Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Groot, T.

Groot, T.

Nevenfuncties:

  • Eigenaar Maatschap Groot-Tops (onbezoldigd)
  • DGA Groot's Groenten B.V. (onbezoldigd)
  • DB lid RUD (onbezoldigd)

Stemgedrag

13 stemmen, 92% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Vergadering