Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Bedrijventerreinen

ID
69
Agendapunt
Raad 2022 (B.1. Programmabegroting 2023)
donderdag 3 november 17:00 tot 23:00
MFA, De Verbinding
Titel
Bedrijventerreinen
Toezegging
De heer Versteeg zegt toe: - het totaalbeeld voor de bedrijventerreinen te schetsen en daarmee bij de raad terug te komen; - daarbij ook de kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van de bedrijventerreinen aan de orde zal zijn.
Portefeuillehouder
R. Leever
Deadline
1-4-2023
Stand van zaken
College gaat hiermee aan de slag. Op dit moment vindt er een actualisatie van de behoefteraming van de provincie plaats. Per terrein ontstaat op die manier inzicht. Op basis van de inventarisatie is de verwachting dat de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte duidelijk wordt. Verwachting is dat de raad in Q2-2023 geïnformeerd wordt. Op 11 juli is de raad met een memo geïnformeerd over een aanvullend participatie traject waardoor meer tijd nodig is. Op 31 oktober is er een informerende avond voor de raad. De informerende avond komt te vervallen, de raad wordt met een memo geïnformeerd.
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan