestaan van alle mensen die bij Esdégé-Reigersdaal ondersteuning krijgen.
  Volgens: De ervaring en het perspectief van de persoon zelf, zijn uitgangspunt in het streven naar kwaliteit van bestaan.
  Met: Daar waar we zelf onderdeel zijn van het bestaan van de mensen die we ondersteunen, willen we het ook goed hebben met elkaar. Respectvolle, veilige en gelijkwaardige relaties waarin mensen zich gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd voelen, vormen het hart van ons kwaliteitsdenken.

 8. 3.e

  _Bernard Cnossen - Manager Divisie Jeugd en Gezin, regio West Friesland en regio Den Helder
  _
  Jeroen van Gendt - Inhoudelijk Leidinggevende, Klinisch Psycholoog & Psychotherapeut (K&J)


  GGZ NHN biedt kinder- en jeugdpsychiatrie aan kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Kinder- en jeugdpsychiatrie is een medische wetenschap die de ontwikkeling van jonge hersenen bestudeert, hoe psychische stoornissen ontstaan en hoe ze behandeld kunnen worden. Met deze kennis kunnen wij kinderen die problemen hebben in de manier waarop ze denken, doen of voelen, goed helpen.


  Lees meer: GGZ Jeugd en gezin

 9. 4
  Rondvraag en sluiting